فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

قرارداد صلح و آتش بس بین امام(ع) و غربیان

روایات مربوط به این صلح فراوان است و دلالت دارد بر اینکه این قرار داد صلح و عدم تجاوز و همزیستی مسالمت آمیز بر اساس یک پیمان و قرار داد خواهد بود و بنظر می رسد که هدف امام(ع) از این پیمان ایجاد زمینه و فرصت عمل برای حضرت مسیح(ع) است تا بتواند به روال طبیعی در هدایت ملل غربی گام بردارد و تحولی در عقاید و سیاست آنها در این فرصت بوجود آورد و انحرافات حکومت ها و تمدن های غرب را برملا سازد. بطوریکه در روایات مربوط به این قرار داد ملاحظه می کنیم بین این صلح و صلح حدیبیه که پیامبر گرامی(ص) با قریش منعقد کرد شباهت زیادی وجود دارد. در آن صلح، متارکه جنگ به مدت ده سال مورد توافق طرفین قرار گرفته بود و خداوند آن را فتح المبین نامید، اما زمامداران ستمگر قریش این عهد و پیمان را یک جانبه شکستند و از نیات پلید خود پرده برداشتند و همین عمل آنها، انگیزه روی آوردن مردم به اسلام و مجوزی برای سرکوبی قدرت مشرکان و کفر آنها گردید. در این صلح نیز غربیها با مسلمانان پیمان شکنی می کنند و از خصلت طغیان و تجاوز خود پرده بر می دارند و بگفته روایات با یک میلیون سرباز منطقه را به جنگ و آشوب می کشانند و پیکار بزرگی بوجود می آید که بر اساس توصیف روایات، این نبرد از کارزار آزادی قدس نیز بزرگتر است. از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمود:
بین شما و روم چهار پیمان صلح برقرار می گردد که چهارمین آنها بدست مردی از خاندان هرقل است و سالها (دو سال) بطول می انجامد و مردی از عبدالقیس بنام سئوددبن غیلان پرسید: در آن روز پیشوای مردم چه کسی خواهد بود؟ فرمود: مهدی از فرزندان من است.(392)
و این دوازدهمین روایت از چهل روایت حافظ ابونعیم درباره حضرت مهدی(ع) است. از حذیفه بن یمان منقول است که گفت:
پیامبر خدا (ص) فرمود: بین شما و بنی اصفر (زردپوستان) صلحی برقرار می شود که آنها بمدت بارداری زنی (بعد از 9 ماه) به شما خیانت می کند و با هشتاد لشکر از راه زمین و دریا به شما حلمه ور می شوند که هر لشکر شامل دوازده هزار سرباز است که بین یافا و عکا فرود می آیند و فرمانروای آنها کشتی هایشان را به آتش می کشاند و به یاران خود دستور می دهد که از سرزمین و کشورتان دفاع و مبارزه کنید، آنگاه جنگ و کشتار از دو طرف آغاز می شود. و سربازان و سپاهیان به کمک یکدیگر می شتابند حتی کسانی که در حضر موت یمن هستند به یاری شما می آیند. در آن روز خداوند با نیزه و شمشیر و تیر خود آنها را ضربه و آسیب می رساند و به سبب آن در میان آنها بزرگترین کشتار واقع می گردد.(393)
و نیز آمده است:
کشتی های رومیان در حد فاصل صور تا عکا، لنگر انداخته و مستقر می شوند و آن آرایش جنگی و کارزار بزرگی خواهد بود.(394) و همچنین آمده که: خداوند را دو نوع کشتن در میان نصاری می باشد یکی از آنها گذشته و دیگری باقی مانده است.(395)
و معنای اینکه گفته شد: خداوند با نیزه خود و... به آنها آسیب و صدمه وارد می سازد این است که خداوند مسلمانان را به کمک فرشتگان و امدادهای غیبی خود علیه دشمنان یاری می فرماید.
و نیز آمده است:
آنگاه خداوند باد و پرندگان را بر رومیان مسلط می کند تا پرندگان بالهای خود را به صورت های آنها بکوبند که چشمهایشان از حدقه در آید و زمین بسبب آنها شکافته شود و بعد از آن دچار صاعقه و زمین لرزه می شوند و در دره و پرتگاهی سقوط می کنند و خداوند صبر کنندگان را یاری نموده و آنان را پاداش نیک می دهد همچنانکه یاران محمد(ص) را پاداش بخشید و دلها و سینه هایشان را مالامال از شجاعت و قوت می گرداند.(396)
چنین بنظر می رسد، هدف آنها از پیاده کردن نیروهای دریایی بین یافا و عکا یا بین صور و عکا چنانکه در این دو روایت ملاحظه می شود باز گرداندن فلسطین و بخشیدن دوباره آن به یهودیان است که در واقع هدف نظامی (استراتژیک) و مجوز هجوم آنها می باشد.
و در روایت بعدی آمده است که آنان نیروهای خود را در طول سواحل عریش در مصر تا انطاکیه در ترکیه پیاده می کنند. از حذیفة بن یمان نقل شده که گفت:
