فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 212 : شتر را با بارش می برند

مجاهد نستوه و مفسر گرانقدر مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن در ذیل تفسیر سوره مبارکه مطففین چنین می نویسد: کار اندک کم گذاردن در کیل و ترازو به آنجا می رسد که مردمی در زیر سایه دین و قانون اموال عمومی را بدون کیل و وزن می برند. عربی بیابانی، بی پروا به عبد ملک گفت: آنچه خداوند درباره مطففین ( کم فروشان) گفته است شنیده ای**خداوند فرموده: ویل للمطففین مطففین/ 1، ترجمه: وای بر کم فروشان، آیه مذکور از لحاظ محتوا و مفهوم نظیر این آیه است: ولا تبخسوا الناس اشیائهم اعراف/ 85، هود/ 85، شعرآء/ 183. ***؟ خداوند سخت ترین عذاب را به کسی وعده داده است که اندکی از مال (مردم را) برگیرد پس تو درباره خود چگونه می اندیشی که اموال مردم را بدون کیل و وزن می بری**ر.ک: پرتوی از قرآن، قسمت اول از جزء سی ام/ 235 234 ذیل تفسیر سوره مبارکه مطففین. ***؟!)).

حکایت 213 : جایگاه بهشت و دوزخ

علامه محمد باقر مجلسی در بحار الأنوار روایت مفصلی را از ارشاد القلوب دیلمی نقل می کند که فرازی از آن چنین است: جاثلیق خطاب به حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) گفت: ایها العلام الحکیم! به من خبر بده از این آیه که در قرآن شما است که حق تعالی فرموده: و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون**زمر/ 67، ترجمه: آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها پیچیده در دست او، خداوند منزه و برتر است از شریک هایی که برای او می پندارند. ***؛ هرگاه می فرماید که تمامی زمین در روز قیامت در قبضه او است و آسمان ها در هم پیچیده به دست اوست، در این صورت بهشت و دوزخ کجاست با این که بهشت و دوزخ در این زمین و آسمان (به هم پیچیده) است؟ امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمان داد که از برای من دوات و تکه ای کاغذا بیاورید، چون آوردند در آن کاغذ نوشت: الجنه و النار ( بهشت و دوزخ) سپس کاغذ را درهم پیچیده و به دست نصرانی داد و فرمود: آیا من این کاغذ را درهم نپیچیدم؟ آنگاه فرمود: اکنون آن را باز کن. جاثلیق چون آن را باز کرد. حضرت فرمود: آیا این نوشته، محو و نابود شد؟
عرض کرد: خیر، حضرت فرمود: پس همچنان که این آیت (اسم و نشانی) جنت و نار به واسطه پیچیدن محو نمی شود، همچنین خود جنت و نار هم به واسطه درهم پیچیدن آسمان ها محو نخواهد شد**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)/ 262 261 به نقل از: بحار الأنوار، ج 8 و ارشا القلوب دیلمی. ***.

حکایت 214 : فهم قرآن در حرکت و عمل

حضرت آیت الله سید محمود طالقانی صاحب تفسیر پرتوی از قرآن در سخنرانی خود به سال 1358 شمسی در حسینیه ارشاد تهران چنین فرمودند: اگر تفسیر نوشتم**تفسیر پرتوی از قرآن)). ***، که به هر حال مورد توجه واقع شده، می دانید از برکت چه بود؟ از برکت زندان بود! زندانی که دیگر هیچ مسئولیتی نداشتم جز این که راه بروم، یک سوره ای، یک آیه ای را در نظر بگیرم. دور حیاط زندان، وقت خوابیدن، وقت آسایش، چیزی بفهمم و یاد داشت کنم مهم ترین مسئولیت را برای خود همین می دیدم و با وسایل و مشکلاتی به خارج زندان بفرستم تا به صورت انتشار در بیاید. ولی از باب خالی نبودن عریضه، این نکته را عرض می کنم که از خصایص قرآن و درک قرآنی که شاید کمتر ما توجه داشته باشیم این است که بعضی از مسایل و حقایق قرآن در ضمن حرکت برای انسان تبیین می شود، نه نشستن در یک گوشه ای و این تفسیر و این بیان و آن بیان، این اظهار را دیدن و اینها را جمع کردن، به طور مثال عرض می کنم، تفسیر سوره نازعات را همان طوری که کسانی دیده اند در پرتوی از قرآن نوشته ام ولی وقتی (از زندان) بیرون آمدم و این حرکت انقلاب را دیدم، باز دیدم یک مسایل جدیدی برای من روش شد و این سعه نظر قرآن است. همان طور که خود قرآن بیان کرده**شاید مراد مرحوم طالقانی، آیات 52 و 53 سوره مبارکه اعراف باشد. ***، با حرکت و احتیاجات و برخوردهاست که بعضی از متشابهات باید تأویل یابد**ر.ک: حکایت هایی از زندگی آیت الله طالقانی/ 48. ***.