فهرست کتاب


آنچه در آمریکا نیافتم

سید ابوالحسن ندوی زاهد ویسی

سیمای انسان پیش از بعثت پیامبر (ص)

این سخنرانی با زبان عربی در شهر سالت لیک سیتی با حضور جمعی از تحصیلکردگان مقیم، کارگران و کارمندان آن شهر آمریکایی در تاریخ 27 جمادی الاخر سال 1397 هجری برابر با 15 ژوئن 1977 م. ایراد شده است.
سپاس و ستایش شایسته و لایق مقام حضرت رب العالمین است و سلام و درود بر سید المرسلین و خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) و تمام یاران ایشان و همه پیروانی که به نحو احسن از آن بزرگواران پیروی می کنند، تا روز قیامت! من از برادرانی که زبان عربی نمی دانند، معذرت می خواهم چون می خواهم با زبان عربی حرف بزنم که این هم البته از معجزات قرآن و دعوت اسلامی است که یک غیر عرب هندی بتواند خواسته های درونی و اهداف خود را با زبان عربی بیان کند.
می خواهم که همه ما دوباره این معجزه را یادآوری کنیم و بدان ایمان داشته باشیم. بنده افتخار دارم که می خواهم این حقیقت را در این سرزمین که از مرکز اسلام و مسلمانان دور است، مجسم نمایم. از برادران و خواهران جوان هندی تبار و وارد به زبان خودم معذرت می خواهم که نمی توانم با زبان خودمان حرف بزنم ان شاء الله بعد از جلسه و در جلسات دیگر با زبان اردو با آنها نیز سخن خواهم گفت.

جهشی سریع و برق آسا

برادران گرامی! آیات قرآنی ای که چند لحظه پیش تلاوت شد، مرا از جو آمریکای برق زده با تمدن غربی و پیشرفت مدنی و این فضای کشنده و غبارگرفته، به سیزده قرن پیش منتقل کرد (این از لحاظ زمانی) و از آمریکای شمالی به جزیره العرب برد (این هم از لحاظ مکانی) که هر دو با اینجا و اکنون خیلی فاصله دارند.
جهش سریع و برق آسایی بود و طی آن، دوران زمانی و تاریخی ای که در آن این قرآن نازل شد برای من مجسم شد. قرآن در آن دوره با گوشهای شنوا و مستمعی مواجه نشد بلکه آنچه دید، طرد، انکار و عدم قبول بود.
عربها این صدای گوش نواز خوش آهنگ را می شنیدند و فکر می کردند این صدا هم مانند دیگر صداهایی که برای مدتی در فضا می پیچیدند، از بین می رود و نامی از آن نمی ماند. آنها کاملا مطمئن بودند که این تلاش و کوشش شکست می خورد و این دعوت، موقت و زودگذر است. درست مانند موجهای روی آب؛ وقتی که یک فرد سنگی را در آب می اندازد خطوط و دایره هایی درست می شود، اما چیزی نمی گذرد که همه از بین می رود و اثری از آن باقی نمی ماند.
آنها در اینکه این قرآن و این دعوت، عمر کوتاهی دارد و از ساعات و روزهای انگشت شماری تجاوز نمی کند، شکی نداشتند. ولی بر خلاف ظن آنها خداوند خواست که این صدا و ندا جاوید باشد، و در قلب آمریکا هم بپیچد و افرادی که توان شنیدن دارند، آن را بشنوند. من وقتی که به آیات قرآن گوش می دادم این را حس می کردم و با پرواز در آسمان خیال، فضایی را که این آیات در آن نازل شدند به یاد خود می آوردم.

دعوت اسلامی میان مدنیتهای سراب گونه

این دعوت از جزیره العرب و از مکه مکرمه جریان یافت، سپس به خاطر آنکه طرد و با آن مقابله و مبارزه شد به شهر یثرب منتقل گردید و در آنجا با استقبال رو به رو گشت. قرآن همچنان نازل می شد و پیامبر (ص) نیز به دعوت مردم می پرداخت. در پیرامون ایشان و جزیره العرب دو تمدن وجود داشتند که به اوج مدنیت، پیشرفت آن روزگار، رفاه، احساس لطیف، ادبیات، علوم، فنون، هنر معماری، نظم سیاسی و قوانین منظم رسیده بودند. در روم ژوستین حاکم بود و در ایران انوشیروان بر تخت حکمروایی تکیه زده بود و توانسته بودند که قوانین و مقررات دقیق و ظریفی را وضع نمایند. امپراتوری بیزانس، نیمه غربی شمالی جهان متمدن و دولت ساسانی فارسی نیمه شرقی جهان آن روزگار را تحت حکم و فرمان داشتند. بدین ترتیب شبه جزیره عربستان را محصور خود کرده بودند و زمام اداره امور انسانها را به دست گرفته بودند و در مورد امور آینده، عقل، احساسات، ارزشها و موازین آنها نیز اظهار نظر می کردند (این ها را نیز جزو قلمرو خود می دانستند) چنانکه این دو (امپراتوری)، اوج سعادت، تعالی، علم و پیشرفت شدند.