فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 61 : دو قاتل و یک مقتول

روایت نموده اند که: روزی امام علی (علیه السلام) با جمعی از یاران خود، از کنار خرابه ای می گذشتند. ناگهان مردی در حالی که کاردی در دست داشت و دست های او آغشته به خون بود از خرابه بیرون آمد.
همراهان امام آن مرد را دستگیر نمودند و وقتی به خرابه رفتند با جسد مردی به تازگی کشته شده بود، رو به رو شدند. یاران امام به حضرت عرض کردند: یا امیر المؤمنین! این مرد قاتل است و باید قصاص شود. امام از مرد پرسید: در این باره چه می گویی؟ چه کسی او را کشته است؟ مرد گفت: یا امیر المؤمنین! من او را کشتم. حضرت فرمود: چرا او را کشتی؟ مرد در حالی که این پا و آن پا می کرد گفت: به علت کار خلافی که انجام داده بود. حضرت دستور داد که مقدمات قصاص قاتل فراهم شود. همین که قاتل را برای قصاص می بردند، ناگهان مردی شتابان آمد و در دست و پای جلاد افتاد و گفت: او را نکشید. او قاتل نیست. من قاتل آن مرد هستم و باید مرا قصاص کنید، نه او را. مردم آن مرد را پیش علی (علیه السلام) بردند. او نیز در حضور حضرت، اقرار کرد که خودش آن مرد را کشته است. حضرت، مرد اول را که قرار بود قصاص شود به حضور طلبید و از او پرسید: تو که قاتل نبودی، چرا اقرار به قتل کردی؟ مرد گفت: یا امیر المؤمنین! من در حالی از خرابه بیرون آمدم که کاردی در دست داشته و دستهایم آغشته به خون بود و اگر می خواستم انکار کنم، هیچ کس از من قبول نمی کرد، سپس عین ماجرا را توضیح داد و گفت: من در حال ذبح گوسفندی در خانه ام بودم ناگهان صدای ناله و در خواست کمک شنیدم با همان کاردی که گوسفند را ذبح کرده بودم و بادست های خون آلود، به کمک او رفتم که قاتل با دیدن من فرار کرد و با همان حال از خرابه بیرون آمدم و با آن نشانه ها، دیگر هیچ کس حرف مرا قبول و باور نمی کرد. و من برای این که مورد ضرب و شتم مردم قرار نگیرم مجبور به اقرار شدم. امام علی (علیه السلام) پس از شنیدن این ماجرا، به یاران خود رو کرد و فرمود: حکم این مسأله چیست؟ یاران امام عرض کردند: نفر اول را آزاد کنید و دومی را قصاص نمایید.
امام (علیه السلام) فرمود: این حکم بر خلاف حقیقت است. آنگاه به آن فرمود: این دو نفر را به نزد فرزندم حسن (علیه السلام) ببرید و حکم مسأله را از او بپرسید. یاران حضرت آن دو را به نزد امام حسن (علیه السلام) برده و ماجرا را برای حضرتش نقل نمودند. امام حسن (علیه السلام) فرمود: به امیر المؤمنین (علیه السلام) بگویید که اگر این مرد دوم ( قاتل واقعی) کسی را کشته، در عوض کسی دیگر (مرد اول) را احیا نموده و از مرگ رهایی بخشیده است. و خداوند می فرماید: و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا**مائده 32، ترجمه: (مقرر داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته) و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. *** بنابراین نباید مرد دوم را قصاص نمود**توضیح: اکثر فقها حکم فوق را پذیرفته و بدان فتوی داده اند به شرط آن که آن دو فرد با یکدیگر همدستی و تبانی (ساخت و پاخت) نکرده باشند. ***. یاران امام علی (علیه السلام) جریان قضاوت امام حسن (علیه السلام) را به اطلاع حضرت علی (علیه السلام) رسانیدند. امام علی (علیه السلام) پس از شنیدن پاسخ فرزندش امام حسن (علیه السلام)، به عنوان تأیید و تنفیذ حکم صادره این آیه را تلاوت فرمود: ذریه بعضها من بعض**آل عمران/ 34، ترجمه: آنها فزندان (و دودمانی) بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند. ***. آنگاه حضرت دستور آزادی آن دو نفر را صادر فرمود و مقرر فرمود تا دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کنند**ر.ک: ماهنامه بشارت، سال چهارم، شماره 22 (فروردین و اردیبهشت 1380) صفحه 47 46. (با تصرف) بر اساس نوشتاری از برادر شهاب کاظمی))، به نقل از: وسایل الشیعه 19/ 107، کتاب القصاص، ابواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1، تفسیر گازر 2/ 359. جواهر الکلام 42/ 207 296. ***.

