فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

استخراج گنج های زمین و تقسیم آن بین مردم

در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد، از جمله روایتی است که از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود:
زمین گنجینه هایش را برای او خارج می سازد و وی مال و سرمایه بی شمار بین مردم پخش می کند(436)
و در روایتی آمده است:
بگونه ایکه (او) از زمین همچون استوانه ای طلا بیرون می آورد
و روایتی که می گوید:
او مال و ثروت را بی شمار بین مردم پخش می کند
در منابع شیعه و سنی مشهور است و نشانگر رفاه اقتصادی بی سابقه و بر روحیه سخاوتمندی و محبت آن بزرگوار به مردم دلالت دارد.
و از امام باقر (ع) وارد شده است که فرمود:
وقتی قائم اهل بیت قیام کند (امکانات) را بطور مساوی تقسیم می نماید و در رعیت عدالت را برقرار می سازد، هر کس از وی اطاعت کند از خدا اطلاعت نموده و هر کس نافرمانی او را بکند نافرمانی خدا را نموده است، تورات و دیگر کتابهای الهی را از غاری در انطاکیه خارج می سازد و بین یهویان بر اساس احکام تورات و میان مسیحیان طبق احکام انجیل و بین اهل زبور بر پایه دستورات آن و بین مسلمانان بر اساس آیات قرآن داوری می کند، اموال و ثروت های دنیا را از درون و برون زمین نزد وی جمع آوری می شود و به مردم می گوید بیائید به سوی چیزی که بخاطر آن قطع رحم و خویشاوندی نمودید و برای آن خون های حرام ریختید و به علت آن مرتکب محرمات خدا شدید... به هر کس به اندازه ای می دهد که قبل از او هیچکس آن مقدار نداده است و زمین را پر از عدل و داد و نور گرداند همانگونه که از ظلم و جور شر پر شده است(437)

برخورداری امت مسلمان (اسلامی) از نعمت ها و عمران و آبادی زمین

از پیامبر اکرم (ص) منقول است که فرمود:
امت من در زمان مهدی از چنان نعمتی برخوردار شوند که مانند آن را هرگز برخوردار نشده باشند، آسمان باران بر سر آنان فرو ریزد و زمین هیچ گیاهی را نگاه نداشته مگر اینکه آنرا می رویاند(438)
و نیز فرمود:
امت او چنان نزدش پناه جوید که زنبورهای عسل نزد ملکه خود، زمین را از عدل و داد مالامال کند همانگونه که از جور و ستم مالامال شده است، بطوریکه مردم همچون جامعه نخستین خود گردند، وی خفته ای را بیدار نمی کند و خونی را نمی ریزد(439)
بنظر می رسد معنای جمله همچون جامعه نخستین خود این باشد که در جامعه اولیه بشری که یک امت بودند و بر پایه صفا و فطرت انسانی می زیستند و اختلافی در میان آنها نبود، چنانکه خداوند در قرآن فرموده است: مردم یک امت بوده اند(440)
این امر نقطه نظر پاره ای از روایات را تأیید می کند که جامعه انسانی در عصر مهدی (ع) یک جامعه بدون فقر و بی نیازی خواهد بود، آنگاه جامعه ای با عشق و محبت و دوستی و بدون اختلاف و کشمکش که نیازی به محاکم قضائی ندارد و در مرحله بعد جامعه ای که معاملات بدون مبادله پول انجام می گیرد بگونه ای که افراد آن قربة الی الله به یکدیگر خدمت خواهند کرد و نیازها و مایحتاج خود را با هم و با اهداء صلوات و درود بر پیامبر گرامی اسلام (ص) بر طرف خواهند نمود.
همچنین پیامبر (ص) فرمود:
ساکنان آسمان و زمین از او خشنود می شوند، آسمان از ریزش باران قطره ای دریغ نکرده و زمین از رویش گیاهان خودداری نمی کند بگونه ایکه زندگان آرزو می کنند که کاش مردگان زنده می شدند(441) برای اینکه از این نعمت ها بهره مند شوند.
از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود :
خداوند متعال دین خود را بوسیله او آشکار می گرداند هر چند مشرکان نپسندند و ویرانی های زمین همه آباد می گردد(442)
و امام صادق (ع) فرمود:
مهدی محبوب دلهای مردم است و خداوند بوسیله او آتش فتنه ناگوار را خاموش می گرداند(443)
در تفسیر آیه مدهامتان از امام صادق (ع) منقول است که فرمود:
بین مکه و مدینه از درختان نخل متصل می گردد(444)
از سعیدبن جبیر نقل شده است که گفت:
سالی که قائم قیام می کند بیست و چهار نوبت بر زمین باران می بارد که آثار و برکات آن دیده می شود(445)
ابن حماد آورده است که:
نشانه مهدی، سخت گیری نسبت به کارگزاران و بخشنده بودن با مال و دلسوز نسبت به بینوایان است
و نیز آمده که: مهدی گوئیا، کره به دهان بیچارگان می گذارد(446)

