فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 605: دیده را فایده آن است که دلبر بیند

خانم فاطمه طباطبایی، عروس حضرت امام خمینی قدس سره و همسر مرحوم حاج احمد آقا می گوید:
یک دفعه که با ایشان [امام ] در نجف بودیم، چشمشان ناراحت شده بود، دکتر بعد از معاینه چشمشان گفت: شما باید چند روز قرآن نخوانید و به چشمتان استراحت بدهید)).
امام خمینی - رضوان الله تعالی علیه - خندیدند و گفتند: دکتر! من چشمم را برای قرآن می خواهم. چه فایده ای دارد که چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما یک کاری بکنید که من بتوانم قرآن بخوانم)).** ر. ک: کلید قرآن / 15، به نقل از: پا به پای آفتاب 1 / 181.***

حکایت 606 : کرامتی از قرآن

مرحوم حاج سید محمدحسین ناشر الاسلام جزائری شوشتری نجفی صاحب کشکول الناشریه چنین حکایت نموده است: بدان که ای عزیز کرامتی را این احقر مشاهده کرده ام از قرآن شریف و تفصیل آن این است که قبل از توفیق یافتن به مجاورت نجف اشرف شاید در حدود سنه یک هزار و سیصد و سی هجری (شمسی) از اهواز ایران عازم شوشتر بودم در کشتی های آتشی کوچک چنان که در سابق چنین مرسوم بود، قبل از ظهور ماشین و چون مکان مسافر و اموال در مرکب نبوده مرسوم بود در سابق کشتی بدون ماشین که آن ها را دوبه می گفتند به مرکب بسته برای آسایش مسافرین. طرف عصری بود جمعی از مسافرین بالای آن دوبه نشسته کما این که مکرر در مکرر صندوق ها بود مثل صندوق صابون فعلی در آن جا انداخته بود و مسافرین در این مدت سیر مرکب مکرر دو نفر، یک نفر بالای آن صندوق ها نشسته ابداً آسیبی واقع نشده ولی طرف عصری یک نفر که او را سید احمد ملائکه می گفتند سیدی بود جلیل و مکرر عادت به قرائت قرآن داشته چه در سفر چه در حضر. آن مرحوم سید وضو گرفته داخل اطاق مرکب رفته قرآن را آوردند و نشستند بالای یکی از آن صندوقهای معهوده. چون شروع کردند مرحوم سید به قرائت قرآن هنوز سه آیه شاید نخوانده بودند که ناگاه آبی زردرنگ از زیر آن صندوق که مرحوم سید نشسته بود جاری شده و جوش می زد مانند آبی که بالای آتش جوش آمده باشد یک دفعه صاحب آن صندوق ها آواز داد چرا چنین شد آمد ملاحظه کرد که شیشه هایی که در آن صندوق بود بعضی از آن ها با تمامشان شکسته شده اند معلوم همه مردم شد که آن شیشه ها شراب بودند و حضرت احدیت نخواسته که قرائت قرآن شود بالای صندوق که شراب داخل آن بوده مسلم شد به واسطه کرامت قرآن بوده وگرنه مکرر در مدت سیر مرکب که یک شبانه روز بوده دو نفر، یک نفر بالای همین صندوق ها می نشستند و شیشه ها شکسته نشدند.** ر. ک: کشکول الناشریه 2 / 75 - 74.***

