فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 220 : کرم کریم

نظام الدین نیشابوری ذیل تفسیر آیه شریفه: یا ایها الاناس ما غرک بربک الکریم**انفطار/ 6، ترجمه: ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! *** می نویسد: در آغاز جوانی در خواب دیدم قیامت به پای شده و به دلم گذشت که هرگاه خدای متعال خطاب به من بگوید ای آدمیزاد! چه چیزی تو را به پروردگار کریمت فریفته و مغرور ساخته، چه پاسخ بدهم؟ در آن حال الهام شد که بگویم: غرنی کرمک یا رب پروردگارا کرم تو مرا مغرور ساخت. سپس همین معنی را در یکی از تفسیرها**ظاهرا مراد وی، تفسیر مجمع البیان طبرسی است. *** دیدم**ر.ک: کشکول شیخ بهایی 1/ 483. ***.
نکته: روایت شده که پیامبر ارکم (صلی الله علیه و آله و سلم) هرگاه آیه فوق را تلاوت می کردند، می فرمودند: غره جهله یعنی: (پروردگارا!) جهل انسان او را در برابر تو مغرور ساخته است**ر.ک: مجمع البیان، ذیل تفسیر سوره انفطار. ***.
آن یکی کرد این سؤال از آن امام - کی تو در فهم کتاب حق تمام
از چه فرمود آن خدای بی همان - در مقام قهر و توبیخ و جلال
چون شدی مغرور بر رب کریم**انفطار/ 6. *** - از چه کردی این گناهان عظیم؟
مقتضای حال این بود این خلیل- که بگوید رب قهار جلیل
گفت رو رو پس تو نادان بوده ای - عقده ای از نکته ای نگشوده ای
خواست تا حق رحمت اندوزی کند - مجرمان را عذر آموزی کند
تا کند تعلیمشان عذر گناه - عذر معزولی آن عذر گناه
تا بیاموزد سؤالش را جواب - یادشان آرد زوصل مستطاب
تا بگویند این امید و این غرور - بر کرمهای تومان بود ای غفور
عذر ما این است در جرم و خطا - هر چه دیگر عذر می آرم هبا
عذر بدتر از گنه می آورم - پرده ناموس خود را می درم

آن یکی گوید گنه از نفس بود - و آن دیگر گوید زشیطان عنود
آن هوس را عذر آرد آن هوا - آن گنه سازد حوالت برشقا
این جواب عذر باشد سر بسر - چون جواب خصم و قاضی ای پسر
ملا احمد نراقی

حکایت 221 : هرچه می خواهید از من بپرسید

اصبغ بن نباته می گوید: هنگام که مردم با امیر المؤمنین علی (علیه السلام) به جهت خلافت ایشان بر مسلمانان بیعت کردند حضرت به مسجد رفتند و (خطاب به مردم) فرمودند: پیش از آنکه مرا از دست دهید هر آنچه می خواهید از من بپرسید**سلونی قبل ان تفقدونی ر.ک: نهج البلاغه/ خطبه 189. *** سوگند به خدا، من به قرآن و تأویل (و تفسیر) آن از هر کس که مدعی دانستن آن علم باشد، داناترم. سوگند به کسی که دانه را شکافت**برگرفته از آیه 95 سوره مبارکه انعام. *** و انسان را آفرید**برگرفته از آیاتی چند، به عنوان نمونه: نحل/ 4، الرحمن/ 14، علق/ 2، مریم/ 67، یس/ 77. *** اگر از هر آیه قرآن سؤال کنید، شما را بروقت نزول و نیز خصوصیات کسانی که آیه درباره آنان نازل شده است، آگاه می سازم**ر.ک: مبانی و روشهای تفسیر قرآن / 83، به نقل از: بشاره المصطفی که این کتاب نیز از مرآه الانوار نقل نموده است.***.

حکایت 222 : تفسیر ظلم

عبد الله ابن مسعود صحابی پیامبر و مفسر معروف گوید: وقتی آیه شریفه: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم**انعام/ 82، ترجمه: کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش را به هیچ ظلمی (و شرکی) نیالودند. *** نازل شد، کار بر مردم دشوار گشت. به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفتند: ما کدامیک به خود ظلم نکرده ایم؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: معنای این آیه، آنچنان که شما گمان می برید، نیست آیا نشنیده اید که لقمان صالح گفت: ان الشرک لظلم عظیم**لقمان/ 13، ترجمه: همانا شرک ظلم بزرگی است. *** بنابراین منظور از ظلم، شرک است**ر.ک: مبانی و روشهای تفسیر قرآن/ 25 به نقل از: الدر المنثور فی تفسیر المأثور 3/ 27. ***.