فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 124 : مستضعفین وارثان زمین

نقل نموده اند که: بعد از ولادت و ظهور نور، حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرتش کلمه شهادت ادا نموده در سجده افتاد و پیشانی بر زمین نهاد و چیزی گفت که کسی ندانست در آن محل امام حسن عسگری (علیه السلام) در آمد و او را برداشت و روی به روی او نهاد و زبان در دهانش کرد. بعد از آن گفت که: سخن گوی. او ( حضرت مهدی عج ) به زبان فصیح این آیت را خواند و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه نجعلهم الوارثین**قصص/ 5. ***.
یعنی: ما خواستم آن که منت نهیم بر آن کسانی که زبون شده بودند و بیچاره در زمین و ساختیم ایشان را پیشوایان در امر دین و گردانیدیم ایشان را وارثان علم الیقین**ر.ک: لطائف الطوائف/ 61. ***)).
اگر کرد در مهد مهدی سخن - زصنع الهی تعجب مکن
که عیسی که گوی فصاحت ربود - به هنگام طفلی سخنگوی بود

حکایت 125 : طول عمر حضرت حجت

سیدی از علماء تبریز که مقیم نجف اشرف بوده چنین حکایت نموده: در مسجد سهله پس از زیارت مقام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به قلبم خطور نمود که اگر سنی مذهبی از من بپرسد که در خصوص سن مبارک حضرت صاحب الزمان در قرآن چه دارید یعنی کدام آیه دلالت دارد بر طول عمر آن حضرت؟ ما، در جواب چه بگوییم. هر چه فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. با همین حال، خوابم برد در عالم رؤیا دیدم در مسجد کوفه هستم و پرده ای کشیده شده که در پشت آن پرده حضرت حجت (عج) تشریف دارند. شخصی دو نفر را به محضر آن حضرت برد آنها آن حضرت را زیارت نمودند چون نوبت به من رسید همین که پرده را بلند کردیم و چشم آن حضرت به من افتاد بدون تأمل فرمود: و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون**صافات/ 144 139، ترجمه: و یونس از رسولان (ما) است (به خاطر بیاور) زمانی را که به سوی کشتی پر (از جمعیت و بار) فرار کرد و با آنها قرعه افکند و (قرعه به نام او افتاد) و مغلوب شد (او را به دریا افکندند) و ماهی عظیم او را بلعید، در حالی که مستحق سرزنش بود و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند! ***.
پس از خواب بیدار شدم دیدم اشکال به کلی از ذهنم رفع شده است درحالی که با خود زمزمه می کردم و می گفتم: خدای که می تواند حضرت یونس (علیه السلام) را در شکم ماهی تا روز قیامت بدون آب، غذا و هوا زنده بدارد، هم او نیز می تواند حضرت حجت (عج) را در روی زمین تا وقت ظهور ایشان که از قیامت چندین مرحله بلکه چندین هزار سال کمتر است، زنده نگاه دارد**ر.ک: رنگارنگ 1/ 264 به نقل از: جنتان مدهامتان (علی اکبر نهاوندی). ***.
ای که چون تو در زمانه نیست کس - الله الله خلق را فریادرس
یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی الله و توسلت بکم الی الله و استشفعت بکم الی الله و استشفعت بکم الی الله فاشفعوا لی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فانکم وسیلتی الی الله و بحبکم و بقربکم ارجو نجاه من الله فکونوا عند الله رجائی یا سادتی یا اولیاء الله صلی الله علیهم اجمعین و لعن الله اعدآء الله ظالمیهم من الاولین و الاخرین آمین رب العالمین

بخش دوم: استناد به آیات قرآن، فصل دوم: استناد دیگران

ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات
نور 34.