حکایت 607: آفرینش هنری در قرآن

سید قطب))** ابراهیم حسین شاذلی (1324 - 1387ق).*** مفسر نامداری مصری - صاحب تفسیر فی ضلال القرآن - در مقدمه کتاب التصویر الفنّی فی القرآن)) **آفرینش هنری در قرآن.*** چنین می نویسد: چگونه قرآن را کشف کردم؟ مرا با این کتاب سر و سری است.
نخست نمی خواستم که راز در دل نامحرم افتد ولی از آن جا که این معنا نمی توانست، تنها از آنِ من باشد، سرانجام راز برملا و رهسپار چاپخانه شد، خردسال بودم که قرآن را می خواندم ولی نه توانایی درک آن را داشتم و نه فهم من می توانست بر ستیغ بلند معانی و اغراض عالی آن نشیند و افق های گسترده آن را نظاره کند. با این همه از آن خار خاری در دل خویش احساس می کردم. از خلال تعابیر قرآنی خیال ساده من تصاویری را رقم می زد که سخت ابتدایی می نمود اما مرا هم لذت حسی و هم شوق نفسانی ساده من تصاویری را رقم می زد که سخت ابتدایی می نمود اما مرا هم لذت حسی و هم شوق نفسانی می بخشید. بدین گونه دل را همواره از آن تصاویر اکنده و خاطر را بدان ها زنده و شاد می داشتم. از تصاویر ساده ای که در آن روزگار راهزن خیالم بود، تصویری بود که پس از خواندن این آیه در برابرم مجسم می شد: وَ مِنَ الناس مَن یَعبُدُ اللهَ عَلی حَرفٍ** حج / 11، ترجمه: از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان می پرستد (و ایمان قلبیش بسیار ضعیف است).*** در آن هنگام بر روی مکان بلندی که تپه مانند بود، در روستا می زیستم. در پندار خود مردی را می دیدم که ایستاده نماز می خواند ولی نمی توانست خود را بر جای استوار نگاه دارد و به هر سو جنبان و هر دم در شُرف افتادن بود. من حرکاتش را دنبال می کردم و از آن تصور لذتی آمیخته با شوق می بردم. و نیز از خواندن این آیه تصوری کودکانه در خیالم مرتسم می شد آن جا که در سوره اعراف می فرماید: وَاتلُ علیهِم نَبَأَ آتَیناهُ آیاتِنا فَانسَلَخَ مِنها فاتبَعَهُ الشَّیطانُ فَکانَ مِنَ الغاوینَ** اعراف / 175، ترجمه: و بر آن ها بخوان سرگذشت آن کسی را که آیات خود را به او دادیم ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد.*** من نه از معانی این آیه چیزی دستگیرم می شد و نه از مراد آن، لیکن در قوه متخیله من، چهره مردی نمایان می شد که دهان گشاده و زبان از حلق بر آورده بود و همواره لَه لَه می زد و از این کار، لحظه ای باز نمی ایستاد. من در برابر او به تماشا ایستاده بودم ولی نمی دانستم چرا لَه لَه می زند و بیم داشتم بدو نزدیک شوم. در گنجینه خیال من از این گونه تصاویر فراوان بود که هم تأمل در آن ها، من لذت انگیز می نمود و هم به سبب آن ها شوقم در خواندن قرآن فزونی می گرفت و هربار که قرآن می خواندم همان تصاویر کودکانه را دنبال می کردم. دریغا که آن روزگاران خوش با همه خاطره های ساده و شیرین آن سپری شد و دوره ای دیگر آمد. وارد مؤسسات علمی شدم و به مطالعه تفاسیر قرآن پرداختم و از زبان استادان خود تفسیر آیات را شنیدن گرفتم ولی در آن چه خواندم و شنیدم دیگر اثری از آن قرآن دلکش و فریبای ایام کودکی خود نیافتم. دریغا! آن همه لذت و زیبایی و شوق به کجا رفت؟ گویی با دو گونه قرآن سر و کار داشتم یکی قرآن شوق آفرین و دلکش عهد کودکی و دیگری قرآن پیچیده و بی ارتباط عهد شباب که در حقیقت محصول پیروی از روش معمول مفسران بود. به ناچار مستقیماً به قرآن بازگشتم. مصحف عزیز را در کنار گرفتم و کتب تفسیر را به سویی نهادم. و باز همان تصاویر دلکش و لذیذ گذشته را در آن باز یافتم جز آن که دیگر به سادگی آن روزگاران نبود، زیرا برداشت من از آن ها دگرگون شده بود و آگاه شده بودم که در کجا ایراد مَثَل است و در کجا نیست. به هر حال افسون همان افسون و جاذبه همان جاذبه بود. سپاس خدای را که قرآن را از نو باز یافته بودم. بر آن شدم که نمونه هایی چند از این تصاویر دلپسند را که در قرآن باز می یابم به مردم بنمایانم. در سال 1939 میلادی زیر عنوان آفرینش هنری در قرآن))** التصویر الفنی فی القرآن.*** پژوهشی در مجله المُقتَطَف)) **اصطلاحی است نظیر اصطلاح گلچین در زبان فارسی.*** به خوانندگان ارایه دادم و از جمال هنری قرآن پرده هایی چند برداشتم و از آن قدرت شگرفی که توانسته است با معدودی واژه های مجرد کاری کند که کِلک هیچ نگارگر و دوربین هیچ عکاسی توان نمودن آن را ندارد، سخن گفتم. بحث مزبور در خوران بود که خود موضوع رساله ای جامعه شود. سالها بگذشت با سوز و گداز. ولی صور قرآنی همواره رهزن خیالم بود و اعجاز هنری آن کتاب والا، پیوسته از من دل می ربود. هرچه بیشتر به قرآن می پرداختم این اندیشه در من بیشتر مایه می گرفت که این تحقیق را دنبال کنم و وسعت و کمال بخشم. بر این آستان هر چندگاه، روزی چند، سر می سودم و خاطر را، از آن صوَر بی نظیر می آکندم ولی این اندیشه در من همواره راسخ تر می شد. گاه مشغله هایی مرا از این مهم باز می داشت ولی هرگز آن رغبت و آرزو از صفحه ضمیر سترده نمی گشت.
پنج سال از انتشار پژوهش من در مجله المقتطف گذشت ولی شور پی گیری این کار، به خواست کردگار، در من فزونی یافت. همین که جدّاً دست به کار این پژوهش شدم نخستین مرجع خود را همان قرآن قرار دادم و در صدد گردآوری تصاویر هنری در آن کتاب بر آمدم. و بی آن که به دیگر مباحث آن بپردازم به روشنگری شیوه ابداع هنری، مبادرت ورزیدم. و چون زلالی چند نوشیدم به جان کوشیدم تا هماهنگی میان آن تصاویر را، به ویژه از دیدگاه هنر خالص، مورد گفتگو قرار دهم، اما چه دیدم؟ گویی حقیقتی تازه بر من آشکار شده بود! مدار قرآن بر تصویر استوار بود و در تمام اغراض ( هدف ها) روش تعبیر مطالب، غیر از مسایل تشریعی، بر همان پایه تصویر بنا شده بود. اما آن تصویر، مجموعی پریشان نبود پس ضروری می نمود که به جای برف انبار کردن این تصاویر از کشب قواعد آن سخن گفته شود. کم کم بدین توفیق استشعار حاصل کردم که هدف نهایی، کشف همین قواعد است نه اکتفا به ظواهر و تشریح پوسته ای از تعبیرات قرآنی. هنگامی که به پایان این پژوهش رسیدم گویی زایشی نو از قرآن در خویشتن احساس کردم چنان که گویی هرگز ندیده بودم. آری، تا چندی پیش قرآن با همه زیبایی، در خاطرم اجزایی پراکنده داشت ولی اکنون این کتاب در نظر من مجموعه ای مرتبط و یگانه می نماید و به گونه ای که نه من و نه دیگری، تصور آن را می تواند در سر بپروراند، واجد هماهنگی شگفت آوری است. پس اگر بتوانم احساس خود را همانگونه که در ضمیر خویش می یابم در باز نمودن این تصاویر به درستی بیان کنم، هر آینه برای این کتاب، توفیق بزرگی خواهد بود.** ر. ک: آفرینش هنری در قرآن / 15 - 11.***