فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 479: جریان کوثر!

برادر محمدمهدی سلیمانی پور حافظ کل قرآن با ترجمه فارسی چنین نقل نموده است:
در یکی از مناطق جنوب لبنان شخصی که مسؤولیت دارالقرآن را بر عهده داشت، حافظ بیست و پنج جزء قرآن کریم. پس از آن که مردم مطالب قرآنی خود را از من پرسیدند او هم سوالات خود را از آیات مشابه قرآن که سوالات سختی است مطرح کرد. من نیز متقابلاً سوالی برای او مطرح می کردم. در یکی از شب ها پس از آن که سؤال او را پاسخ دادم، نوبت به من رسید که سؤال خود را مطرح کنم. من هم سوره مبارکه کوثر کوتاهترین سوره قرآن را تلاوت نمودم و گفتم تلاوت قرآن را او ادامه بدهد (که این سؤالی است آسان و در عین حال چنین سؤالی کمتر به ذهن کسی می رسد). سؤال کننده هر چه به ذهن خودش فشار آورد چیزی به یادش نیامد. در این جا مردم به خنده افتاده بودند و خودش نیز می خندید. تا این که میکروفون را گرفتم و شروع کردم به خواندن سوره مبارکه کافرون که بعد از سوره مبارکه کوثر قرار داد.
سپس سؤال کننده، تلاوت دنباله سوره مبارکه کوثر را که سوره مبارکه کافرون است ادامه داد. (ظمناً تصور ایشان این بود که هرگاه آیات قرآن طولانی باشد تسلط بر آن ها مشکل خواهد بود و هر چه کوتاه تر باشد حفظ آن ها راحت صورت خواهد گرفت. در حالی که این نکته عمومیت ندارد).** ر. ک: جرعه نوش وحی (مرور بر زندگی و خاطرات محمدمهدی سلیمانی پور) / 31 - 30.***

حکایت 480: کلمه وسط سوره حمد

حضرت حجة الاسلام و المسلمین سید حسن ابطحی می نویسد: یک روز من، کربلایی کاظم**داستان ایشان در حکایت 452 گذشت.*** را به شخصی معرفی کردم و به او می گفتم: آن چنان که ما سوره فاتحه ( حمد) را حفظیم، ایشان ( کربلایی کاظم) تمام قرآن را حفظ است. کربلایی کاظم رو به من کرد و گفت: حال تو سوره حمد را خوب حفظی؟ گفتم: معلوم است. گفت: کلمه وسط سوره حمد کدام است؟ من خواستم کلمات را بشمارم و کلمه وسط را بگویم. گفت: نه، همین طور بگو. گفتم: نمی دانم، او گفت: کلمه وسط سوره حمد نَستَعِین **حمد/ 5 ترجمه: (و تنها از تو) یاری می جوییم. ***است. من بعدها با امتحانات، متوجه شدم که او تمام کلمات قرآنی را با محاسبه دقیق از این قبیل، می داند. **ر. ک: داستان کربلایی کاظم / 34، به نقل از: کلمات... (سید حسن ابطحی) / 21.***

حکایت: 481 : طفل المعجزه و سه اشکال!

برادر محمد مهدی سلیمانی پور** شگفتی مردم لبنان از اجرای برنامه های مختلف و پاسخ به تمامی سوالات متنوع توسط محمدمهدی به اندازه ای بود که او را طفل المعجزه لقب داده بودند. ر. ک: جرعه نوش وحی / 28.*** نونهال حافظ کل قرآن کریم با ترجمه فارسی در یکی از خاطراتش چنین می گوید: برای آخرین بار راهی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم شدیم تا نماز را به جماعت بخوانیم.
پس از اذان و مرتب شدن صفوف نماز، امام جماعت وقت در رکعت اول پس از خواندن سوره مبارکه حمد، آیات 284، 285 و 286 سوره مبارکه بقره را تلاوت کرد و اشتباهی بدین شرح داشت که کلمه: یحاسبکُم بِهِ** بقره/ 284. *** را یُحاسِبُکُم بِهِ و نیز کلمه حَمَلتَهُ** بقره / 286.*** را حَمَلَتهُ خواند. همچنین در رکعت دوم، پس از خواندن سوره مبارکه حمد آیات 128 و 129 سوره مبارکه توبه را تلاوت نمود که در این رکعت هم لَقَد جآءَکُم رَسُول** توبه / 128.*** را به اشتباه قَد جآءَکُم رَسُول قرائت کرد.
این سه اشتباه را با پدرم در میان گذاشتم ولی پدرم قبول نکرد که پس از مراجعه به قرآن کریم روشن شد که حق با من است.** ر. ک: جرعه نوش وحی (مرور بر زندگی و خاطرات محمد مهدی سلیمانی پور) / 26.***