پیامبر خدا را پیروزی و فتحی نصیب گردید که همانندش از زمان بعثت از وی رخ نداده بود عرض کردیم: ای رسول خدا این فتح و پیروزی بر شما مبارک باد، با این پیروزی جنگ پایان یافت؟ فرمود: هرگز، هرگز، سوگند به کسی که جانم بدست اوست، ای حذیفه، پیش از آن شش ویژگی وجود دارد... و آخرین جنگ را فتنه روم یاد کرد که آنها به مسلمانان خیانت کنند و با هشتاد لشکر پیمان صلح را نقض کنند و در فاصله بین انطاکیه تا عریش فرود آیند.(397)
در روایات مربوط به فرود آمدن عیسی(ع) آمده است که جنگ در آن زمان پایان خواهد یافت و مؤید این مطلب، واقعیت جنگ های ما با رومیان (غربی ها) است که پایان نیافته و نخواهد یافت تا حضرت ظهور کند و مسیح(ع) از آسمان فرود آید و خداوند ما را بر آنها در مرحله طغیان جهانی شان پیروز گرداند.
و در روایت آمده است که:
در فلسطین دو درگیری با رومیان اتفاق می افتد که یکی از آنها گل چین و دیگری درو نامیده می شود.(398)
به این معنا که دومی نابود کننده تر از اولی خواهد بود.
روایت بعدی به این معنا اشاره دارد که نبرد مهدی(ع) با غربی ها جنگی نابرابر است و البته به ظاهر موازنه قدرت در دست و به نفع آنهاست از این رو برخی بردلان عرب به آنها می پیوندند و بقیه بی طرف هستند. ابن حماد از محمد بن کعب در تفسیر این آیه: شما بزودی بسوی قومی بسیار قدرتمند فرا خوانده می شوید آورده است که گفت: رومیان را روز نبردی بزرگ است، و گفت: خداوند اعراب را در آغاز اسلام دعوت به جنگ با کفار نمود، گفتند: مال و زن و فرزندان ما را سرگرم و مشغول داشته است آنگاه فرمود: شما بسوی قومی بسیار نیرومند فرا خوانده شوید، روز جنگ باز آنها همان گویند که در آغاز اسلام گفتند و این آیه درباره آنها تحقق یابد که خداوند شما را به عذابی دردناک کیفر دهد و صفوان گفت: استاد ما گفت که در آن روز بعضی از اعراب از دین برگشته و مرتد می شوند و برخی دیگر دچار تردید شده از نصرت و یاری اسلام و سپاه آن خودداری می کنند.
از دین برگشتگان آنانند که از رومیان حمایت می کنند و روی گردانان از یاری اسلام، همان افراد بی طرف هستند و آنها بدست توانای حضرت مهدی(ع) بعد از پیروزی بر رومیان، به عذابی دردناک گرفتار شوند، روایتی را ابن حماد نقل کرده است که اجر شهیدان این جنگ را معادل پاداش شهدای بدر در کنار پیامبر(ص) می داند:
پیامبر(ص) فرمود: بهترین کشتگان در زیر این آسمان از آغاز خلقت عبارتند از نخستن: هابیل که بدست قابیل ملعون، ظالمانه کشته شد، پس از او پیامبرانی که بدست امت های خود شهید شدند در حالیکه برای هدایت آنها مبعوث شده بودند و سخن آنها این بود که پروردگار ما خداست و مردم را به سوی او دعوت می کردند، سپس مؤمن آل فرعون و آنگاه صاحب یاسین و بعد حمزةبن عبدالمطلب، و بعد کشتگان جنگ احد، آنگاه کشتگان حدیبیه و پس از آن کشته های جنگ احزاب و سپس کشتگان حنین و پس از آن کشتگانی که بعد از من بدست خوارج نابکار کشته می شود بعد از اینها مجاهدان راه خدا... تا آنکه کارزار بزرگ روم اتفاق افتد که کشتگان آن همچون شهدای بدر خواهند بود.(399)
شاید عبارت کشتگان حدیبیه که در روایت وارد شده است اشتباه و یا اضافه باشد، زیرا منابع تاریخی وقوع جنگ و کشته هایی را در حدیبیه درج نکرده اند.
و در منابع شیعه به نقل از اهل بیت(ع) آمده است که با فضیلت ترین شهدا در پیشگاه خداوند یاران سالار شهیدان امام حسین(ع) و شهدایی می باشند که یاران امام مهدی(ع) هستند.
اما زمان هجوم اخیر، سرزمین های اسلامی: طبق روایات، مدت پیمان صلح با غربیان هفت سال است اما آنان بعد از گذشت دو سال و به نقل برخی سه سال، خیانت نموده و پیمان شکنی می کنند، چنانکه در روایت ابن حماد بنقل از ارطات آمده است:
بین مهدی و فرمانروای طغیانگر روم پس از کشته شدن سفیانی و به غنیمت در آمدن هستی قبیله کلب، صلحی برقرار می شود. بگونه ای که بازرگانان شما و آنها به کشورهای یکدیگر رفت و آمد می کنند و آنها سه سال به ساختن کشتی های خود می پردازند (نیروی دریائی خود را مجهز می سازند.) تا آنکه کشتی های رومیان در سواحل بین صور تا عکا لنگر می اندازند و آنجا صحنه کارزار خواهد بود.(400)
روایتی که گذشت خیانت و نقض پیمان آنها را به مدت بارداری زنی یعنی بعد از نه ماه پس از امضاء قرار داد صلح بازگو می کند. والله العالم.

