فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 90 : روزه داری تمامی اعضا و جوارح

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) بنابر روایت ابوبصیر می فرماید: روزه داشتن تنها خودداری کردن از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست زیرا حضرت مریم (علیها السلام)بنابر نقل قرآن کریم فرمود: انی نذرت للرحمن صوما**مریم/ 26، ترجمه: من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام (روزه سکوت). *** و منظور او از صوم ( روزه)، صمت ( سکوت) بود**به قرینه ذیل همین آیه. *** پس شما به هنگام روزه داری زبان خویش را حفظ نمایید و نیز چشمانتان را. و نسبت به یکدیگر حسد نورزید و با هم به نزاع برنخیزید زیرا حسد ایمان آدمی را می بلعد همان گونه که آتش هیزم را بلعیده و از بین می برد**ر.ک: من لا یحضره الفقیه 2، 67 باب آداب الصائم ح 5. ***.

حکایت 91 : رابطه دین و محبت

سعید بن یسار**در برخی از نسخه ها: فضیل بن یسار)). *** گوید: روزی امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: آیا دین چیزی جز محبت است؟ خدای عزوجل می فرماید: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله**آل عمران/ 31، ترجمه: بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد. ر.ک: خصال شیخ صدوق 1/ 21. ***.

حکایت 92 : پنجاه ایستگاه بازرسی

امام صادق علیه سلام الله الناطق می فرماید: هرگاه یکی از شما حاجتی از خدا خواست که حتماً برآورده گردد باید دل به خدا ببندد و از مردم نا امید شود و امیدی جز خدا نداشته باشد وقتی که خداوند قلب مؤمن را چنین دید قطعاً حاجت او را اگر از خدا طلبید بر آورده می کند قبل از آن که به حساب و بازخواست خداوند در قیامت کشیده شود خود را به حساب بکشید چرا که در روز قیامت پنجاه ایستگاه (بازرسی) است که مدت توقف در هرایستگاه، هزار سال است سپس حضرت این آیه را قرائت فرمود: تعرج الملآئکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه**معارج/ 4. ***.
یعنی: فرشتگان و روح ( فرشته مقرب خداوند) به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است**ر.ک: داستان صاحبدلان 1/ 85 به نقل از: وسائل الشیعه، 11/ 377. کتاب الجهاد، باب 96، ح 2. ***.