فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 189 : تفهیم

روزی سلیمان بن عبد الملک آواز ناقوس شنید، گفت: این چه آواز است؟ گفتند: این علامت وقت نماز ترسایان است که بربام گنبد خود نوازند به جای بنگ ( اذان) نماز مسلمانان، سلیمان بفرمود: آن ناقوس بشکستند و آن گنبد ویران کردند، این خبر به قیصر روم رسید و او ترسا بود. به سلیمان نوشت: انبیای گذشته این علامت نهاده اند، اگر ایشان صواب ( عمل درست) کرده اند پس تو خطا کرده ای و اگر تو صواب کرده ای پس انبیاء گذشته خطا کرده باشند و این باطل است زیرا که انبیاء معصومند و برایشان خطا نرود. سلیمان علماء و فضلای عصر را جمع کرد و گفت: جواب شافی ( کافی) خواهم که به قیصر روم فرستم. هر یک از علماء چیزی نوشتند و هیچ کدام پسند طبع او نیفتاد. ابوفرسان که فرزدق نام اوست و از علماء و شعراء مشهور است گفت: مرا به خاطر می رسد که این یک آیه در جواب او بنویسی: ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما**انبیاء/ 79. *** یعنی پس تعلیم دادیم حکومت مر سلیمان را و به فهم او رسانیدیم حکمها که به فهم کس نرسد هریک را از پدر و پسر یعنی داوود و سلیمان را دادیم حکم کردن و دانستن امور دین))، سلیمان بن عبد الملک را این اقتباس به غایت خوش آمد و آن را به قیصر فرستاد و فرزدق را صله لایق ( درخور) داد**ر.ک: لطائف الطوائف 173. ***.

حکایت 190 : بنیانی آهنین واستوار

ابو عبد الله بصری را گفتند: آیا در نصوص، چیزی پیدا می کنی که از لحاظ کثرت ثواب و اجر نه از لحاظ کثرت مناقب علی (علیه السلام)، زیرا از لحاظ مناقب موضوعی مسلم است دلالت بر تفضیل علی (علیه السلام) داشته باشد؟ او حدیث مرغ بریان**اشاره به حدیثی است که آن را ترمذی در سنن، باب مناقب ج 13/ 170. با سند خود از انس بن مالک نقل می کند و چنین است: نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مرغ بریانی بود عرضه داشت پروردگارا محبوب ترین خلق خود را پیش من آور تا از این مرغ بریان با من بخورد، علی (علیه السلام) آمد و با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن مرغ خورد. *** را نقل کرد و گفت: محبت از سوی خداوند به معنی ثواب دادن است. به او گفتند: شیخ ابو علی پیش از تو این حدیث را گفته است. آیا چیزی دیگری غیر از این می دانی؟ گفت: آری، این گفتار خداوند متعال که می فرماید: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص**صف/ 4، ترجمه: خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گویی نبایی آهنین اند. *** و هر گاه اصل محبت خداوند برای کسی باشد که همچون دیوار آهنین پایداری کند هر کس پایداری اش بیشتر باشد محبت خدا بر او بیشتر است و این معلوم است که علی (علیه السلام) هرگز رد جنگی نگریخته است**عرض می کنم: لذا آن حضرت را کرار لقب داده اند (حیدر کرار). *** و کسان دیگر بیش از یک بار گریخته اند**ر.ک: جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2/ 130 129. ***.

حکایت 191 : پناهندگی به پرچم بیگانگان؟!

نقل است که: آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری در جواب سعدالدوله که نصب پرچم سفارت هلند را بر فراز خانه ایشان جهت درامان ماندن شیخ شهید از خطر پیشنهاد می نمود فرمودند: آقای سعدالدوله! بیرق ( پرچم) ما را باید روی سفارت اجنبی ( بیگانه) بزنند چه چطور ممکن است صاحب شریعت به من که یکی از مبلغین احکام آن هستم اجازه فرماید پناهنده به خارج از شریعت آن شوم مگر قرآن نخوانده اید؟ جزء (آیات) محکمات است می فرماید: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا**نساء/ 141، ترجمه: و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)). *** مگر آیه: لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیآء**مائده/ 51، ترجمه: یهود و نصاری را ولی (و دوست و تکیه گاه خود) انتخاب نکنید. *** را فراموش کرده اید؟ من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا مثله ( قطعه قطعه) کرده، بسوزانند ولی پناهنده به اجنبی نشده و برخلاف امر شارع مقدس اسلام رفتار نکرده باشم**ر.ک: مردان علم در میدان عمل 4/ 332 331. به نقل از: مکتوبات و اعلامیه ها پیرامون شیخ شهید 2/ 362.***.