فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 265 : عزت و خواری

در بعضی از تفاسیر در ذیل آیه مبارکه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشآء و تنزع الملک ممن تشآء و تعز من تشآء و تذل من تشآء بیدک الخیر انک علی کل شی قدیر**آل عمران/ 26، ترجمه: بگو بارالها! ای مالک حکومت ها! به هر کس بخواهی حکومت می بخشی و از هر کس بخواهی حکومت را می گیری، هر کس را بخواهی عزت می دهی هر که را بخواهی خوار می کنی. تمام خوبی ها به دست توست. تو برهر چیزی قادر و توانایی. ***؛ چنین آمده است: در تفسیر بصائر است که سلطان محمود غزنوی در وقت عزیمت سومات به زیارت امام مصری غزنوی که در زمان خود قطب اولیاء بود رفت و استدعای فاتحه**دعای جهت فتح و پیروزی در جنگ. ***نمود و در صف نعال ایستاد و از تفسیر تعز من تشآء نکته ای خواست. امام قطب فرمود: روشن تر وجهی که در معنای آیه است این است که تو را با هزار و هفتصد پیل جنگی و پنچ هزار فرسنگ آبادی و یکصدهزار سوار مکمل به جهت طلب ملک به زیارت همچو من گدایی وادار کند و در صف نعال ( درگاه و پایین مجلس) باز دارد و مرا با این گلیم کهنه و پای برهنه ملک قناعت بخشد و در صدر آزادی جای دهد**ر.ک: کشکول الناشریه 2/ 32، به نقل از: تفسیر بصائر. ***.

حکایت 266 : جلسه تفسیر قرآن حضرت زینب

در کتاب خصائص الزینبیه آمده است که: در ایامی که حضرت امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین در کوفه تشریف داشتند، آن مکرمه ( حضرت زینب (علیها السلام را مجلسی بوده در منزل خود که برای زنها تفسیر قرآن بیان می فرمود. یکی از روزها تفسیر کهیعص**مریم/ 1. (کاف -ها یا عین صاد) *** را بیان می فرمود در این بین امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد شده و فرمود: ای نور دیده! شنیدم تفسیر (کهیعص) را برای زنها بیان می نمودی. زینب (علیها السلام) عرض کرد: بلی، فدایت شوم. علی (علیه السلام) فرمود: ای نور دید! این رمزی است در مصیبت وارده بر شما عترت پیغمبر. پس مصائب و نوائبی ( بلاهای سخت) را که بر آنها وارد می شد، برای آن مخدره بیان فرمود. پس فریاد گریه و ناله آن مظلومه بلند شد. عجبا که آن مخدره با اینکه خودش عالم به مصائب بوده، از استماع آنها چنین منقلب شده، نمی دانم چه حالتی داشته وقتی که آن مصائب را بعینه دیده. از اینجا باید تصور عظم ( بزرگی) مصیبت را نمود**ر.ک: خصائص الزینبیه/ 27. ***.
سر ناموس نبوت چون حجاب زینب است - محتجب لفظ حجاب از احتجاب زینب است
دختر قرآن ناطق خواهر ناموس دین - کی دهد معجز زسر، قرآن کتاب زینب است
مکتب قرآن گشوده درس قرآن می دهد - اولین بانی بدین مکتب جناب زینب است
درس قرآن بر زنان کوفه می دادی مدام - نی شگفت اسرار قرآن جد و باب زینب است
حرفهایش بود از بس مستدل و منطقی - زاده مرجانه رسوا از خطاب زینب است
دستگاه ظلم را کوبنده و برباد ده - بریزید مست لا یعقل عتاب زینب است
زن مگو ناموس حی لایزال و زین اب - کی توان گفتن زنی اندر حساب زینب است
زن ولی باید بود صاحب عفاف و با حجاب - هر زن با عفتی نایب مناب زینب است
حسینی

حکایت 267 : فیض روح القدس

مرحوم آیت الله سید عبد الحسین طیب (متولد 1272 ش) مؤلف تفسیر اطیب البیان پس از تفسیر آیه 61 سوره مبارکه مؤمنون چنین می نویسد: بشارت به کسانی که در این تفسیر خدماتی می کنند و از او استفاداتی دارند. در شب جمعه گذشت شب سیزدهم ذی الحجه در عالم رؤیا خدمت حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف مشرف شدم، سندی بر این تفسیر تقاضا کردم، کاغذی به من مرحمت فرمودند. عرض کردم: امضای خود شما را طالبم. حضرت نقطه ای در آن صفحه گذاشت که آن نطقه نور می داد امیدوارم منظور نظر مبارک آن حضرت باشد و وسیله سعادت شود**ر.ک: اطیب البیان فی تفسیر القرآن 9/ 419. نکته: ایشان در مقدمه تفسیر مذکور درباره انگیز تألیف و نیز جه تسمیه تفسیر فوق چنین می نویسد: دیر زمانی بود که در خاطرم خطور می نمود کتابی در تفسیر قرآن بنگارم و روی این اندیشه حوزه های تفسیر تشکیل داده و جزوه های متفرقی در این باره به رشته تحریر در آورده بودم ولی در طرفی قصور باع (کمی توان) و قلت استعداد و اشتغالات درسی و عوائق و گرفتاری های دنیوی مرا از اقدام به این امر منع بلکه مأیوس می نمود تا اینکه در شب سه شنبه پنجم جمادی الثانیه سال 1380 هجری قمری مطابق با 22 آبان ماه 1339 شمسی در محضر بعضی از علمای اعلام به مجلس سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها موفق شده و در ضمن توسل، حالت وجدی در خود دیدم و از آنجا به منزل مراجعت نموده و در عالم رؤیا خدمت ثامن الحجج (علیه السلام) و حضرت ولی عصر (عجل الله تعلی فرجه الشریف) مشرف شده و پس از مذاکراتی که بین آن دو بزرگوار راجع به زوار شد حضرت بقیه الله (علیه السلام) بعد از عنایاتی و ترضیه خاطری نسبت به حقیر و مروجین دین مرا امر به نوشتن تفسیری فرموده و وعده نصرت به من دادند بعد از آنکه از خواب بیدار شدم صدق رؤیای من ظاهر شده و وعده نصرت حضرتش تحقق یافته و من به نگارش و تألیف این کتاب به یاری حضرت رب الارباب و تأییدات حضرت حجت با تمام کوشش و اهتمام اقدام نمودم... و چون در تفسیر آیات قرآن از احادیث و بیانات خاندان نبوت و معادن علم و حکمت حضرت احدیت استفاده نمودم و حقا که بیانات ایشان بهترین و پاکیزه ترین بیانات در تفسیر قرآن بوده و این جامه تنها به قامت اینان راست آمده است، لذا این کتاب را اطیب البیان فی تفسیر القرآن ( پاکیزه ترین فرمایشات در تفسیر قرآن) نامیدم و این هدیه ناقابل را حضور ولی عصر (عجل الله تعالی فرج شریف) تقدیم می نمایم. ر.ک: اطیب البیان فی تفسیر القرآن 1/ 3 2. ***.
فیض روح القدس ارباز مدد فرماید - دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
حافظ