فهرست کتاب


آنچه در آمریکا نیافتم

سید ابوالحسن ندوی زاهد ویسی

مسئولیت ما در برابر تشکیل یک جامعه اسلامی نمونه

جامعه اسلامی اینجا هنوز در حال شکل گیری است و فعلا دوران طفولیت خود را می گذراند این است که باید در برابر این جامعه احساس مسئولیت نموده و هوشیار باشیم. امیدواریم که این جامعه که به فضل و حول خداوند متعال متولد شده، بر پا شود. شکل بگیرد، شکوفا شود و به سن بلوغ برسد تا در سایه چنین جامعه ای زمینه تربیت نسل جدید مسلمانان فراهم آید.
حال باید دید اسباب و زمینه های تاربیتی ای که از آن سخن می گوییم چیست؟ این اسباب عبارتند از: عقیده ایمان، تحقیق، تحصیل، همدمی، همنشینی و مجاهدت، خداوند متعال در این باره می فرماید.
والذین جهدو فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین(94)
کسانی که برای رضایت ما به تلاش ایستند و در راه پیروزی دین ما جهاد کنند، آنان را در راههای منتهی به خود رهنمود و مشمول حمایت و هدایت خویش می گردانیم و قطعاً خداوند با نیکوکاران است و کسانی که خدا در صف ایشان باشد پیروز و بورزند.
آنهایی که در راه دین خدا مجاهدت می ورزند، خداوند متعال نیز درهای ایمان، حکمت و بصیرت را چنان به روی آنها باز می کند که اصلا به تصور انسان نیز در نمی آید.
این مسئولیت چنین جامعه ای است که شما اعضاء و بنیانگذاران آن هستید. الحمدلله شما در ایجاد چنین جامعه ای فضل بزرگی دارید. به طوری که اگر شما نبودید، اگر به این سرزمین مهاجرت نمی کردید و این سرزمین را به عنوان محل اقامت خود بر نمی گزیدید و آن را بر دیگر سرزمین ها ترجیح نمی دادید، چنین جامعه ای متولد نمی شد و اصلا پدید نمی آمد.
اکنون نیز با تمام جدیت بکوشید که این جامعه، یک جامعه اسلامی، ایده آل و الگو باشد، نه جامعه ای که صرفاً بر مبنای فلسفه و چون و چراهای فلسفی بنا شده باشد؛ چرا که اسلام تنها یک نظریه سیاسی، یک فلسفه عقلی، اجتماعی و نظام حکومت گری صرف نیست، بلکه اسلام پیش از هر چیز عقیده ای است که در تمام اعضای درونی وجود فرد نفوذ می کند و به روح و جان او سرایت کرده و ریشه می دواند.پس از آن همچنان که گفتم اجرای عملی و ذوق است.
اسلام صحابه(95) رضی الله عنهم اجمعین، همه این جوانب را در بر می گرفت. به طوری که آنها از لحاظ اعتقادی، اخلاقی و حتی ذوقی مسلمان بودند. آنها میزان ارزش گذاری امور بودند. به همین خاطر صحابه گرانقدری چون عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به خود این اجازه را می داد که بگوید:
آنچه که به نظر مسلمانان نیک و حسن بود در نزد خداوند چنین بود و آنچه که به نظر مسلمانان بد و قبیح بود در نزد خداوند نیز همین گونه بود(96)
بنابر اعتقاد محققین، منظور از مسلمانان در این عبارت، صحابه پیامبر است و آنها چنان وضعی پیدا کرده بودند که آنچه را که خود خوب و نیک تشخیص می دادند، در نزد خداوند نیز خوف و نیک بود و به این وسیله میزان ارزش گذاری خوب و بد امور شدند، چنانکه هرگاه به اجتماع، امری را نیک می دانستند، آن امر نیک و اگر اجماعاً یا اکثراً آنها امری را بد و زشت تشخیص می دادند، آن امر بد و زشت بود.
