فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 100: بهترین نان خورش ها

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی در کتاب شریف حلیه المتقین می نویسد: در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه سلام الله الفائق منقول است که بهترین نان خورش ها در دنیا و آخرت، گوشت است؛ مگر نشنیده ای که حق تعالی در وصف بهشتیان می فرماید که: و لحم طیر مما یشتهون**واقعه/ 21، ترجمه: (در بهشت جاویدان پر نعمت، آنان می خورند از) گوشت مرغان و هر غذا مایل باشند. درباره مشابه آیه مذکور، ر.ک: طور/ 22. ***یعنی: گوشت مرغ از آنچه خواهش داشته باشند آن را**ر.ک: حلیه المتقین/ 73. ***)).

حکایت 101 : غذای بهشتیان

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی در کتاب حلیه المتقین چنین می نویسد: در حدیث معتبری منقول است که پسر برادر شهاب (بن عبدربه) به حضرت امام جعفر صادق - علیه سلام الله الراتق شکایت کرد از دردها و امتلا (پری) و فساد معده، حضرت فرمود که چاشت و شام بخور و در میان (این دو) دیگر چیزی مخور، زیرا که خداوند عالمیان در وصف طعام اهل بهشت می فرماید: لهم رزقهم فیها بکره وعشیا**مریم/ 62، ترجمه: (در آن بهشت) روزی آنها، صبح و شام (بی هیچ رنج) به آنها می رسد. ***ترجمه اش این است که مهیاست برای اهل بهشت روزی ایشان در بهشت، در بامداد و پسین یا خفتن**ر.ک: حلیه المتقین/ 56 و هزار و یک نکته/ 532 نکته 710 به نقل از: نور الثقلین 3/ 351 و تفسیر صافی ذیل تفسیر آیه مذکور. ***.

حکایت 102 : خلیفه

محمد بن اسحاق بن عمار گوید: به امام ابو الحسن اول ( امام کاظم (علیه السلام گفتم: آیا دلالت (راهنمایی) نمی کنی مرا بهر آن کسی که فراگیرم از او دین خود را؟ پس گفت: این پسر من که علی (امام رضا (علیه السلام است (احکام دین خود را از او دریافت کن) به درستی که پدر من (امام صادق (علیه السلام دست مرا گرفت و در آورد مرا نزد قبر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) پس فرمود که: ای پسر من! به درستی که فرمود حق جل و علا که انی جاعل فی الارض خلیفه**بقره/ 30، ترجمه: من در روی زمین جانشینی (نماینده ای) قرار خواهم داد. *** و هر گاه حق تعالی خبری فرمود به آن وفا خواهد نمود**ر.ک: کشف الغمه ترجمه علی بن حسین زورائی 3، 94. ***.