حکایت 62 : مؤمن و فاسق

روایت شده که: امام حسن مجتبی (علیه السلام) در مقام احتجاج با عده ای از اطرافیان معاویه به ولید بن عقبه (بن ابی معیط) فرمود: اما توای ولید! به خدا سوگند من تو را به خاطر دشمنیت با علی (علیه السلام) ملامت نمی کنم زیرا آن حضرت تو را به خاطر میگساریت (شرب خمر) هشتاد تازیانه زد و پدرت را نیزد در جنگ بدر با دست خود دربند کشیده و کشت. ولی تنها از تو می پرسم: چگونه او را ناسزا می گویی با این که خدا او را در ده آیه از قرآن مؤمن خوانده**مرحوم علامه امینین در کتاب گران سنگ الغدیر درباره آیات دهگانه ای که در آن ها علی (علیه السلام) مؤمن خوانده شده چنین نوشته اند. آیات مذکور عبارتند از:
الف: افمن کان مومنا کمن کان فسقا لا یستوون سجده/ 18، ترجمه: آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند.
ب: هو الذی ایدک بنصره وبالمومنین، انفال/ 62، ترجمه: او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد.
ج: یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین انفال/ 64، ترجمه: ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است.
د: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیهم فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا احزاب/ 23، ترجمه: در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
ه: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه وهم راکعون مائده/ 55، ترجمه: سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. (این آیه شریفه مدال و نشان افتخار خاتم بخشی امیر بیان حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) است.)
و: اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله توبه/ 19، ترجمه: آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام همانند عمل کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه اوجهاد کرده است؟! (این دو) نزد خدا مساوی نیستند.
ز: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا مریم/ 96، ترجمه: مسلما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد.
ح: ام حسب الذیناجتر حوالسیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات جاثیه/ 21، ترجمه: آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند.
ط: ان الذین آمنوا و عمروا الصالحات اولئک هم خیر البریه بینه/ 7، ترجمه: کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات خدایند.
ی: و العصر ان الانسان لفی خسرالا الذین آمنوا و عملوا الصالحات عصر/ 3 1، ترجمه: به عصر سوگند که انسان ها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. ر.ک: الغدیر 2/ 58 49.*** و تو را در قرآن فاسق معرفی نموده و فرموده است: افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون**سجده/ 18. *** یعنی: آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو با هم برابر نیستند**ر.ک: امام علی در قرآن از دیدگاه اهل سنت/ 115 به نقل از: تفسیر المیزان 16/ 271. ***)).
من ذا بخاتمه تصدق راکعا - و اسرها فی نفسه اسرارا؟
من کان بات علی فراش محمد - و محمد اسرای یوم الغارا؟
من کان فی القرآن سمی مؤمنا - فی تسع آیات**علامه امینی می فرماید: ما به ده آیه دست یافتیم و لذا نمی دانیم که مراد حسان بن ثابت از تسع آیات ( 9 آیه) چیست و چرا خصوص عدد 9 را ذکر نموده است ر.ک: الغدیر 2/49. *** تلین غزارا؟
حسان بن ثابت

حکایت 63 : تواضع امام حسن مجتبی (علیه السلام)

حسن بن علی (علیهم السلام) راگذری بربینوایان افتاد که پاره های نان پیش رو داشتند و می خوردند. امام را دعوت به طعام خویش نمودند. امام با آنان نشست و خورد. آنگاه سوار بر مرکب شد و فرمود: ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا**نساء/ 36. درباره مشابه آیه مذکور ر.ک: لقمان 18، حدید 23. *** یعنی: خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد**ر.ک: ماهنامه بشارت شماره 8/ 60. ***)).
عیب است بزرگ برکشیدن خود را - وز جمله خلق برگزیدن خود را
از مردمک دیده بباید آموخت - دیدن همه کس را و ندیدن خود را
ابو منصور انصاری