فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 79 : زید شهید

جابر جعفی گوید: روزی امام محمد باقر علیه صلوات الله الغافر به برادرش زید نگاه کرد و این آیه را خواند فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لا کفرن عنهم سیئاتهم و لا دخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوباً من عند الله و الله عنده حسن الثواب**آل عمران/ 195، ترجمه: آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند به یقین گناهانشان را می بخشم و آنها را در باغ های بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد می کنم این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداشها نزد پروردگار است. *** سپس اشاره به زید کرد و فرمود: به خدا سوگند این زید، از همین مردانی است که این آیه درباره شان سخن می گوید**ر.ک: داستان باستان/ 140 به نقل از: الروض النضیر 1/ 55. ***.

حکایت 80 : کفش و نعلین زرد رنگ

حضرت امام محمد باقر علیه صلوات الله الشاکر می فرماید: هر کس نعلین و کفش زردرنگ بپوشد پیوسته مسرور و شاد خواهد بود تا هر وقت که چنین کفشی را به پا داشته باشد. زیرا خدای عزوجل می فرماید: صفراء فاقع لونها تسر الناظرین**بقره 69. *** یعنی: زرد یکدست که بینندگان را شاد و مسرور سازد**ر.ک: فروع الکافی/ 466 کتاب الزی والتجمل باب الوان النعال ح 6. ***)).

حکایت 81 : شیعه

ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی از علمای قرن سوم و چهارم قمری از حضرت امام محمد باقر علیه صلوات الله الغافر روایت می کند که آن حضرت خطاب به برخی از شیعیان فرمودند: این اسم باید برای شما موجب خیر و مبارکی گردد. ابوبصیر می گوید: به آن حضرت عرض کردم: کدام اسم؟ فدایت شوم. حضرت فرمود: شیعه)). فردی از حاضران به آن حضرت عرض کرد: یا ابن رسول الله! مردم ما را به خاطر این اسم ( شیعه) سرزنش می کنند. حضرت فرمودند: آیا سخن خداوند متعال را نشنیده ای که می فرماید: و ان من شیعته لابراهیم**صافات/ 83، ترجمه: و از پیروان ( شیعیان) او ( نوح (علیه السلام ابراهیم (علیه السلام) بود.***.
و در جای دیگر فرموده: فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه**هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه... قصص/ 15، ترجمه: (یکی از پیروان شیعیان او بود و دیگری از دشمنانش) آن که از پیروان ( شیعیان) او ( موسی (علیه السلام بود در برابر دشمنش از وی ( موسی (علیه السلام تقاضای کمک کرد.***.
پس این اسم ( شیعه) باید موجب سعادت و برکت شما گردد**ر.ک: تفسیر القمی 2/ 223. بحار الأنوار 12/ 29.***.
نکته: مرحوم علمه سید محمد حسین حسینی تهرانی می فرماید: از استادم مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان پرسیدم که معنای این روایت و دو آیه ای که در آن آمده، چیست؟ زیرا مراد از شیعته در آیه اول، شیعه نوح و مراد از شیعته در آیه دوم شیعه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهما السلام است. علامه طباطبائی در پاسخ فرمودند: ظاهراً مراد این است که چون لفظ شیعه در قرآن کریم استعمال شده است و نسبت تشیع را به شیعه نوح و موسی (علیهم السلام) داده است بنابراین، این اسم، اسم مبارکی است که شما شیعیان نیز خود را شیعه می نامید. بنابراین فقط از نقطه نظرشباهت اسمی که شما شیعیان علی بن ابی طالب (علیه السلام) و شیعیان آن دو پیامبر دارید و مبارک بودن این لقب، امید کرامت و فلاح و فوز ( رستگاری) برای شماست و این از نقطه نظر تشریف است**ر.ک: مهر تابان/ 184. ***.