این خواسته اسلام و قرآن از فرد مسلمان است که میزان و سنجشگر امور دین باشد، و اسلام او همه جوانب را در بر بگیرد و اسلام را به صورت حقیقی مزه کند تا یک فرد آمریکایی تفاوت بزرگ و شکاف عظیمی را میان جامعه خودش که ماده آن را به صورتی وحشیانه، بی رحمانه و بیهوده به حرکت در می آورد و جامعه اسلامی، مشاهده کند و ببیند که جامعه اسلامی یک جامعه هدایت یافته، سنگین، باوقار، مؤدب، عفیف و صالح بوده و جامعه ای است که شب را با عبادت و روز را با تلاش و کوشش در راه امرار معاش پاک و کسب روزی حلال و خدمت انسانیت زنده نگه می دارد.
خود جود چنین جامعه ای برای اسلام یک پیروزی و فتح به حساب می آید.یک آمریکایی با دیدن چنین جامعه ای با خود می گوید که طعم لذت زندگی در جامعه اسلامی یافت می شود، نه در جامعه ما آرزو می کند به چنین جامعه اسلامی ای که آرامش و نور آن را فرا گرفته راه یابد و جامعه فاسد و متضمنی را که در آن متولد شده و زندگی کرده است، لعنت کند.

اسلام منطقه ای؛ هرگز!

در پایان می خواهم بگویم که من به راستی از این می ترسم که ما مسلمانان آمریکا و هر کشور دیگری اگر در لاک خود فرو رویم و مانند ماری که پوست اندازی می کند، گوشه عزلت پیشه کنیم و فقط به مطالعه کتب و تحقیقات علمی یا مباحث نظری و فلسفی بسنده کنیم و پیوند خود را با سرچشمه های حقیقی اسلام و مراکزی که زندگی اسلامی در آنها به مراتب فراتر از اینجاست و جو آرامی بر آنها حاکم است قطع کنیم و یا منابع احساسات و عواطف اسلام در وجود و قلب ما خشک شوند، یک نوع اسلام آمریکایی، اروپایی، ایرانی، ژاپنی، هندی، پاکستانی و....، پدید می آید که همه آنها هم یکدیگر را رد می کنند. به طوری که اسلام آمریکایی با اسلام آسیایی، اسلام ژاپنی با اسلام افغانی و...، اختلاف پیدا می کند و از این راه به جای جامعه واحد اسلامی جامعه های اسلامی ای پدید می آید که ذوق، الگو، ارزش و موازین ارزش گذاری آنها در مورد امور مختلف با هم اختلاف دارد.
البته این هم خطر بزرگی برای اسلام به حساب می آید و باید قبل از آنکه حالت بحرانی پیدا کند و زمام امور را از دست رهبران اسلام بگیرد، علاج شود و همین مسأله حکمت اصلی و اساسی تشریع حج و گرد آوردن مسلمانان، با وجود اختلاف اقلیمی، قومی، زبانی و فرهنگی آنها در یک جا و یک زمان است تا از این طریق امر دین بر کسی پوشیده نماند و زمینه ارائه اسلام در نقاط مختلف جهان اسلام فراهم می آید و مخالفت با بدعت ها و تحریفاتی که مانند علفهای هرز در عقول و مزارع اندیشه می رویند امکانپذیر باشد و بتوان همگان را از خطر آنها آگاه کرد. چنان که اگر حج نبود، دین اسلام و مسلمانان نیز مانند سایر ادیان در معرض تحریف قرار می گرفتند.
بنابراین برادران! شما را با قاطعیت هر چه تمام تر از پدید آمدن یک اسلام منطقه ای مستقل، برحذر می دارم و از اینکه جامعه ای برای مسلمین پدید آید که با جوهر و اصول اسلامی کاملا مخالف باشد، به شما هشدار می دهم.