غربیان به اسلام می گروند

شکست فاحش غربیها در فلسطین و سرزمین شام بدست حضرت مهدی(ع) تأثیر فراوانی بر ملل غرب و آینده آن خواهد داشت و بی تردید نفوذ کلمه و قدرت، در غرب، از آن مسیح و مهدی(ع) و از آن موج مردمی پشتیبان آن بزرگوار، از بین ملتهای غربی می باشد که همین موج نیروهای انسانی عهده دار براندازی حکومت های کفر پیشه و برپایی حکومت هایی است که با دولت حضرت مهدی(ع) اعلام همبستگی می نمایند.
به بیان روایات، در منابع شیعه و سنی، مهدی(ع) رهسپار غرب شده و باتفاق یارانش شهر بزرگ روم را فتح می کند برخی از این روایات می گویند: وی بهمراه یارانش با گفتن تکبیر آنها را فتح می نماید.
قسطنطنیه و روم و سرزمین چین را می گشاید.(401)
و نیز آمده است:
او رهسپار سرزمین روم شده و به اتفاق یارانش شهر بزرگ روم را آزاد می کند.(402)
همچنین آمده است:
شهر روم که مهدی(ع) آنرا فتح می کند که ظاهراً مرکز و کانون سرزمین روم است.(403)
و از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود:
آنگاه رومیان بدست آن حضرت اسلام می آورند و امام(ع) برای آنان مسجدی بنا می کند و مردی از یارانش را جانشین و نماینده خود قرار می دهد و باز می گردد.(404)
از عکرمه و سعید بن جبیر در تفسیر این گفته خداوند که الهم فی الدنیا خزی نقل شده است که گفت:
شهری در روم است که آزاد می گردد.(405)
و نیز آمده است:
شهری رومی را با تکبیر هفتاد هزار تن از مسلمانان آزاد می سازد.(406)

سیمای حکومت جهانی امام مهدی (ع)