فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 146 : بهلول و قصر متوکل

گویند روزی بهلول برمتوکل وارد شد. متوکل وضع خوب و بد قصر خود را از وی پرسید. بهلول گفت: خوب است اگر دو عیب نداشته باشد.
متوکل پرسید: آن دو عیب کدام است؟ بهلول گفت: اگر از مال حلال است اسراف شده است: انه لا یحب المسرفین**انعام/ 141، اعراف/ 31.***.
یعنی: همانا خدا اسراف کاران را دوست ندارد)). و اگر از مال حرام است، خیانت کرده ای ان الله لا یحب الخآئنین**انفال 58.*** یعنی: همانا خدا، خیانت کاران را دوست ندارد**ر.ک: مکالمه قرانی 1، 36. ریحانه الادب 5، 214. ***)).
اما بیوتک فی الدنیا فواسعه - فلیت قبرک بعد الموت یتسع

حکایت 147 : سزای بدی

آورده اند که: عمر، مغیره را والی بحرین قرار داده بود اما اهل بحرین از مغیره راضی نبودند و چندین بار برای عمر شکایت نامه فرستاده بودند تا او را عزل کرده و به مدینه باز گرداند. تا این که مغیره چند روزی به مدینه رفت. اهل بحرین از فرصت استفاده نموده، با یکدیگر به مشورت پرداختند تا مانع بازگشت مغیره به بحرین شوند. رئیس بحرین گفت: اگر می خواهید از دست مغیره خلاصی یابید صدهزار درهم تهیه نمایید و به من بدهید تا من آن را به مدینه برده و کار مغیره را یکسره نمایم. مبلغ مورد نظر فراهم شد و رئیس بحرین به نزد عمر رفت و گفت: این صدهزار درهم را، مغیره از بیت المال اختلاس کرده و به اموال مسلمین خیانت نموده است او این مبلغ را پیش من به امانت گذاشته تا بعداً به او بازگردانم. مغیره خطاب به عمر گفت:ای خلیفه! من دویست هزار درهم به او امانت داده بودم نه صد هزار درهم. صدهزار درهم دیگر را خود او بالا کشیده است. مرد، متحیر ماند و گفت: ای خلیفه! به خدا قسم، اصلاً مغیره امانتی به من نداده است. من دروغ گفتم. وقتی قضیه روشن شد عمر به مغیره گفت: اگر این سکه ها مال تو نبود پسر چرا دروغ گفتی و اظهار نمودی که دویست هزار درهم بوده است؟ مغیره گفت: جزآء سیئه سیئه مثلها**شوری/ 40، ترجمه: کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن)). درباره مشابه این آیه ر.ک: انعام/ 160، یونس/ 27، غافر/ 40. *** عمر از این سخن مغیره خوش آمد و رییس بحرین را ملامت و سرزنش نمود**ر.ک: لطیفه های شیرین با آیات قرآنی/ 27 26 به نقل از: جوامع الحکایت/ 143. ***.
بد می کنی ای نگارهان نیک اندیش - هرگز که کند بد که نکو آید پیش

حکایت 148 : عیبجو

شخصی نزد عمر بن عبد العزیز آمد و در خلال سنان خود از مردی نام برده، او را به بدی یاد کرد و عیبی از وی بر زبان آورد. عمر بن عبد العزیز گفت: اگر مایلی پیرامون سخنت بررسی و تحقیق می کنیم در صورتی که گفته ات دروغ باشد فاسق و گناهکاری و خبری که داده ای مشمول این آیه است: یا ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا**حجرات 6، ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید)). *** و در صورتی که راست گفته باشی، عیبجو و سخن چین بوده و مشمول این آیه هستی: هماز مشآء بنمیم**قلم/ 11، ترجمه: کسی که بسیار عیبجوست و به سخن چینی آمد و شد می کند)).*** اگر میل داری تو را می بخشم و مورد عفو قرار می دهم. مرد که از گفته خود سخت پشیمان شده بود با سرافکندگی و ذلت در خواست عفو کرد و تعهد نمود که دیگر از کسی عیبجویی نکرده و این عمل ناپسند را تکرار ننماید**ر.ک: داستان و پندها 1/ 69 68. ***.
هر که عیب دگران پیش تو آورد - و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
سعدی