سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (جلد دوم)

نویسنده : آیت الله میرسید محمد یثربی

وظایف حاکم

وظایف حاکم بسیار است، یکی از این وظایف اجرای عدالت است و قبل از آن لازم است مواضع، موازین و ابزار عدالت را بشناسد. و باید بر جریان عدالت وقوف کامل داشته باشد؛ یعنی نسبت به همه قوانین و مقررات آگاهی داشته باشد.
دیگر این که این صفت به صورت ملکه و خصیصه نیرومند اخلاقی در شخص او محقق شده باشد و به این صفت، متصف و شناخته شود. بنابراین، در اولین قدم لازم است که در تنظیم رابطه نفسانی خود با خدای عادل باشد. حد و مرز قانونی نفسانیت خود را بشناسد و مراعات کند. اگر این حدود را بشکند فاسق است و چنین کسی صلاحیت منصب حکومت را ندارد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلمات قصار خود می فرمایند:
مَن نَصَبَ نفسَهُ للنَّاس اِمَاما فَلیَبدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تَعلِیمِ غَیرِهِ وَلیَکُن تَأدَیبُهُ بِسیرته قبل تأدِیبِهِ بِلِسَانِهِ(74).
((کسی که می خواهد رهبر و فرمانروای مردم باشد، باید نفس خود را آموزش دهد و خود را تادیب کند تا این که در مقام حکومت داری به جای زبان، روش و منش او آموزنده باشد)).
پس انسانی که حاکم می شود، باید نگاه و تلقی خود را به حکومت صحیح کند و به آن به عنوان امانت نگاه کند و خود را موظف به ادای وظیفه بداند. در مقام دوم، رابطه خود را با نفسانیت و امیال و هواهای نفسانی خویش به صورت صحیح تنظیم نماید تا بدین وسیله استعداد و لیاقت لازم را به دست آورد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند:
اءنَّکم اءن اُمِرتُم عِلِیکُم الهَوی أصَمَّکم و أعمالکُم و أرادَکُم(75).
((اگر شما هوای نفس را بر خود مسلط کردید هم کر می شوید و هم کور؛ و به مراحل پست حیوانی سقوط می کنید)).
بنابراین، آنچه ضرورت دارد تکامل عقل، اندیشه و ایمان است. رسول اکرم صلَّی اللَّه علیه و آله و سلم در سخنی که در تفسیر ((دُرّالمنثور)) ذکر شده است می فرمایند:
لَن یَستَکمِلُ مؤمن اِیمَانُه حتَّی یکونَ هَوَاه تَبَعا لَما جئتکم بِهِ(76).
((هیچ مؤمنی به تکامل ایمانی نمی رسد، مگر این که هوای نفس خود را پیرو دستوراتی قرار دهد که من برای شما آورده ام)).
یعنی دین باید امیر هوای نفس و فرمانروای نفس انسانی و حاکم بر غرائز و تمایلات او باشد و عدالت که اوج ایمان است با حصول این شرایط میسر می شود.
بنابراین، کسی که نتواند مالک نفس خود باشد، هرگز نخواهد توانست برپاکننده عدل باشد؛ به عبارت دیگر، کسی شایسته فرمانروایی بر امت است که سلطه خود را بر نفسش آزموده باشد و از آن پیروز و سربلند بیرون آمده باشد؛ چرا که اگر روح عظیم انسان در مقابل یک حادثه کوچک شکست خورده، و به پستی و مذلت کشیده شود و تن به گناه دهد، یقینا در مقابل حوادث اجتماعی دچار گناه و خطا می شود.

