فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 99 : ازدواج و طلاق دو عامل بی نیازی

شخصی به خدمت امام صادق علیه صلوا الله الفاتق رسید و از فقر و نداری شکایت نمود آن حضرت فرمود: برو ازدواج کن. آن مرد چنین کرد. پس از چندی بار دیگر به حضور آن حضرت شرفیاب شد و دوباره از فقر شکوه نمود. حضرت این بار به او فرمود: همسرت را طلاق بده، سبب این دو رهنمون متفاوت را از حضرت پرسیدند، فرمود: او را امر به تزویج نمودم به جهت این آیه که خداوند می فرماید: ان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله**نور/ 32، ترجمه: (مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید...) اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. درباره مشابه این آیه ر.ک: نور/ 33. ***، حال دیدم که او از اهل این آیه نیست، لذا او را امر به طلاق نمودم به جهت این آیه که خداوند فرموده: و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته**نساء/ 130، ترجمه: اگر (راهی برای اصلاح در میان خود نیابند و) از هم جدا شوند خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند. ر.ک: رنگارنگ 1/ 21 به نقل از: نزهه الابصار، فروع کافی، کتاب النکاح، باب ان التزویج یزید فی الرزق، ح 6. ***.

حکایت 100: بهترین نان خورش ها

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی در کتاب شریف حلیه المتقین می نویسد: در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه سلام الله الفائق منقول است که بهترین نان خورش ها در دنیا و آخرت، گوشت است؛ مگر نشنیده ای که حق تعالی در وصف بهشتیان می فرماید که: و لحم طیر مما یشتهون**واقعه/ 21، ترجمه: (در بهشت جاویدان پر نعمت، آنان می خورند از) گوشت مرغان و هر غذا مایل باشند. درباره مشابه آیه مذکور، ر.ک: طور/ 22. ***یعنی: گوشت مرغ از آنچه خواهش داشته باشند آن را**ر.ک: حلیه المتقین/ 73. ***)).

حکایت 101 : غذای بهشتیان

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی در کتاب حلیه المتقین چنین می نویسد: در حدیث معتبری منقول است که پسر برادر شهاب (بن عبدربه) به حضرت امام جعفر صادق - علیه سلام الله الراتق شکایت کرد از دردها و امتلا (پری) و فساد معده، حضرت فرمود که چاشت و شام بخور و در میان (این دو) دیگر چیزی مخور، زیرا که خداوند عالمیان در وصف طعام اهل بهشت می فرماید: لهم رزقهم فیها بکره وعشیا**مریم/ 62، ترجمه: (در آن بهشت) روزی آنها، صبح و شام (بی هیچ رنج) به آنها می رسد. ***ترجمه اش این است که مهیاست برای اهل بهشت روزی ایشان در بهشت، در بامداد و پسین یا خفتن**ر.ک: حلیه المتقین/ 56 و هزار و یک نکته/ 532 نکته 710 به نقل از: نور الثقلین 3/ 351 و تفسیر صافی ذیل تفسیر آیه مذکور. ***.