فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 211 : مشرق ها و مغرب ها

از حضرت امام امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین پرسیدند؟ خداوند متعال در سوره معارج می فرماید: رب المشارق و المغارب**معارج/ 40، ترجمه: (سوگند به) پروردگار مشرقها و مغرب ها. *** مگر مشرق و مغرب هر کدام یکی نیست؟ حضرت فرمود: سیصد و شصت مشرق و سیصد و شصت مغرب وجود دارد، روزی که از مشرق طلوع می کند دیگر از آن مکان طلوع نمی کند تا سال دیگر، و در مکانی که غروب می کند دیگر در آن مکان غروب نمی کند تا سال دیگر**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)/ 408 به نقل از: معانی الاخبار/ 221. ***.
ای مصحف آیات الهی رویت - وای سلسله اهل ولایت مویت
سرچشمه زندگی لب دلجویت - محراب نماز عارفان ابرویت
حسین بن معین الدین میبدی

حکایت 212 : شتر را با بارش می برند

مجاهد نستوه و مفسر گرانقدر مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن در ذیل تفسیر سوره مبارکه مطففین چنین می نویسد: کار اندک کم گذاردن در کیل و ترازو به آنجا می رسد که مردمی در زیر سایه دین و قانون اموال عمومی را بدون کیل و وزن می برند. عربی بیابانی، بی پروا به عبد ملک گفت: آنچه خداوند درباره مطففین ( کم فروشان) گفته است شنیده ای**خداوند فرموده: ویل للمطففین مطففین/ 1، ترجمه: وای بر کم فروشان، آیه مذکور از لحاظ محتوا و مفهوم نظیر این آیه است: ولا تبخسوا الناس اشیائهم اعراف/ 85، هود/ 85، شعرآء/ 183. ***؟ خداوند سخت ترین عذاب را به کسی وعده داده است که اندکی از مال (مردم را) برگیرد پس تو درباره خود چگونه می اندیشی که اموال مردم را بدون کیل و وزن می بری**ر.ک: پرتوی از قرآن، قسمت اول از جزء سی ام/ 235 234 ذیل تفسیر سوره مبارکه مطففین. ***؟!)).

حکایت 213 : جایگاه بهشت و دوزخ

علامه محمد باقر مجلسی در بحار الأنوار روایت مفصلی را از ارشاد القلوب دیلمی نقل می کند که فرازی از آن چنین است: جاثلیق خطاب به حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) گفت: ایها العلام الحکیم! به من خبر بده از این آیه که در قرآن شما است که حق تعالی فرموده: و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون**زمر/ 67، ترجمه: آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها پیچیده در دست او، خداوند منزه و برتر است از شریک هایی که برای او می پندارند. ***؛ هرگاه می فرماید که تمامی زمین در روز قیامت در قبضه او است و آسمان ها در هم پیچیده به دست اوست، در این صورت بهشت و دوزخ کجاست با این که بهشت و دوزخ در این زمین و آسمان (به هم پیچیده) است؟ امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمان داد که از برای من دوات و تکه ای کاغذا بیاورید، چون آوردند در آن کاغذ نوشت: الجنه و النار ( بهشت و دوزخ) سپس کاغذ را درهم پیچیده و به دست نصرانی داد و فرمود: آیا من این کاغذ را درهم نپیچیدم؟ آنگاه فرمود: اکنون آن را باز کن. جاثلیق چون آن را باز کرد. حضرت فرمود: آیا این نوشته، محو و نابود شد؟
عرض کرد: خیر، حضرت فرمود: پس همچنان که این آیت (اسم و نشانی) جنت و نار به واسطه پیچیدن محو نمی شود، همچنین خود جنت و نار هم به واسطه درهم پیچیدن آسمان ها محو نخواهد شد**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)/ 262 261 به نقل از: بحار الأنوار، ج 8 و ارشا القلوب دیلمی. ***.