اینها سخنانی بود که در این لحظه خداوند گفتن آنها را برای من امکانپذیر ساخت و اگر شما در این گفته ها تأمل کنید و اندکی با خودتان خلوت نمایید، ارزش و فایده این سخنان و اثر آنها را در زندگی در این کشور و سایر جاها احساس خواهید کرد.
والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

...................) Anotates (.................
1) Science
2) Technic
3) Scientism
4) Truthes
5) Material
6) Scientific
7) Scientific Explanationes
8) Humanism
9) Rationalism
10) 1.Dogmatic
11) 1.Development
12) 2.Modernisatian
13) 3.Westernisation
14) اقتباس از: ندوی، ابوالحسن: المسلمون فی الهند، چاپ اول، دارابن کثیر، دمشق - سوریه، 1999 م. (مترجم)
15) سخنرانی ایشان در مراسم افتتاحیه این مرکز، تحت عنوان اسلام و غرب به همین قلم ترجمه و توسط نشر احسان در تهران چاپ و منتشر شده است.
16) Muslim Student Association American Canada
17) Bloomingtan
18) Indiana
19) Newyork City
20) Chicago
21) برای تصویر زیبای این سخن حکیمانه، ر -ک:
قطب، سید: فی ظلال القرآن، ج 1، ص 11، الطبعه الرابع و العشرون، دارالشرق، بیروت - لبنان، 1995 م. (مترجم)
22) آل عمران (3): 139.
23) الانفال (8): 26.
24) آل عمران (3): 139.
25) یوسف (12): 7.
26) یوسف (12): 110 - 111.
27) القصص (28): 1 - 5.
28) آل عمران (3): 139.
29) همان.
30) 1 - آل عمران (3): 139.
31) برای توضیح بیشتر و بهتر این مطالب ر.ک به: قرضاوی، دکتر یوسف: این الخلل؟ صص 5 - 26 و ... این اثر نیز با همین قلم ترجمه و تحت عنوان کندوکاوی در احوال مسلمانان و عملکردهای حرکت اسلامی توسط نشر احسان چاپ و منتشر شده است. (مترجم)
32) آل عمران، 139.
33) این حدیث در: مسلم، 1383 - 1384؛ احمد بن حنبل 1/33؛ اتحاف السنیه 9/228؛ قرطبی: تفسیر 16/263؛ عراقی: المغنی عن حمل الاسفار 4/168؛ ابن حجر: فتح الباری 7/289؛ متقی هندی: کنزالعمال: 2990، 29939 و 30012؛ علی القاری: الاسرار المرفوعه 444، آمده است. (مترجم)
34) پیامبر ارجمند اسلام (ص) به نیکی بر این حقیقت واقف بود و یکی از مهم ترین چیزهایی که به ایشان دلگرمی می داد، امید به آینده بود. چون آن بزرگوار به دو اصل اساسی کاملا یقین داشتند: یکی اینکه وضعیت موجود (جاهلیت با تمام مظاهرش) خواه ناخواه زوال می یابد و فجر اسلام دمیدن می گیرد. دیگری اینکه، آینده موردنظر طبق سنن و قوانین الهی و بهره گیری از امکانات و انجام کارهای لازم و ... محقق خواهد شد. (مترجم)
35) محمد (47): 7.
36) شکیب ارسلان در ماه رمضان سال 1286 هجری قمری در شویفات لبنان دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدایی در روستای خود، به مدرسه آمریکایی بیروت رفت و زبانهای انگلیسی، فرانسه و ترکی را یاد گرفت. با محمد عبده، سعد زغلول، رشیدرضا و دیگر بزرگان آشنایی، مجالست و حتی مکاتبه داشته است و بعضی از آنها را در اشعار خود می ستوده است. نخستین کسی که او را امیرالبیان نامید، رشیدرضا بود. شکیب پیشاهنگ وحدت عربی در پرتو تعالیم اسلام بود. در ژنو مجله الامه العربیه را منتشر ساخت و ... بالاخره در سال 1946 م. به دیدار حق شتافت. چند روز قبل از مرگ در آخرین سخنان خود به استاد عبدالله مشنوق گفته بود که من وصیتی دارم که باید آن را انجام دهی و به گوش مردم برسانی. پس از اطمینان از تعهد استاد مشنوق، در حالی که با دستان لرزان خود، استاد را در آغوش گرفته بود، گفت: وصیت من، آزادی فلسطین است. ان شاء الله (مترجم)
37) النور (24): 40.