معانی عدالت

بعد از این مقدمه، لازم است پیرامون معنای کلمه عدل و عدالت کمی تفحص کنیم:
در کتاب های لغت، معانی متعددی برای عدالت و عدل ذکر شده است که شاید این معانی از لحاظ مفهوم با هم مترادف باشند؛ اما در مصداق تفاوت دارند.
بعضی عدالت را به معنای مساوات ذکر کرده اند و بعضی به معنی موازنه و توازن آورده اند که این هر دو معنی در ((مفردات راغب)) ذکر شده است؛(77) ولی یک معنی جامعی ارائه شده، که می گوید:
اِعطاء کُلّ ذی حقّ حقَّه.
((حقّ هر صاحب حقی را دادن)).
همان طور که بیان شد برای هر یک از این معانی، مصادیقی متصور است؛ مثلا مصداق کامل رعایت توازن، جهان خلقت و آفرینش است. اگر جهان و آفرینش تعادل و توازن نداشت، استوار و پابرجا نمی بود. قرآن در سوره مبارک الرّحمان می فرماید:
والسماء رفعها و وضع المیزان(78).
((و آسمان را برافراشت و میزان و قانون (در آن) گذاشت)).
مرحوم فیض، در ذیل این آیه شریفه در ((تفسیر صافی)) این روایت را از رسول اکرم صلَّی اللَّه علیه و آله و سلم نقل کرده که حضرت فرمودند:
بِالعدلِ قامَتِ السّموات و الارض(79).
((آسمان ها و زمین به وسیله عدالت استوار و پابرجا و موزون است)).
نقطه مقابل این معنای عدل، عدم تعادل و عدم تناسب است.
معنای دیگر عدل که در لغت آمده است تساوی است، شاید مصداقش تساوی دو طرف دعوا در امر قضا باشد که قرآن می فرماید:
انّ اللَّه یامر بالعدل و الاحسان(80).
((خداوند به عدل و احسان امر می کند)).
عدم رعایت مساوات درباره دو طرف دعوا و تمایل به یک طرف، ظلم و خروج از عدالت است. بر همین اساس، در شرایط محکمه و کیفیت قضا، در کتب فقهی ما مطالب زیادی آمده است؛ مثلا مرحوم صاحب جواهر می فرماید:
تَجبُ التَّسویةُ بین الخصمینِ و اءن تفاوتا شَرَفا وضعة فی السلام علیهما و ردِّه والجلوس والنَّظر الیهما و الکلام معهما والانصات والعدل فی الحکم و غیر ذلک من انواع الاکرام(81).
((در محکمه، قاضی باید بین دو طرف دعوا هرچند از نظر موقعیت اجتماعی با هم تفاوت داشته باشند، در سلام کردن و پاسخ سلام دادن، در نشاندن و در نگاه کردن به دو طرف دعوا و عدالت در حکم و دیگر انواع احترام و اکرام مساوات را رعایت کند)).
بنابراین، عواملی که ممکن است موجب تمایل قلبی و عاطفی قاضی به یکی از دو طرف دعوا شود، حداقل به صورت حکم کراهتی هم که شده، منع گردیده است. مثلا تا هنگامی که دعوا و مرافعه به انتها نرسیده، ممنوع است قاضی به مهمانی یکی از دو طرف دعوا برود و یا برای خرید خود به بازار برود و تصادفا از یکی از آنها خرید کند؛ که طبعا میل و علاقه ای بین او و فروشنده ایجاد شود که اگر روزی گذار او به محکمه افتاد، نتواند نسبت به او عدالت را رعایت کند.
در داستانی تاریخی نقل شده است که در زمان خلیفه دوم روزی از امیرالمؤمنین علیه السلام شکایت شد و حضرت به محکمه احضار شدند در محکمه حاکم گفت: یا اباالحسن! در کنار خصم خود قرار بگیر! آثار تکدر و تأثر در چهره امیرالمؤمنین علیه السلام آشکار شد. قاضی گفت: آیا از این که من تو را دعوت کردم کنار خصمت بنشینی متاثر شدی؟ حضرت علیه السلام فرمودند: تاثر من از این است که تو مرا با کنیه اباالحسن مخاطب قرار دادی، اما طرف دیگر دعوا را با اسم صدا کردی(82).
این نکته قابل توجه است که تساوی بین دو طرف دعوا، شرط عدالت در قضا است ولی روش و شیوه قضاوت غیرعادلانه تا آن جا استمرار پیدا می کند که تاریخ نوشته است در ماجرایی، هارون خلیفه مقتدر عباسی باید در محکمه حضور پیدا می کرد و پاسخ می گفت، اما فضل بن ربیع وزیر مقتدر او برای شهادت به نفع خلیفه به دادگاه آمد. قاضی شهادت فضل را نپذیرفت. وقتی هارون اعتراض کرد که چرا شهادت فضل را نمی پذیری؟ قاضی در مقابل خلیفه، خیلی صریح و روشن می گوید: خودم شنیدم که فضل بارها می گفت: انا عبد من عبیدک من بنده ای از بردگان خلیفه هستم. اگر این ادعا راست است، شهادت بنده درباره مولایش پذیرفته نیست و اگر دروغ می گوید، شهادت دروغگو مقبول نیست.
به هر حال رعایت تساوی بین دو طرف دعوا از معانی دیگر عدالت است.
معنای سوم عدالت که باید وسعتش از دو معنای دیگر بیشتر باشد، رعایت استحقاق است. حتی در یک کلمه می توان گفت که: هدف آفرینش انسان در عالم تکوین و تشریع، عدالت است که هم توحید را شامل می شود و هم نبوت را. در سوره مبارکه لقمان می فرماید:
یا بُنیَّ لا تُشرک باللَّه انَّ الشِّرک لظُلم عظیم(83).
((پسرم! چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگی است)).
برای خدا شریک قرار دادن، ظلم است و نقطه مقابل ظلم، عدل است.
بنابراین، توحید عین عدالت است. در سوره مبارکه حدید می فرماید:
لقد ارسلنا رسلنا بالبیِّنات و اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتاب و المیزان لِیَقوم النَّاس بالقسط(84).
((رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند)).
در اصل، ارسال رسل و انزال کتب و بعثت انبیا برای اقامه عدل است. معاد و قیامت هم عین عدل است. در سوره مبارک یونس می فرماید:
انَّهُ یَبدَؤُا الخَلق ثم یُعیده لِیَجزی الَّذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط(85).
((او آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را بازمی گرداند، تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به عدالت جزا دهد)).
این عین قسط و عدالت است که روزی برای محاسبه اعمال دیگران وجود داشته باشد. در آیه ای از سوره مبارکه انبیا می فرماید:
و نَضَعَ الموازین القسط لیوم القیامةِ(86).
((ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم)).
اصلا وجود قیامت و روز باز پسین برای اقامه عدل و قسط است؛ و امامت نیز عدل است به همان ملاکی که نبوت عدل است. به هر حال همه قوانین عالم تشریع و عالم تکوین بر اساس اقامه عدل است. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در تایید معنای سوم عدالت:
العدل یضع الامور مواضعها(87).
((عدل عبارت است از وضع هر چیزی در جایگاه خود)).
والعدل سائس عامّ(88).
((عدالت، قانونی همگانی است)).