دگرگونی علوم طبیعی و وسائل زندگی

روایات مربوط به حضرت مهدی (ع) بسیاری از امور غیر مادی را برای نسل های گذشته و معاصر بیان می کند از جمله وسائل ارتباط جمعی و ابزار بصری و پژوهشگری و جنگ افزارها و سیستمهای اقتصادی و حکومت و قضاوت و چیزهای دیگر، که ظاهراً برخی از آنها کرامت و معجزه است که خداوند متعال آن را بدست حضرت و یارانش جامه عمل می پوشاند. ولی بسیاری از آنها نتیجه تحول علوم طبیعی و بهره گیری از قوانین و نعمت های الهی است که بصورت مواد و عناصر در زمین و آسمان در دسترس انسان قرار گرفته است. روایات متعددی دلالت دارد که تحولی که در علوم طبیعی توسط حضرت مهدی (ع) انجام می پذیرد جهشی در پیشرفت زندگی بشریت در روی زمین و تمام زوایای آن خواهد بود. از این رو امام صادق (ع) می فرماید:
دانش بیست و هفت حرف (شعبه و شاخه) است و مجموع آنچه پیامبران آورده اند دو حرف است و مردم تا آن روز بیش از آن دو حرف را نمی دانند و چون قائم قیام کند بیست و پنج حرف بقیه را برون آورده و در میان مردم منتشر می سازد و بدین سان مجموع بیست و هفت جزء دانش را نشر می دهد(447)
این روایت هر چند به علوم پیام آوران الهی ناظر است، ولی علاوه بر علم و شناخت خداوند و رسالت او و آخرت، به دانش های طبیعی نیز توجه دارد که طبق اخبار رسیده، پاره ای از اصول همین دانش ها را نیز پیامبران (ع) به انسانها آموخته اند و آنها را به این علوم راهنمائی کرده و جزئی از دریچه های آن را به روی آنان گشوده اند. از جمله آموختن خیاطی توسط حضرت ادریس و کشتی سازی و نجاری توسط حضرت نوح (ع) و زره سازی بوسیله حضرت داوود و سلیمان به مردم انجام گرفته است... و بعید نیست مراد از علم در این روایت هم علوم دین و هم علوم طبیعی باشد به این معنی که نسبت علومی که در اختیار مردم است با علومی که حضرت مهدی (ع) به آنان می آموزد نسبت 2 و 25 است (دو بیست و پنجم).
از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود:
بدانید که ذوالقرنین در انتخاب دو ابر رام و سرکش مخیر گردید و او ابر رام را برگزید و ابر سرکش، برای دوست و محبوب شما (مهدی) ذخیره گردید، راوی گفت: سؤال کردم: ابر سرکش کدام است؟ فرمود: ابری که در آن غرش رعد و صاعقه و یا برق وجود داشته باشد که محبوب شما بر آن سوار می گردد. بدانید که او بر ابر سوار گردیده و با این وسائل بالا می رود، وسائل آسمانها و زمین های هفتگانه که پنج طبقه آن آباد و دو تای آن ویران است(448)
و از امام صادق (ع) منقول است که فرمود:
در زمان قائم شخص مؤمن در حالیکه در مشرق بسر می برد، برادر خود را که در مغرب است دیده و نیز آنکه در مغرب است برادر خویش را در مشرق خواهد دید(449)
و نیز فرمود:
چون قائم ما قیام نماید خداوند گوش و چشم شیعیان ما را چنان تقویت می کند که بین آنها و امام (ع) پست و پیک وجود نداشته باشد بگونه ایکه وقتی امام با آنها سخن می گوید آنان می شنوند و او را می بینند و امام در جایگاه خود قرار دارد(450)
و از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
وقتی کارها در اختیار صاحب الامر قرار گیرد خداوند متعال پستی های زمین را مرتفع و برجستگی های آنرا هموار می گرداند بگونه ای که دنیا در پیش او همچون کف دستش باشد کدامیک از شما اگر در کف دستتان مویی باشد آنرا نمی بینید؟
و روایت شده است که: ستونی از نور، از زمین تا آسمان برای او نصب می گردد و اعمال بندگان خدا را در آن می بیند و در زیر صخره ای در اهرام مصر علومی برای وی ذخیره گردیده است که دست قبل از او بدان نمی رسد.(451)
و روایات دیگری که مجال بحث و بررسی کامل و تفسیر و توضیح آنها نیست. مثلاً بخشی از آنها درباره تحول علوم بطور کلی و تغییر توانائی های ذهنی و ابزارهای ویژه مؤمنان و بعضی دیگر درباره وسائل و کرامات امام عصر (ع) و یارانش سخن می گوید از آن جمله روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده است، حضرت فرمود:
گوئیا من یاران قائم را می بینم که بر شرق و غرب جهان احاطه پیدا کرده اند و همه چیز تحت فرمان آنهاست، حتی درندگان زمین و پرندگان شکاری آسمان در پی رضایت آنها خواهند بود و همه چیز حتی این نقطه زمین بر نقطه دیگر آن اظهار فخر و غرور می کند و می گوید: امروز مردی از یاران قائم بر من قدم نهاد و عبور کرد(452)
و نیز از آن بزرگوار نقل شده است که فرمود:
چون قائم قیام کند در هر منطقه ای از مناطق زمین، مردی را (بعنوان نماینده) می فرستد و می گوید دستورالعمل تو در کف دست توست، چنانچه أمری برایت پیش آمد که آن را نفهمیدی و حکمش را ندانستی به کف دست خود نگاه کن و بر طبق آنچه در آن است عمل نما(453)
این روایت در کتاب یوم الخلاص به منابعی نسبت داده شده که آنها را در آن کتابها نیافتم. و ممکن است این جریانها به صورت اعجاز و کرامت برای آنان اتفاق افتد و یا بر اساس قواعد علمی و وسائل و ابزار پیشرفته انجام پذیرد.