فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 125 : طول عمر حضرت حجت

سیدی از علماء تبریز که مقیم نجف اشرف بوده چنین حکایت نموده: در مسجد سهله پس از زیارت مقام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به قلبم خطور نمود که اگر سنی مذهبی از من بپرسد که در خصوص سن مبارک حضرت صاحب الزمان در قرآن چه دارید یعنی کدام آیه دلالت دارد بر طول عمر آن حضرت؟ ما، در جواب چه بگوییم. هر چه فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. با همین حال، خوابم برد در عالم رؤیا دیدم در مسجد کوفه هستم و پرده ای کشیده شده که در پشت آن پرده حضرت حجت (عج) تشریف دارند. شخصی دو نفر را به محضر آن حضرت برد آنها آن حضرت را زیارت نمودند چون نوبت به من رسید همین که پرده را بلند کردیم و چشم آن حضرت به من افتاد بدون تأمل فرمود: و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون**صافات/ 144 139، ترجمه: و یونس از رسولان (ما) است (به خاطر بیاور) زمانی را که به سوی کشتی پر (از جمعیت و بار) فرار کرد و با آنها قرعه افکند و (قرعه به نام او افتاد) و مغلوب شد (او را به دریا افکندند) و ماهی عظیم او را بلعید، در حالی که مستحق سرزنش بود و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند! ***.
پس از خواب بیدار شدم دیدم اشکال به کلی از ذهنم رفع شده است درحالی که با خود زمزمه می کردم و می گفتم: خدای که می تواند حضرت یونس (علیه السلام) را در شکم ماهی تا روز قیامت بدون آب، غذا و هوا زنده بدارد، هم او نیز می تواند حضرت حجت (عج) را در روی زمین تا وقت ظهور ایشان که از قیامت چندین مرحله بلکه چندین هزار سال کمتر است، زنده نگاه دارد**ر.ک: رنگارنگ 1/ 264 به نقل از: جنتان مدهامتان (علی اکبر نهاوندی). ***.
ای که چون تو در زمانه نیست کس - الله الله خلق را فریادرس
یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی الله و توسلت بکم الی الله و استشفعت بکم الی الله و استشفعت بکم الی الله فاشفعوا لی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فانکم وسیلتی الی الله و بحبکم و بقربکم ارجو نجاه من الله فکونوا عند الله رجائی یا سادتی یا اولیاء الله صلی الله علیهم اجمعین و لعن الله اعدآء الله ظالمیهم من الاولین و الاخرین آمین رب العالمین

بخش دوم: استناد به آیات قرآن، فصل دوم: استناد دیگران

ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات
نور 34.

حکایت 126 : خواهی نشوی رسوا عامل به سه آیت شو

شخصی به عبد الله بن عباس گفت: می خواهم امر به معروف و نهی از منکر نموده و مردمان را وعظ و نصیحت کنم.
ابن عباس پرسید: شروع کرده ای؟ گفت: تصمیم دارم. ابن عباس گفت: مانعی ندارد اما مواظب باش که سه آیه از آیات قرآن مجید تو را رسوا نسازد. آن شخص گفت: کدام سه آیه؟ ابن عباس گفت: یکی این آیه که می گوید: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم**بقره/ 44، ترجمه: آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید؟! *** آیا تو اطمینان داری که از مخاطبان و نکوهش شدگان این آیه نیستی؟ آن شخص گفت: نه، آیه دوم را بگو. ابن عباس گفت: آیه دوم این است که می گوید: لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون**صف/ 3 2، ترجمه: (ای کسانی که ایمان آورده اید) چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید! *** نسبت به این آیه چه طور؟ آیا مطمئن هستی که از توبیخ شدگان این آیه نیستی؟ آن شخص گفت: نه، آیه سوم را بگو. ابن عباس گفت: آیه سوم گفتار خدای تعالی به نقل از عبد صالح حضرت شعیب (علیه السلام) است که به مردم چنین گفت: و ما ارید ان اخالفکم الی من انها کم عنه**هود/ 88، ترجمه: من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم، خودم مرتکب شوم. *** آیا از اهل این آیه هستی؟ آن شخص گفت: نه، ابن عباس گفت: بنابراین اول از خودت شروع کن**ر.ک: سرگذشتهای تلخ و شرین قرآن 1/ 119، محاضرات الادبآء 1/ 132. ***. (آنگاه به نصیحت کردن دیگران بپرداز.)
یا واعظ الناس قد اصحبت متهما - اذ عبت منهم امورا انت تأتیها
کمن کسی الناس من عری و عورته - للناس بادیه ما ان یواریها
ابن کناسه