حسن و قبح ذاتی

نتیجه عدل، بهره مندی و انتفاع همگان از یک نظام صحیح، متناسب و عادلانه است و این از افتخارات شیعه است که یکی از اصول اعتقادی آن عدل و عدالت است؛ در مقابل اهل سنت که مذهب اعتقادی آنها اشعری است.
اشعری ها، حسن و قبح عقلی را نمی پذیرند؛ یعنی می گویند: اساسا عقل نمی تواند هیچ نظری نسبت به زشتی، زیبایی، خوبی و بدی افعال داشته باشد.
اشعری ها قبل از بیان شرع، درکی نسبت به امور ندارند و فقط خوب مطلق و زیبایی محض را آن می دانند که شارع و دین بر آن صحه گذاشته است و شر و قبیح را آن می دانند که مورد نهی و نفرت شارع است؛ به این معنی که می گویند اگر شر و قبیح هم مورد نهی قرار بگیرد، به شر و قبیح تبدیل می شود.
در مقابل این تفکر، عدلیه و امامیه می گویند این چنین نیست که افعال نزد عقل ارج و منزلتی نداشته باشند، بلکه قبل از این که اصلا حکمی از ناحیه شارع به دست ما برسد، عقل، حسن و قبح ذاتی را درک می کند.
اساسا محال است که چیزی نزد عقل قبیح و زشت باشد؛ ولی شارع بدان امر کند و یا بر عکس، چیزی در محضر و پیشگاه عقل خوب و جمیل باشد و شارع هرگز به وسعت احاطه شارع نیست. بنابراین، اگر امر و نهی به چیزی تعلق گرفت و ما نتوانستیم حسن و قبح آن را بفهمیم، معنایش این نیست که آن امر و نهی واجد و یا فاقد حسن و قبح ذاتی و عقلی است.
بدیهی است در موضوع مورد بحث ما؛ یعنی عدالت، عقل می تواند حسن و زیبایی و جمال عدل را درک کند و نسبت به آن فرمان دهد. بنابراین در ترازوی سنجش، عقل، حاکم و داور است و برهان قرآن هم بر همین استوار است:
اُفّ لکم و لما تعبدون من دون اللَّه أَفَلا تعقلون(89).
((اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید! آیا شما اندیشه نمی کنید)).
قرآن ناپسندی شرک را با عبارت أَفَلا تعقلون به عقل احاطه می کند. یا در مواردی که قرآن نشانه های الهی و خالق واحد را ذکر می کند، معمولا در انتهای آیه می فرماید:
انَّ فی ذَلَکَ لَآیات لَقَوم یَعقِلون(90).
((اینها نشانه هایی است برای گروهی که عقل خود را به کار می گیرند)).
درباره معاد هم، چنین است که بعد از این که داستان قیامت، معاد و بازگشت به بهشت و جهنم را ذکر می کند، می فرماید:
کذلک یُحیِ اللَّه الموتی و یُریکم آیاته لعلکم تعقلون(91).
((خداوند این گونه مردگان را زنده می کند؛ و آیات خود را به شما نشان می دهد؛ شاید اندیشه کنید)).
یا اجر و پاداش اخروی را که ذکر می کند، می فرماید:
أَنِّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامل منکم من ذَکَر و اُنثی(92).
((من عمل هیچ عمل کنده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد)).
خداوند هرگز نتیجه عمل انسان های خوب و نیکوکار را ضایع نمی کند؛ چرا که این کار ظلم است و عقل قبح آن را نمی فهمد و خدا ظالم نیست و اگر این قدرت عقل را بدان گونه که اشاعره انکار کرده اند، ما نیز انکار کنیم، همه براهین و استدلالات الهی در قرآن باطل و ناتمام می ماند؛ چون همه، موکول به همان ادراکات عقل است و زیبایی و جمال عدل و زشتی و قبح ظلم از بدیهی ترین اموری است که عقل درک می کند، ولی با این همه، نباید تصور کنیم که احاطه و درک عقل ما به تمام مصالح و مفاسد احکام و به عبارت دیگر علل احکام، کامل و بدون نقصان است. شاید با این عقل محدود، نتوانیم