38) آل عمران (3): 139.
39) همان.
40) این حدیث در: بخاری: 4/104، 246، 247 و 8/160؛ مسلم: کتاب فتن 77؛ ترمذی: 2216؛ احمد بن حنبل؛ 2/233؛ بیهقی: 9/177؛ طبرانی: 1/245؛ بغوی: شرح السنه 13/309؛ ابن عساکر: تهذیب تاریخ دمشق 7/313؛ الساعاتی: منحه المعبود 2452؛ ساعاتی: بدائع المنن 1818؛ طحاوی: مشکل الاثار 1/213؛ کنزل العمال 31802؛ بیهقی: دلائل النبوه 4/393؛ الشافعی: مسند 208؛ ابن کثیر: البدایه و النهایه 4/214، 7/159 و 201؛ حمیری: مسند 1049 و ...، آمده است. (مترجم)
41) 1.Computer
42) 2.Insurance
43) الاسراء (17): 20 - 21.
44) البقره / 201.
45) الممتحنه (60): 4.
46) 1.Technology
47) النور (24): 39.
48) 1.Toronto
49) الکهف (18): 28.
50) الانبیاء (21): 10.
51) این سوره مبارکه، هجدهمین سوره قرآن و دارای 110 آیه است. (مترجم)
52) الکهف (18): 7 - 8
53) الکهف (18): 8.
54) الکهف (18): 28.
55) الکهف (18): 28.
56) همان.
57) همان.
58) الکهف (18): 65 - 64.
59) الکهف (18): 103 - 105.
60) الکهف (18): 104.
61) الکهف (18): 14 - 15.
62) طه (20): 131 - 132.
63) 1.Muslim Community Center Chicago
64) دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر - کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند: یافت می نشود جسته ایم ما - گفت: آنکه یافت می نشود آنم آرزوست
هرچند مفلسم نپذیرد عقیق خرد - کان عقیق نادر ارزانم آرزوست
مولوی، جلال الدین: کلیات شمس، به کوشش م. درویش غزل شماره 441 .ر.ک.: لاهوری، دکتر محمداقبال: کلیات اشعار فارسی، با مقدمه احمد سروش، ص 4، چاپ ششم، انتشارات سنایی،
تهران 1373. (مترجم)
65) ابن کثیر: البداییه و النهایه، ج 7، بیروت - لبنان، 1996 م.
66) البقره (2): 257.
67) شاید یکی از بزرگترین افتخارات ایران پس از انقلاب عدم تسلیم و تن دادن به خواسته های قلدرانه و قیم مابانه آمریکاست. البته این امر تنها به یک اعتراض ساده و خشک و خالی خاتمه نمی یابد، بلکه اکنون پیکره ایستادگی در برابر زورگوییهای آمریکا و نماد اعتراض به خواسته های زورگویانه آن کشور، ایران آزاد اسلامی است. بله، اگر متاثر شدن اوضاع مملکت ایران در اثر تحریمهای نامردانه قلدرهای جهان و ... را نیز نوعی تبعیت به حساب بیاوریم، سخن مولف درست است و خواه ناخواه ما نیز از این اوضاع متاثر شده ایم. (مترجم)
68) در مورد شاهان و سلاطین عرب و بسیار کشورهای جهان به ویژه هند و پاکستانی که ندوی از شهروندان آنها بود، این مساله تا حدی صدق می کند. (مترجم)
69) Living Standard
70) الصافات (37): 95
71) بیت فارسی:
برون از ورطه بود وعدم شو - فزونترزین جهان کیف و کم شو
خودی تعمیر کن در پیکر خویش - چو ابراهیم معمار حرم شو
به نقل از: بقایی، محمد (ماکان): پیاله ای از میکده لاهور، ص 19 چاپ اول، انتشارات فرودس،
