فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 478: کاش به حفظ قرآن می پرداختم!

حکیم متاله و ربانی حضرت آیت الله حسن زاده آملی می فرماید:... حقیقت امر این است که از همان ابتدا، عشق عجیبی به دیوان شعرا و نظم شعر هم داشتم. روی این ذوق، همان وقت، تمام دوبیتی های باباطاهر را حفظ بودم و تمام رباعیات خیام را و اکثر غزلیات حافظ را و همین طور دیگران را، و ای کاش از همان وقت کسی به من می گفت که آقا، به جای این که این ها را حفظ کنی، شروع کن به حفظ قرآن.
و الان این حسرت برای من به جای مانده است که این عشق و علاقه ای که به دواوین ( دیوان های) شعرا داشتم، کاش در حفظ قرآن به کار می بردم.** ر. ک: کلید قرآن / 34 به نقل از: میراث ماندگان 1/ 63.***

حکایت 479: جریان کوثر!

برادر محمدمهدی سلیمانی پور حافظ کل قرآن با ترجمه فارسی چنین نقل نموده است:
در یکی از مناطق جنوب لبنان شخصی که مسؤولیت دارالقرآن را بر عهده داشت، حافظ بیست و پنج جزء قرآن کریم. پس از آن که مردم مطالب قرآنی خود را از من پرسیدند او هم سوالات خود را از آیات مشابه قرآن که سوالات سختی است مطرح کرد. من نیز متقابلاً سوالی برای او مطرح می کردم. در یکی از شب ها پس از آن که سؤال او را پاسخ دادم، نوبت به من رسید که سؤال خود را مطرح کنم. من هم سوره مبارکه کوثر کوتاهترین سوره قرآن را تلاوت نمودم و گفتم تلاوت قرآن را او ادامه بدهد (که این سؤالی است آسان و در عین حال چنین سؤالی کمتر به ذهن کسی می رسد). سؤال کننده هر چه به ذهن خودش فشار آورد چیزی به یادش نیامد. در این جا مردم به خنده افتاده بودند و خودش نیز می خندید. تا این که میکروفون را گرفتم و شروع کردم به خواندن سوره مبارکه کافرون که بعد از سوره مبارکه کوثر قرار داد.
سپس سؤال کننده، تلاوت دنباله سوره مبارکه کوثر را که سوره مبارکه کافرون است ادامه داد. (ظمناً تصور ایشان این بود که هرگاه آیات قرآن طولانی باشد تسلط بر آن ها مشکل خواهد بود و هر چه کوتاه تر باشد حفظ آن ها راحت صورت خواهد گرفت. در حالی که این نکته عمومیت ندارد).** ر. ک: جرعه نوش وحی (مرور بر زندگی و خاطرات محمدمهدی سلیمانی پور) / 31 - 30.***

حکایت 480: کلمه وسط سوره حمد

حضرت حجة الاسلام و المسلمین سید حسن ابطحی می نویسد: یک روز من، کربلایی کاظم**داستان ایشان در حکایت 452 گذشت.*** را به شخصی معرفی کردم و به او می گفتم: آن چنان که ما سوره فاتحه ( حمد) را حفظیم، ایشان ( کربلایی کاظم) تمام قرآن را حفظ است. کربلایی کاظم رو به من کرد و گفت: حال تو سوره حمد را خوب حفظی؟ گفتم: معلوم است. گفت: کلمه وسط سوره حمد کدام است؟ من خواستم کلمات را بشمارم و کلمه وسط را بگویم. گفت: نه، همین طور بگو. گفتم: نمی دانم، او گفت: کلمه وسط سوره حمد نَستَعِین **حمد/ 5 ترجمه: (و تنها از تو) یاری می جوییم. ***است. من بعدها با امتحانات، متوجه شدم که او تمام کلمات قرآنی را با محاسبه دقیق از این قبیل، می داند. **ر. ک: داستان کربلایی کاظم / 34، به نقل از: کلمات... (سید حسن ابطحی) / 21.***