فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

سرزمین شام و جنبش سفیانی

شام و سرزمین شام و شامات، در منابع تاریخ اسلام و حدیث شامل منطقه سوریه فعلی و لبنان که بیابان شام و کوهستان لبنان نیز نامیده می شود و هم چنین شامل اردن و چه بسا فلسطین نیز می گردد هر چند غالباً به تمام این منطقه سرزمین شام و فلسطین اطلاق می شود.. و شام همان موقع نام دمشق پایتخت سرزمین شام بود.
روایات مربوط به سرزمین شام و حوادث شخصیت های آن در زمان ظهور فراوان است و محور اساسی آن روایات جنبش سفیانی است که بر سرزمین شام استیلاء یافته و آن را بطور یکپارچه تحت فرمان خود در می آورد، لشکریان سفیانی، نزدیک ظهور حضرت مهدی(ع) و نهضت ظهور وی نقش بسزایی دارند، بگونه ای که سفیانی پس از تصفیه دشمنان خود در شام، دست به نبرد با ترکان (روسها) در کارزار بزرگ قرقیسیا می زند. و آنگاه در عراق درگیر نبردهایی با ایرانیان زمینه ساز حکومت حضرت می شود، چنانکه وی در حجاز نیز نقش داشته و می کوشد به منظور از بین بردن قیام حضرت مهدی(ع) نیروهای خود را به یاری فرمانروائی حجاز در آورد اما معجزه وعده داده شده (فرو رفتن در زمین) نزدیک مکه به وقوع می پیوندد.
به طور کلی بزرگترین جنگ های سفیانی، نبرد بزرگ فتح فلسطین و جنگ با حضرت مهدی(ع) است و یهودیان و رومی ها در این نبرد، سفیانی را پشتیبانی می کنند و غائله با شکست و کشته شدن سفیانی و پیروزی حضرت مهدی ارواحنا فداه و آزادی فلسطین توسط آن حضرت و ورودش به قدس پایان می پذیرد... و ما این حوادث را با شرحی اندک یاد می کنیم.

حوادث شام پیش از خروج سفیانی

استخراج نواری از حوادث جنبش سفیانی از آغاز تا پایان شکست او در نبرد آزادی قدس از احادیث مربوط به ظهور، کار نسبتاً آسانی است بر عکس، جدا نمودن حوادثی که قبل از سفیانی است کار دشواری می باشد، زیرا احادیث آن، غالباً به اختصار بیان شده و در روایات تقدیم و تأخیری در ترتیب حوادث بکار رفته است. اما نتیجه همه آنها بدین ترتیب است:
1- پدید آمدن فتنه ای فراگیر همه مسلمانان و استیلای روم و ترک (یعنی غربیها و روسها) بر آنان.
2- بوجود آمدن فتنه ویژه ای در سرزمین شام که باعث اختلافات و ضعف و تنگناهای مالی در میان آنان می گردد.
3- کشمکش و درگیری بین دو گروه اصلی قدرتمند، در شام.
4- پدیدار شدن زلزله در دمشق که بر اثر آن سمت غربی مسجد آن شهر و برخی نواحی آن ویران می شود.
5- ورود نیروهای ایرانی و غربی به سرزمین شام.
6- درگیری سه تن از سران، بر سر قدرت در سرزمین شام: ابقع و اصهب و سفیانی، و چیره شدن سفیانی بر آن دو نفر و استیلای وی بر سوریه و اردن و یکپارچگی منطقه در تحت فرمان او.
همچنین روایات، حوادث دیگری را پیش از حرکت سفیانی بیان می کند که قبلاً گذشت و یا در فصلهای ویژه آن خواهد آمد، مانند درگیری روم و ترک (یعنی غربیها و روسها) و روی آوری نیروهای آنها به سوی منطقه... و خروج انقلابگر مصری در مصر و ورود نیروهای غربی به مصر و شورش شیصبانی در عراق و غیر آن.
اما ظاهر شدن یمنی موعود، در روایت آمده که او همزمان با خروج سفیانی یا نزدیک به ظاهر خواهد شد، اما یاران درفش های سیاه که ایرانیان می باشند نخستین زمینه سازان بشمار می روند، که مدتی قبل از حرکت سفیانی ظاهر می شوند و نیروهای آنان پیش از حرکت وی در سرزمین شام حضور می یابند چنانکه خواهد آمد، رهبر آنها سید خراسانی و فرمانده نیروهایشان شعیب بن صالح که هر دو (وعده داده شده اند) می باشند ظاهر می گردند و برخی روایات می گوید ظاهر شدن آن دو، نزدیک خروج سفیانی است و بعضی می گویند ظاهر شدن آن دو بیش از پنج سال قبل از سفیانی خواهد بود که بخواست خدا در جای خود خواهد آمد.

فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام

روایات، فتنه ویژه ای را در سرزمین شام یاد می کند که قبل از خروج سفیانی واقع خواهد شد. و این فتنه غیر از فتنه غربی و شرقی است که مسلمانان گرفتار آن می شوند و قبلاً درباره اش سخن گفتیم. به احتمال قوی تر، فتنه یاد شده متصل به فتنه همگانی و یا ثمره آن است. که گاهی روایات مربوط به آنها و حالات راویان درباره این دو فتنه با هم مخلوط می شود.
بارزترین چیزی که در فتنه سرزمین شام وجود دارد، اختلافات و درگیری هایی است که سبب ضعف حکومت و عدم مقاومت شامیان در برابر دشمنان خود می گردد تا جایی که از اداره کشور ناتوان می شوند. و امیر مؤمنان(ع) آن را فتنه اختلاف احزاب که در قرآن از آن یاد شده است، می نامد، چه اینکه درباره این گفته خدای سبحان از آن حضرت سؤال شد:
طوائف مردم از پیش خود (درباره مسیح) اختلاف کردند وای بر این مردم کافر هنگام آن روز بزرگ (قیامت).(93)
فرمود:
از سه نشانه، انتظار فرج داشته باشید، پرسیدند ای امیرمؤمنان آنها کدامند؟ فرمود: اختلاف اهل شام در بین خودشان درفش های سیاه از خراسان، صیحه آسمانی در ماه رمضان. سؤال شد صیحه آسمانی در ماه رمضان چیست؟ آیا نشنیده اید گفته خداوند را در قرآن اگر بخواهیم از آسمان نشانه ای را بر آنها فرو فرستیم به گونه ای که همه در برابر آن سر تسلیم فرود آورند.(94) نشانه ای که دختر جوان را از سراپرده برون می آورد و خفته را بیدار می کند و بیدار را به وحشت می اندازد.(95)
البته دو نشانه از نشانه های ظهور تحقق یافته است، یکی آنگاه که میان اهل شام اختلاف بوجود آمد و دیگری زمانیکه پرچمهای سیاه از خراسان آشکار گردید، اما امیرمؤمنان(ع) زمان شروع اختلاف اهل شام و ظاهر شدن درفش های سیاه تا صیحه ماه رمضان را معین نفرموده است و ممکن است سالهای درازی به طول انجامد.
و در روایت آمده است که فریاد یا ندا و یا بانگ آسمانی در سال ظهور رخ می دهد که پس از آن در ماه محرم، ظهور حضرت مهدی(ع) واقع می شود.
از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود:
قبل از ظهور حضرت مهدی(ع) فتنه ای پدید می آید که مردم را سخت در محاصره قرار می دهد، پس مبادا اهل شام را دشنام دهید زیرا مؤمنان حقیقی از آن سامان هستند، بلکه ستمگران آنها را نفرین کنید و خداوند بزودی قضا و قدری از آسمان می فرستد تا آنها را پراکنده سازد بگونه ای که اگر روبهان با آنها درآویزند، بر آنان پیروز می گردند، آنگاه خداوند حضرت مهدی(ع) را حداقل در میان دوازده هزار و حداکثر در بین پانزده هزار تن بر می انگیزد و نشانه آنها کلمه بمیران بمیران است سه گروه پرچمدار هستند که طرفداران هفت درفش با آنان مبارزه می کنند هیچ پرچمداری نیست مگر اینکه طمع حکومت و ریاست دارد آنگاه حضرت مهدی(ع) ظهور می فرماید و مهربانی و دوستی و نعمتهای مسلمانان را به آنان باز می گرداند.(96)
در روایتی آمده است:
خداوند کسی را بر شامیان می فرستد که جمعیت آنها را پراکنده می سازد حتی اگر روبهان با آنها درگیر شوند بر آنان چیره می شوند، در این هنگام مردی از خاندان من با سه گروه پرچمدار ظهور می کند تا آخر حدیث(97)
و معنی کلمه ابدال که در روایت منقول از پیامبر(ص) آمده یعنی مؤمنان راستین و واقعی و شرح معنی آن در ذکر اصحاب حضرت مهدی(ع) خواهد آمد.
