فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 53 : مصداق حین

آورده اند که: مردی نذر کرد که من یک حین روزه خواهم گرفت**یعنی گفت: لله علی ان اصوم حیناً)). *** و وقتی را معین ننمود، سپس دچار تردید شد که این، حین چند مدت است. داوری به نزد حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) بردند. آن حضرت فرمود: باید شش ماه روزه بگیرد و این آیه را (به عنوان دلیل و شاهد) تلاوت فرمود:
توتی اکلها کل حین باذن ربها**ابراهیم 25، ترجمه: هرزمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد. *** و اشجار (درختان) از روزی که شکوفه می نماید تا هنگامی که به ثمر برسد، شش ماه طول می کشد و لا یخفی که مقصود درخت خرماست**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)، 132، به نقل از: مناقب ابن شهر آشوب و ارشاد مفید. ***.
رومی، نشد از سر علی کس آگاه - زیرا که نشد کس آگه از سر اله
یک ممکن و این همه صفات واجب - لا حول و لا قوه الا بالله
مولوی

حکایت 54 : تصویر هیچ))!

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب خویش می نویسد: پادشاه روم نامه ای به معاویه نوشت که در آن سؤالاتی بود از جمله این که معنای لا شی ء چیست؟ معاویه متحیر ماند. عمرو عاص به معاویه گفت: فرمان بده تا اسب خوبی را به میان لشکر علی بن ابی طالب (علیه السلام) بفرستند و بگویند این را می فروشیم. هر گاه بپرسند که به چند می فروشید؟ بگویید به لاشی ء**به قول عربها بلاش)). *** (به قیمت هیچ) در این هنگام مسأله بر تو روشن خواهد شد. معاویه به گفته عمروعاص عمل کرد. خریدار چون قیمت اسب را سؤال کرد، فروشنده گفت: آن را به لاشی ء می فروشم. در این وقت، حضرت علی (علیه السلام) به قنبر فرمودند: بگیر این اسب را. فروشنده گفت: لاشی ء را بده که قیمت این اسب است. حضرت علی (علیه السلام) دست وی را گرفته، به طرف صحرا رونمودند در این حال سرایی به نظر فروشنده آمد حضرت فرمود: این، قیمت اسب توست آن را بگیر. فروشنده گفت: این چگونه می شود؟ حضرت فرمود: مگر این آیه را قرائت نکرده ای که خداوند متعال می فرماید: کسراب بقیعه یحسبه الظمئان مآء حتی اذاجآءه لم یجده شیئاً**نور/ 39***. یعنی: (کسانی که کافر شدند اعمالشان) همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد اما هنگامی که به سراغ آن می آید چیزی نمی یابد**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)/ 134. نقل از: مناقب آل ابی طالب (ابن شهر آشوب) 2/ 383 382. ***.
فیک یا اغلوطه الکون غدا الفکر کلیلاً - انت حیرت ذوی اللب و بلبلت العقولا
کلما اقبل فکری فیک شبراً فرمیلاً - ناکسا عمیآء لا تهدی السبیلا
ابن ابی الحدید)).

حکایت 55 : امام علی (علیه السلام) و ابطال قضاوت شریح

ابن طلحه در کتاب مطالب السئول فی مناقب آل الرسول حدیث کند که: در ایام خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه صلوات رب العالمین زنی وفات کرده و از وی شوهر و دو پسر عمو بجای ماند. یکی از آن دو پسر عمو او را از جانب مادر، برادر بود**یعنی یکی از دو پسر عمو، برادر مادری آن زنی بود. ***. شریح قاضی حکم کرد که نصف میراث آن زن را به شوهرش بدهند و نصف دیگر را به آن پسر عمویی که از جانب مادر، برادر بود. و پسر عموی دیگر را از ارث محروم نمودند. چون این خبر به امیر المؤمنین (علیه السلام) رسید، فرمود:ای شریح! این چه قضا بود که راندی؟ عرض کرد: به حکم قرآن، این حکومت کردم و آن پسر عموی که از جانب مادر، بردارد بود به جای دوبرادر گذاردم که یکی از جانب پدر و یکی از جانب مادر بود. امام علی (علیه السلام) فرمود: آیا در کتاب خدا وارد است که بعد از شوهر آنچه به جا می ماند، آن را پسر عمویی که از جانب مادر، برادر است به میراث می برد؟ شریح عرض کرد: در کتاب خدا، چنین وارد نیست. حضرت فرمود: خدای تعالی می فرماید: و ان کان رجل یورث کلاله او امراه وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس**نساء/ 12، ترجمه: و اگر مردی بود باشد که کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث می برد یا زنی که برادر یا خواهر دارد، سهم هر کدام یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند.) *** پس آن حضرت نصف (یک دوم) میراث را به شوهر واگذاشت و آن دو پسر عمو را آن یک که از جانب مادر برادر بود، ثلت (یک سوم) رسیده و آن دیگر را سدس (یک ششم) و مال میراث بدین قسمت به نهایت شد**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین/ 121 120 به نقل از: مطالب السئول فی مناقب آل الرسول. (ابن طلحه.) ***.
علیم علی نه قال و مقال است عن فلان - بل علم او چو در یتیم است بی نظیر
ناصر خسرو