فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 241 : خلیفه و چراگاه

انس بن مالک گوید: عمر بن الخطاب بالای منبر این آیات را قرائت کرد فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهه و ابا**عبس /31 27، ترجمه: و در آن (زمین) دانه های فراوانی رویاندیم و انگور و سبزی بسیار و زیتون و نخل فراوان و باغ های پردرخت و میوه و چراگاه. ***.
سپس گفت: همه اینها را شناختیم ولی معنی اب))**چراگاه. *** را ندانستیم سپس عصایی را که در دستش بود انداخت و گفت: به خدا قسم این کار دشواری است پس چه عیبی دارد برای تو اگر ندانستی که اب چیست؟! پیروی کنید آنچه را که بیان شده برای شما و هدایت و رهنمویی آن از قرآن است پس بدان عمل کنید و آنچه را که نشناختید پس آن را به پروردگارش واگذار کنید**ر.ک: علامه امینی، جرعه نوش غدیر /225، به نقل از: مستدرک حاکم 2 /514، الغدیر 6 /99. تفسیر نمونه 26 /151. ***.

حکایت 242 : شکر نعمت و شکر منعم

ابوالقاسم نصر آبادی را سؤال کردند از معنی لئن شکرتم لازیدنکم**ابراهیم /7، ترجمه: اگر شکر گذاری کنید، بر شما خواهم افزود. ***. گفت: هر که شکر نعمت حق تعالی کند، نعمتش زیادت شود و هر که شکر منعم ( پروردگار نعمت دهنده) کند محبتش و معرفتش افزون گرداند**ر.ک: تذکره الاولیاء /823. حکایت: شیخ اجل سعدی می فرماید: یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت ای پسر چندان که تعلق خاطر آدمی زاد به روزی است اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه در گذشتی. ر.ک: گلستان سعدی، باب هفتم، حکایت هفتم. ***.

حکایت 243 : بالهای فرشتگان

مولف شرح زندگانی آیت الله العظمی بروجردی (ره) می نویسد: حجه الاسلام والمسلمین حاج محمد مقدس اصفهانی برایم نقل کردند که روزی در جلسه درس تفسیر مرحوم آخوند کاشی ( ملا محمد کاشی متوفای 1333 ق) حاضر بودم ایشان این آیه را تفسیر می فرمودند: الحمدلله فاطر السموات و الارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع**فاطر /1، ترجمه: ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سه گانه و چهار گانه)). ***.
ایشان در خلال مطلب تفسیر فرمودند: همین طور است خودم مکرر آنها ( فرشتگان) را با همین وصف دیده ام که بعضی از آنها دارای دوبال و بعضی سه بال و بعضی دیگر چهار بال داشتند**ر.ک: مردان علم در میدان عمل 6 /143 به نقل از: خاطرات و زندگانی آیت الله بروجردی /26. ***.