فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 391 : آیا می خواهی مرا هم بکشی؟!

یک بار بین نجاح بن سلمه و موسی بن عبد الله، نبردی درگرفته بود، خبر به المعتزبالله رسید که در محفلی از بزرگان از ابوالعیناء**بو عبد الله محمد بن قاسم. ***پرسید: از نجاح بن سلمه چه خبر داری؟ ابوالعیناء گفت: فوکزه موسی فقضی علیه**صص 15. *** یعنی: موسی مشتی به او ند و جانش در آمد)). این سخن به موسی بن عبد الله رسید، و چون ابوالعیناء را در راهی دید او را تهدید کرد. ابوالعیناء باز به داستان حضرت موسی (علیه السلام) تلمیح ( اشاره) کرد و گفت: اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس**صص 19. ***یعنی: آیا می خواهی مرا بکشی همان طور که دیروز کسی را کشتی**.ک: قرآن پژوهی 780 به نقل از: وفیات لاعیان 4، 347. ***؟)).

حکایت 392 : علم الهدی

جناب سید محمد حسین طباطبائی ملقب به علم الهدی کودک خرد سالی است که به خواست خداوند منان و با عنایت اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین زحمات پدر بزرگوارش کل قرآن کریم را با ترجمه و درک مفاهیم آن در سن 5/5 سالگی حفظ کرده و در هفت سالگی موفق به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه حجاز university***** hijaz collega islamic شهر کاونتری انگلستان گردید. ایشان قادر است تمامی مکالمات خود را با آیات قرآن بیان کند و هر سؤالی را با آیات مناسب پاسخ دهد. نقل است که یکی از علما به قصد امتحان علم الهدی، آیه ای از قرآن را غلط خواند و یک حرفش را کم و زیاد کرد تا ببیند که او می فهمد یا نه؟ علم الهدی گفت: یریدون ان یبدلوا کلام الله**فتح/ 15، ترجمه: آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند. ***.
آن عالم این بار اندکی درست خواند وباز یک آیه را غلط تلاوت کرد، علم الهدی گفت: ان هذا الا اختلاق**ص/ 7، ترجمه: این تنها یک چیز ساختگی است. *** کمی بعد دوباره آن عالم، آیه ای را غلط خواند، علم الهدی گفت: ان هذا الا قول البشر**مدثر/ 25، ترجمه: این فقط سخن انسان است (نه گفتار خدا) ر.ک: لطیفه های شیرین با آیات قرآنی/ 103. نکته: دانشگاه حجاز شهر کاونتری انگلستان از علم الهدی امتحانی به عمل آورد که 5/3 ساعت به طول انجامید و در آن 100 سؤال اصلی و حدود 30 سؤال فرعی مطرح شد که علم الهدی توانست 93 امتیاز از 100 امتیاز امتحان مذکور را کسب کرده و موفق به اخذ مدرک دکترای علوم قرآنی شود. ر.ک: خردسال ترین دانشمند/ 56 ، 58. ***.

حکایت 393 : کثیر

گویند: کثیر بن عبد الله**احمد گلچین معانی در پاورقی کتاب لطائف الطوائف آورده است که هیچیک از خلفا را وزیری بدین نام نبوده است، ر.ک: لطائف الطائف /81 پاورقی شماره 1. *** وزیر خلیفه بود و از وی تقصیری در وجود آمده بود خلیفه او را حبس فرمود و کثیر در آن بند بسیار بماند آخر این کلمات قرآنی نوشت و نزد خلیفه فرستاد که یعفوا عن کثیر**مائد/ه 15، شوری/ 30، ترجمه: بسیاری را عفو می کند. *** خلیفه هم از قرآن نوشت که لا خیر فی کثیر**نساء/ 114، ترجمه: در بسیاری از آنها سود و خیری نیست ر.ک: لطائف الطوائف/ 81. ***.