فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 102 : خلیفه

محمد بن اسحاق بن عمار گوید: به امام ابو الحسن اول ( امام کاظم (علیه السلام گفتم: آیا دلالت (راهنمایی) نمی کنی مرا بهر آن کسی که فراگیرم از او دین خود را؟ پس گفت: این پسر من که علی (امام رضا (علیه السلام است (احکام دین خود را از او دریافت کن) به درستی که پدر من (امام صادق (علیه السلام دست مرا گرفت و در آورد مرا نزد قبر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) پس فرمود که: ای پسر من! به درستی که فرمود حق جل و علا که انی جاعل فی الارض خلیفه**بقره/ 30، ترجمه: من در روی زمین جانشینی (نماینده ای) قرار خواهم داد. *** و هر گاه حق تعالی خبری فرمود به آن وفا خواهد نمود**ر.ک: کشف الغمه ترجمه علی بن حسین زورائی 3، 94. ***.

حکایت 103 : اهمیت زکات فطره

ابوبصیر و زراره روایت نموده اند که: امام صادق (علیه السلام) فرمود: زکات فطره به طور حتم کامل کننده روزه است همان گونه که صلوات بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حال تشهد کامل کننده نماز است زیرا هر کس روز بگیرد ولی زکات فطره را عمدا نپردازد روزه ای برایش نیست همان گونه که اگر در حال نماز صلوات بر پیامبر را ترک نماید. نمازی برای او به شمار نمی آید. (در اهمیت پرداخت زکات فطره، همین بس که) خدای عزوجل زکات را بر نماز مقدم داشته در آنجا که می فرماید: قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی**اعلی/ 15 14، ترجمه: به یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیه کرد) رستگار شد و (آن که) نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند، ر.ک: من لا یحضره الفقیه 2/ 119، باب الفطره ح 25. ***.

حکایت 104 : پسران پیامبر

در حدیث وار شده است که: هارون الرشید به خدمت حضرت امام کاظم علیه سلام الله الدائم عرض کرد: چرا قبول می کنید که عامه و خاصه شما را به پیغمبر نسبت بدهند و به شما بگویند پسران رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و حال آنکه شما اولاد علی (علیه السلام) هستید و پیغمبر جد مادری شما است؟ حضرت فرمود اگر پیغمبر دختر تو را خطبه ( خواستگاری) کند آیا قبول می کنی؟ هارون گفت: بلی و فخر می کنم به آن بر عرب و عجم. حضرت فرمود: اما من، پس پیغمبر دختر مرا خطبه نمی کند و من دختر به او نمی دهم زیرا که او پدر من است و پدر تو نیست هارون گفت: احسنت یا موسی و در حدیث وارد شده است که حضرت فرمود: زن من بر او (پیامبر) حرام است به دلیل و حلائل ابناکم**نساء/ 23. *** یعنی: حرام است بر شما (ازدواج با) زنهای پسرانتان**ر.ک: کشکول منتظری 2/ 345 344، کشف الغمه 3/ 60. ***.