طب پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلّم معروف به طب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم

محمد جعفر واصف‏

روایت 301 تا 309

301- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:خیر طیب الرجال ماظهر ریحه و خفی لونه و خیر طیب النساء ماظهر لونه و خفی ریحه.
فرمود: بهترین عطر مردان آن است که بویش عیان و رنگش نهان باشد و بهترین عطر زنان آن است که رنگش عیان و بویش نهان باشد.
یعنی برای مردان آرایش پسندیده نیست و حال آن که آرایش برای زنان شایسته است، منتهی فقط برای شوهر خویش، نه برای تظاهر و خودنمایی و تجلی در حضور دیگران.
302- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:الحمی رائد الموت و سجن اللّه فی الأرض.
فرمود: تب پیشاهنگ مرگ و زندان خداوند در روی زمین است.
303- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:الدواء من القدر و قدینفع باذن اللّه تعالی.
فرمود: دوا از وسایل تقدیر است و به فرمان خدا فایده می دهد.
304- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:جبلت القلوب علی حب من أحسن ألیها و بغض من أساء ألیها.
فرمود: دل ها را به اقتضای فطرت، آن کس را که به آن ها نیکی کند، دوست دارند. و آن کس را که به آن ها بدی کند، دشمن دارند.
305- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:روّحوا القلوب ساعة بساعة.
فرمود: قلب های خویش را ساعت به ساعت استراحت دهید.
306- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:شرّ الامور محدثاتها و شرّالعمی عمی القلب و شرّالمعذورة حین یحضر الموت و شرّالنّدامة یوم القیامة و شرّالماکل أکل مال الیتیم و شرّالمکاسب کسب الرباء.
فرمود: بدترین چیزها، تازه های آن است و بدترین کوری ها، کوری قلب است. بدترین توبه ها، توبه هنگام مرگ است. بدترین پشیمانی ها، پشیمانی روز قیامت است. بدترین خوردنی ها، خوردن مال یتیم است و بدترین کسب ها، کسب رباست.
307- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:الضحک ضحکان ضحک یحبّه اللّه و ضحک یمقة اللّه فامّا الضحک ألّذی یحبّه اللّه فالرجل یکشر فی وجه اخیه شوقا الی رویته، و اما الضحک ألّذی یمقته اللّه تعالی فالرجل یتکلم بالکلمة الجفاء و الباطل لیضحک أو یضحک یهوی بها فی جهنم سبعین خریفا.
فرمود: خنده دو قسم است خنده ای است که خدا آن را دوست دارد و خنده ای است که خدا آن را دشمن دارد، اما خنده ای که خدا آن را دوست دارد، آن است که مرد به روی برادر خویش از شوق دیدار وی لبخند زند. اما خنده ای که خدای والا آن را دشمن دارد آن است که مرد سخن ناشایست گوید که بخندد یا بخنداند و به سبب آن هفتاد پاییز در جهنم سرنگون رود.
از این که خنده موهبتی است، الهی در آن شکی نیست اما خنده باید حاکی از نشاط درونی و انبساط قلب انسان باشد نه خنده بی جا و بی مورد که فقط صدای قهقهه باشد اما از شادی قلب خبری نباشد. کسانی هستند به ظاهر خندان و مضحکه آمیز، که چنین افرادی در جامعه غالباً با دوستان و رفقای خود بگو و بخند دارند، اما به محض این که به خانواده ی خود می رسند افسرده دل و ناراحتند. این نوع انسان ها نشاط قلبی ندارند. خنده شان از روی عادت و تنها با اذیّت دیگران آمیخته است. در واقع نشاط روحی غیر از خنده ی بی جااست.خنده ی بی جا را اسلام منع کرده است.
308- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:الضّیافة ثلاثة أیّام فما زاد فهو صدقة وعلی الضیّف ان یتحوّل بعد ثلاثة أیّام.
فرمود: مهمانی سه روز است و هرچه بیش تر شد صدقه است و مهمان باید پس از سه روز تغییر جادهد.
309- قال رسول اللّه صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم:الضیّف یأتی برزقه و یرتحل بذنوب القوم، یمحّص عنهم ذنوبهم.
فرمود: مهمان روزی خویش بیارد، گناهان کسان ببرد و گناهان آن ها را پاک کند.

...................) Anotates (.................
1) سید حسن صدر- تأسیس الشیعه.
2) در نسخه چاپ حیدریه نجف، به جای کلمه نساء، النای، آمده، بنابراین به جای زن، نی به کار رفته است.