72) هیپی گری یا هیپیسم )Hippeisim(، نام عمومی جوانانی که در مخالفت با عادتها و رسمهای موجود در جامعه غرب، به پوشیدن جامعه های عجیب، آرایشهای غیر عادی، مصرف داروها و مواد مخدر و زندگی دسته جمعی با دیگر همفکرانش رو می آوردند. آنها آنارشی (هرج و مرج) را فلسفه اجتماعی می پنداشتند. از دینهای یهودی و مسیحی روگران می شدند و به دینها و فلسفه اجتماعی می پنداشتند. از دینهای یهودی و میسحی روگران می شدند و به دینها و فلسفه های شرقی رو می آوردند. به طور کلی هیپیها، مشتاق آزادی شخصی بیشتر بودند.و... اقتباس از: صدری افشار، غلامحسین و حکمی، نسرین و حکمی، نسترن: فرهنگ زبان فارسی ارموز، ص 1009 چاپ اول، مؤسسه نشر کلمه، تهران 1369؛ مصاحب، غلامحسین: دایرة المعارف فارسی، ج 2، بخش دوم (م -ی) ص 3331. (مترجم)
73) قرنها قبل،غزالی بزرگوار ان مسأله را به عنوان روشی برای زندگی زاهدانه پیشنهاد کرده بود. (مترجم)
74) الرعد (13): 28
75) الرعد (13): 28
76) متفق علیه؛ ابوداود و ترمذی نیز آن را روایت کرده اند.
77) الروم (30): 30
78) النساء (4) 97
79) البقره / 133.
80) الروم (30): 4 - 5
81) استاد دکتر سلیمان دنیا: استاد فلسفه اسلامی در دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر و مدیر مرکز اسلامی ایالات متحده در نیویورک و از جمله طرفداران تقریب مذاهب اسلامی است. ایشان دارای تألیف و تحقیقات ارزنده ای نظیر تحقیق تهافة الفسلاسفة تهافة التهافة مقدمه تهافة الفلاسفة، منطق تهافة الفلاسفه اشارات و تنبیهات و است. (مترجم)
82) Temperature
83) الاحزاب 33؛ 33
84) الفتح 48، 26
85) این حدیث در: بخاری: کتاب ایمان باب 22، کتاب ادب باب، 44 مسلم: کتاب أیمان 38 و 40، ابوداود: کتاب ادب باب 124؛ ترمذی، کتاب تفسیر، تفسیر سوره المؤمنون؛ احمد بن حنبل 5/161 و... آمده است مترجم.

86) این حدیث در: بخاری، کتاب ایمان باب 22، کتاب ادب باب 44، مسلم: کتاب أیمان 38 و 40 ابوداود، کتاب ادب باب 124، تومذی، کتاب تفسیر، تفسیر سوره المؤمنون، احمد بن حنبل 5/161 و... آمده است (مترجم)
87) البقره (2) 138
88) الانعام 6، 84-88
89) الانهام 6، 90.
90) آل عمران 3.31
91) به روایت بخاری و مسلم.
92) الکهف 18: 28
93) التوبة 9: 119
94) العنکبوت 29، 69
95) باید دید در ترکیباتی مانند اسلامنا، دیننا و سایر ترکیبات اضافی نظیر دین ما، آیین ما... منظور ابلاغ و تبیین اسلام جدیدی نیست، بلکه نشان از دید و قرائت خاص فرد گوینده از اسلام است و در یک عبارت نشان از این است که گوینده می گوید: ما چه می گوییم؟ مترجم.
96) این حدیث را امام احمد در کتاب السنه از ابن مسعود روایت کرده است. این حدیث موقوف و حسن است. بزار، طیالیسی، طبرانی و بیهقی نیز این حدیث را روایت کرده اند.مؤلف