فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 180 : برتری مرگ نسبت به زندگی

از جمله برتری مرگ برحیات ظاهری بنا به قول یکی از گذشتگان این است که می گوید: هر مؤمنی را که در نظر بگیریم مرگ برای او بهتر از حیات و زندگانی است زیرا اگر آن مؤمن نیکوکار باشد خدا فرموده: و ما عند الله خیر و ابقی للذین آمنوا**شوری/ 36، ترجمه: و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده اند بهتر و پایدارتر است. *** و اگر بدکار باشد خدا می فرماید: و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لا نفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما**آل عمران/ 178، ترجمه: آنها که کافر شدند تصور نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم به سودشان است ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای این که برگناهان خود بیفزایند. ر.ک: کشکول شیخ بهائی 1/ 435. ***.

حکایت 181 : جواب متین از قرآن مبین

در برخی از روایات چنین آمده: مردی به عالمی گفت: امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در جریان حکمیت به فرزندش امام حسن (علیه السلام) گفت: لیتنی مت قبل هذا بعشرین سنه**ر.ک: موافق الشیعه 3/ 23. ***ای کاش بیست سال پیش از این جریان مرده بودم)). مگر حضرت علی (علیه السلام) در صلاحیت خویش برای احراز مقام خلافت دچار شک و تردید شده بود که چنین گفت؟
عالم گفت: من از تو سؤالی می نمایم بگو ببینم آیا حضرت مریم که گفت: یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا**مریم/ 23، ترجمه: ای کاش پیش از این مرده بودم و بکلی فراموش می شدم. *** در عفت و پاکدامنی خود دچار شک و تردید شده بود که چنین گفت؟! هر چه را به عنوان پاسخ به من بگویی من نیز همان را به عنوان پاسخ سؤالت به تو خواهم گفت**ر.ک: زهر الربیع 261. ***.

حکایت:182 : دو سوگند شیطان

عارفی به مرید خود گفت: شیطان بر پدر و مادر تو آدم و حوا سوگند خورد که نصیحت گر آنان است**و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین اعراف/ 21. *** و دیدی که با ایشان چه کرد**در این باره ر.ک: بقره/ 36، 38. اعراف/ 20، 22، 24، 27. طه/ 120، 121، 123. ***. حال که به گمراهی تو سوگند خورده و خطاب به پروردگار گفته: فبعزتک لا غوینهم اجمعین**ص/ 82، ترجمه: به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد. درباره شبیه این آیه ر.ک: حجر/ 39.*** معلوم است که با تو چه کند. اینک دامن همت به کمر زن و خود را از کید و مکر و فریبش برهان**ر.ک: الخزائن/ 60، ماهنامه بشارت شماره 6/ 62. ***.