فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 429 : درمان تنگدستی

عبدالله بن مسعود از صحابه بزرگ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، وقتی مریض شد که در همان مریضی رحلت کرد عثمان بن عفان بر او وارد شد که از او عیادت کند. عثمان از او پرسید: شکایت تو چیست؟ ابن مسعود گفت: گناهان من. عثمان پرسید: چه می خواهی؟ ابن مسعود گفت: رحمت رب خودم را. عثمان گفت: آیا طبیب را دعوت نمی کنی؟ ابن مسعود گفت: طبیب مریضم کرد. **سعدی: درد من بر من از طبیب من است - از که جویم دوا و درمانش*** عثمان پرسید: آیا امر ندهیم که تو را عطایی کنند؟ ابن مسعود گفت: آن وقت که بدان محتاج بودم مرا از آن بازداشتی و الان به من عطا می کنی که از آن مستغنی ام؟ عثمان گفت: عطا برای دخترانت باشد. ابن مسعود گفت: آنان را حاجت به عطا نیست، چه این که من آنان را امر کرده ام که سوره واقعه بخوانند فَاءنِّی سَمعتُ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یَقولُ: مَن قرَأَ سورَةَ الواقِعَةَ کلَّ لیلة لَم تُصِبهُ فاقَة اَبَداً یعنی: من از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: هر کس سوره واقعه را در هر شب بخواند هیچگاه تنگدستی به او روی نمی آورد.** ر. ک: هزار و یک نکته/ 750 نکته 910. محاضرات الادبآء 2 / 432 431.***
بخواه ای دل چه می خواهی عطا نقد است و شه حاضر که آن مه رو نفرماید برو تا سال آینده

حکایت 430 : طهران قدیم و 114 برج عظیم

محمد حسن خان اعتماد السلطنه ( صنیع الدوله) مؤلف کتاب مرآت البلدان درباره طهران قدیم چنین نگاشته است: این شهر ( طهران) که اکنون مقر خلافت عظمی است در زمان شاه طهماسب صفوی ابن شاه اسماعیل به واسطه کثرت میاه ( فراوانی آبها) و اشجار ( درختان) و مکانتی ( جایگاهی) که داشت محل توجه شده، شاه طهماسب در سنه ( سال) نهصد و شصت و یک، حکم کرد بارویی دور او بنابراین نمودند که شش هزار گام دوره او بود و به عدد سور ( سوره های) مبارکه قرآنی صد و چهارده برج برای بارو قرار دادند و در هر برجی یک سوره از سور قرآن مجید دفن کردند.** ر. ک: مرآت البلدان 1 / 595.***

حکایت 431 : سوره هایی که پیامبر را پیر کرد

ابن عباس گوید: روزی ابوبکر ابن ابی قحافه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله! پیری چه زود به سراغ شما آمد و موهایتان را سفید کرد! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سوره های هود،** زیرا در آیه 112 این سوره، خدای تعالی رسول اکرم را به صبر و استقامت امر نموده و می فرماید: فَاستَقِم کَما اُمِرتَ یعنی: ای پیامبر! پس همانگونه که فرمان یافته ای، استقامت کن. ر. ک: محاضرات الادباء 4 / 403.*** واقعه، مرسلات و نبأ،** زیرا این سوره از سوره هایی است که درباره واقعه عظیم قیامت، سخن گفته و بخشی از حوادث هولناک آن را بیان نموده است.*** مرا پیر کرد. **ر. ک: خصال صدوق 1 / 199.***