فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 426 : دانش ها و گرایش ها

آورده اند که ابن عباس می گفت: دانش ها و علوم، متنوع و بسیارند و شما نمی توانید تمامی دانش ها را تحصیل نمایید پس به دنبال فراگیری بهترین علوم باشید آیا سخن خدای تعالی را نشنیده اید که می فرماید: فَبشِّر عِبَادِ الَّذِینَ یَستَمِعونُ القَولَ فَیَتَّبِعونَ اَحسَنَهُ** زمر/ 18 - 17.*** یعنی: پس بندگان مرا بشارت ده همان کسانی که سخنان مرا می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند)).** ر. ک: محاضرات الادبآء / 51.***
قالوا خُذ العین من کل فقلت لهم فی العین فضل و لکن ناظر العین
***

بخش نهم فضیلت سوره ها و آیات

وَ لَقَد آتَینَاکَ سَبعاً مِنَ المَثانی وَ القُرآنَ العَظِیمَ.
حج / 87.

حکایت 427 : سوره ای منحصر به فرد

گویند: قیصر روم در زمان خلافت عمر، نامه ای به وی نوشت بدین مضمون که: ما در کتاب خویش می خوانیم که در کتاب شما ( قرآن مجید) سوره ای وجود دارد که حروف خ))، ث))، ظ))، ش))، ز))، ج و ف در آن نیست** تنها سوره ای که دارای حرف فاء نیست سوره حمداست ر. ک: گلستان معماهای قرآنی / 118.*** و هر کس آن سوره را بخواند خدای تعالی او را بیامرزد)).
عمر تمامی صحابه را جمع کرد و با یکدیگر به بحث نشستند و در نهایت همه متفق شدند که آن سوره، سوره فاتحة الکتاب ( حمد) است. آن گاه سوره مبارکه مذکور را به قیصر معرفی کردند و قیصر روم مخفیانه اسلام آورد و عمر را از اسلام آوردن خویش مطلع کرد.** ر. ک: داستان ها و حکایت ها / 11.***