فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 352 : در خانه اگر کس است یک حرف بس است

گویند: شبی هارون الرشید با عباس بن یحیی به قصد دیدار فضیل بن عیاض جهت شنیدن پند و موعظه، به راه افتادند هنگامی که به درب خانه فضیل رسیدند او را در حال قرائت قرآن یافتند فضیل قرائت خود را ادامه داد تا به این آیه رسید: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات**جاثیه/ 21. ***. یعنی: آیا کسانی که مرتکب بدی ها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند)). هارون گفت: اگر برای موعظه و پند آمده ایم همین آیه کافی است**ر.ک: زهر الربیع/ 267. ***.

حکایت 353 : هدایت قرآنی

مرحوم حضرت آیه الله شیخ مجتبی قزوینی عارف و استاد بزرگ اخلاق و معنویت می فرمودند که: از صحن مبارک حضرت رضا (علیه السلام) عبور می کردم فردی را دیدم که در یکی از غرفه های اطراف صحن، مشغول تلاوت قرآن بود. شخصی به او نزدیک شد و با پایش به دست او زد، قرآن به روی زمین پرت شد آن شخص با پرخاش گفت: این چیست که خودت را به آن سرگرم کرده ای؟ من از این حادثه خیلی ناراحت شدم و ناگهان آیه ای به قلبم خطور کرد و دیدم که آن مرد پرخاشگر در همان لحظه دلش درد گرفت و ناله اش بلند شد. من به آن شخص نزدیک شدم و به او گفتم: آیه ای از قرآن کریم که تو، به آن اهانت کردی در نظرم آمد و تو را اینگنه دردمند و عاجز کرده است، آیا این دلیل برحقانیت قرآن نیست؟
آن شخص شروع به التماس کرد تا او را از آن حالت جانکاه بدر آورم. برایش دعا کردم و حالش خوب شد. مدتی از این ماجرا سپری شد تا اینکه یک روز، شخصی با ظاهری خدا پسندانه نزد من آمد و گفت: آیا مرا می شناسی؟ گفتم: خیر، گفت: من همان فردی هستم که آن حادثه برایم پیش آمد و از آن روز به عبد به برکت نفس قدسی و قرآنی شما در طریق هدایت قرار گرفتم و زندگیم کاملاً دگرگون شده است**ر.ک: ماهنامه بشارت شماره 10/ 31، به نقل از: استاد محمد رضا حکیمی. ***.

حکایت 354 : برای کسی بمیر که برایت تب کند

روزی ابو العیناء از خانه اش خارج شد تا نزد خلیفه رود دختر خردسالش از او پرسید: پدرجان کجا می روی؟ گفت: نزد خلیفه. دختر گفت: از این رفتن چه فایده ای به تو می رسد؟ ابوالعیناء گفت: هیچ. دیگر بار دختر پرسید: اگر نروی چه زیانی خواهی دید؟ ابوالعینا گفت: هیچ. آنگاه دختر گفت: یا ابت لم تعبد ما لایسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئاً**مریم/ 42. *** ای بابا چرا پرستش می کنی چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و نه نیازمندیهای تو را تأمین می کند؟
از سخن دختر، ابوالعینا متنبه شد و چند روزی از رفتن به دربار خلیفه خودداری کرد تا آنکه خلیفه او را طلبید و علت نیامدن وی را جویا شد. ابوالعینا صورت قضیه را همان طور که بود، نقل کرد. خلیفه از آن گفتار خندید و با آنکه اهل عطا و بخشش نبود در حق وی انعام نمود**ر.ک: کشکول طبسی 2/ 318، به نقل از: نفائس الفنون 2/ 166. ***.