مصلحتی را برای بعضی از امور شرع تصور کنیم؛ بنابراین هرگز نمی توانیم آن حکم را به این دلیل که برای ما قابل تعقل نیست انکار نماییم و اگر چنین کنیم، مبانی همه احکام را از اساس ویران کرده ایم و برای احکام شرعی، هیچ مبنای مستحکمی باقی نگذاشته و آن را تابع آرا و نظرات متفاوت بشر قرار خواهیم داد؛ چرا که معولا ادراکات عقل ما، متأثر از شرایط خاص زمانی و مکانی است؛ و به عبارت بهتر، محدود به حدود زمان، مکان و قدرت ادراک بشر است؛ حال آن که مصلحت سنجی شارع ورای این قیدها و محدودیت ها است. بر این اساس، این امر کلّی که عدل، زیبا است و ظلم، قبیح و زشت است و خدای متعال خود منشأ همه زیبایی ها است، و اعدل از همه عدول است، معنی و مفهوم روشنی پیدا می کند. در قرآن می خوانیم:
و ما ربّک بظلام لِلعَبید(93).
((و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند)).
اما این که حکمی دارای نص و دلیل شرعی است، اگر از نظر ما ظلم تلقی و مورد انکار شود مقابله با واقعیت است؛ چون در واقع هرگز نمی توانیم چنین قدرتی را برای عقل قائل شویم و بگوییم به همه اسرار احکام احاطه دارد و اگر چنین قدرتی را برای عقل قائل شویم، مستلزم این است که ارسال رسل و انزال کتب بی معنا باشد و این یک نوع افراط در بها دادن عقل است.
گاه، عقل در مصداق اشتباه می کند و افراد به خیال این که به احکام احاطه دارند چیزی را مصداق ظلم می بینند. اگر قرار بود عقل بشر این مقدار توانایی داشته باشد، دیگر نیازی نبود خداوند پیامبران را برای هدایت انسان ها بفرستد و ائمه علیهم السلام را برای ادامه راه انبیا معین بفرماید؛ به خصوص در میان ما امامیه که معتقدیم مساله نبوت و وحی به حسب مفاهیم منقطع است، اما امامت تا پایان غیبت صغرای امام عصر علیه السلام امتداد نبوت است؛ از نظر شیعه یعنی این سیصد و چند سال دورانی است که می تواند دوران تبلیغ و جعل احکام باشد؛ بنابراین ادعای این که ممکن است امری مصداق ظلم باشد، ادعایی بی اساس و بی مبنا است و به نظر می رسد حاکی از هضم نشدن مسائل و عدم درک مبانی علمی باشد.
ما شیعیان با این که معتقد به مساله حسن و قبح عقلی هستیم، در عین حال قیاس و استحسان و مصالح مرسله(94) و سد ذرایع(95) و این گونه امور که نزد اهل سنت، به عنوان مستندات احکام پذیرفته شده است را نمی پذیریم؛ و جالب این است که اهل سنت، با این که از نظر مبانی اعتقادی اشعری هستند و عمدتا منکر حسن و قبح عقلی اند، به این مستندات تمسک می کنند و جمع بین این دو مسلک در اعتقادات و مبانی فقهی، جمع بین متنافرین و متضادین است که از مصادیق بدیهی بطلان عقلی است؛ و به همان ملاک که اتکای افراطی به عقل ناقص و محدود منع شده است، بی اعتنایی مطلق و عدم اعتبار جایگاه عقل در احکام الهی نیز مردود شمرده شده است.
اساسا اگر حسن و قبح عقلی انکار شود، راهی برای اثبات اطاعت شرع باقی نمی ماند. ثبوت شرایع و ادیان الهی موقوف بر پذیرش حسن و قبح عقلی است که به طور کلی ثبوت حسن و قبح شرعی متوقف بر ثبوت و پذیرش حسن و قبح عقلی است؛ و ما امامیه و شیعیان مفتخریم که از منظر اهل سنت عدلیه نامیده می شویم و در اصول دین عدل را یک اصل از اصول پنج گانه پذیرفته ایم و جزء معتقدات خود می دانیم و رعایت این اصل را در همه شوون زندگی دنیوی و اخروی خود لازم می دانیم.