فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 522 : مد و قصر

روایت نموده اند که: ابن مسعود مردی را قرائت می آموخت. پس آن مرد چنین خواند: انّما الصَّدقاتُ للفُقراءِ و المَساکینَ** توبه / 60، ترجمه: زکات ها مخصوص فقراء و مساکین (و...) است.*** و مد در کلمه فُقَرَآءِ را به جای نیاورد.** مد در این کلمه مد متصل (مد واجب) است. ***ابن مسعود گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین به من نیاموخت. آن مرد گفت: پس چگونه به تو آموخت ای ابوعبدالرحمن؟ گفت: بدین گونه: انّما الصَّدقاتُ للفُقراءِ و المَساکینَ را با مد خواند. **ر. ک: ترجمة الاتقان فی علوم القرآن 1 / 313 نوع سی و دوم مد و قصر به نقل از: سنن سعید بن منصور.***

حکایت 523 : افاضه قرآن مجید

جناب حاج علی سلمان منش بزاز نقل می کند: من در کودکی به مکتب نرفتم و لذا بی سواد بودم. در اول جوانی بسیار آرزو داشتم که بتوانم قرآن مجید را بخوانم، تا این که شبی با دل شکسته به حضرت ولی عصر (عج) برای رسیدن به این آرزو متوسل شدم. در خواب دیدم که در کربلا هستم شخصی به من رسید و گفت: بیا در این خانه که تعزیه حضرت سیدالشهدا علیه السلام در آن برپاست و استماع روضه کن. قبول نموده وارد شدم دیدم دو سید بزرگوار نشسته اند و در مقابل آن ها ظرف آتشی است و سفره نانی.
پس قدری از آن نان را گرم نموده و به من مرحمت فرمودند و من نیز آن را خوردم. سپس روضه خوان ذکر مصائب اهل بیت نمود و پس از تمام شدن از خواب بیدار شدم حس کردم که به آرزوی خود رسیدم آن گاه قرآن مجید را گشودم دیدم کاملاً می توان بخوانم و بعد در مجلس قرائت قرآن مجید حاضر می شدم اگر کسی غلط می خواند یا اشتباه می کرد به او می گفتم حتی استاد قرائت هم اگر اشتباهی می کرد می گفتم. استاد گفت: فلانی! تو تا دیروز سواد نداشتی و قرآن را نمی توانستی بخوانی چه شد که چنین شدی؟
گفتم: به برکت حضرت حجت (عج) به مقصد رسیدم.
از آن به بعد جناب حاج علی مزبور استاد قرائت شده و در شبهای ماه مبارک رمضان مجلس قرائت ایشان بدون وقفه برپا بود.** ر. ک: داستان های شگفت / 97 داستان 31.***

حکایت 524 : تو از اصحاب الناری

حجاج بن یوسف ثقفی بسیاری از اوقات از قاریان درباره آیات قرآن سؤال می نمود روزی مردی به نزد او آمد. حجاج از او پرسید: قبل از قول خدای تعالی: اَمَّن هُو قانِت آناءَ اللَّیلِ** زمر /9، ترجمه: یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است.*** چیست؟ مرد گفت: قول خدای تعالی که می فرماید: قُل تَمتَّع بِکفرکَ قَلیلاً انَّکَ مِن اصحابِ النَّارِ.** زمر / 8، ترجمه: بگو چند روزی از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی)).***
گویند: بعد از این واقعه دیگر حجاج از هیچ کس سؤال نکرد.** ر. ک: زهر الربیع / 89.***
ای دریده پوستین یوسفان - گرگ برخیزی از آن خواب گران
مولوی