و در روایتی به جای قضا و قدر سبب آمده است و معنی اینکه خداوند کسی را بر شامیان می فرستد که جمعیت آنها را پراکنده می سازد یعنی مردمی را بر آنها بر می انگیزد که سبب تفرقه جمعیت آنها و کشمکش میان آنها می شود.
و جمله های بمیران بمیران و یا، ای یاری شده از ناحیه خدا، بمیران شعار نظامی در میان برخی از یاران مهدی(ع) می باشد.
و عبارت سه گروه پرچمدار یعنی یاران حضرت مهدی(ع) سه فرقه هستند که هواداران هفت زمامدار، جهت کارزار با حضرت مهدی(ع) و یارانش، با یکدیگر متحد می شوند و از آن جا که هر یک از آنها به پادشاهی و ریاست طمع می ورزد بین آنان اختلاف بوجود می آید، اما این اختلاف مانع آن نیست که فرمانده همه آنها سفیانی باشد، زیرا در اثر حملات نظامی به عراق و حجاز و شکستهای لشکریان او حکومت وی بسرعت ضعیف می شود و این از چیزهایی است که فرصت مناسبی را برای یاران طمعکار و مخالفین وی، در رسیدن به قدرت مهیا می سازد در حالیکه آنان درگیر کارزار با حضرت مهدی(ع) می باشند.
روایات دیگر، پیرامون محاصره اقتصادی غرب در مورد سرزمین شام و بحران ارزاق و قحطی است که مردم بدان گرفتار می شوند، بدون آنکه مدت آن مشخص گردد و طبیعی است که این بحران همراه با فتنه خارجی و داخلی است و ابزاری است در دست غرب برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان...
برخی از روایات می گوید: امر گرسنگی و تشنگی در سال ظهور به اوج خود می رسد، از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمود:
دیری نمی پاید که مردم شام، دینار و پیمانه ای نزدشان یافت نمی شود، پرسیدیم این امر از کجاست؟ فرمود: از جانب رومیان. آنگاه اندکی سکوت کرد سپس فرمود: در آخرالزمان خلیفه ای می آید که به مردم اموال کمی داده و آن را به شمارش نمی آورد.(98)
باعث این فشار اقتصادی و مالی و مواد غذائی، رومیان یعنی غربی ها هستند.
از جابر جعفی نقل شده است که از امام باقر(ع) درباره این گفته خدای سبحان سؤال کردم:
براستی ما شما را با چیزهایی هم چون ترس و گرسنگی مورد آزمایش قرار می دهیم
حضرت فرمود: گرسنگی بر دو گونه است عام و خاص اما گرسنگی خاص در کوفه است که خداوند آن را ویژه دشمنان آل محمد می گرداند و آنان را هلاک می سازد، اما گرسنگی عام در شام خواهد بود و آن ترس و گرسنگی است که تا آن زمان هرگز بدان گرفتار نشده اند لکن، گرسنگی، قبل از قیام حضرت قائم و وحشت و اضطراب، بعد از قیام آن حضرت خواهد بود.(99)
از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
پیش از ظهور قائم، بطور حتم سالی فرا می رسد که مردم در آن دچار قحطی گرفتار ترس شدیدی از کشته شدن و کمبود اموال و جان ها و ثمرات می گردند و این مطلب در قرآن به روشنی دیده می شود، آنگاه این آیه را تلاوت فرمود:
براستی ما شما را با چیزهایی همچون ترس و گرسنگی و کاهش مال و جان و ثمر مورد آزمایش قرار می دهیم و صبر پیشگان را بشارت بده.(100)
زمان این فشار و تنگنا در سال ظهور طبق این روایت، مانع آن نیست که این وضع مدتی قبل از ظهور وجود داشته و سپس در سال ظهور شدیدتر از گذشته بوجود آید، آنگاه ظهور بوقوع پیوندد.
اما روایات مدت این فتنه را در سرزمین شام، طولانی یاد می کند، هر وقت می گویند تمام شد طولانی می گردد. و از آن راه فرار می جویند اما نمی یابند(101) و روایات این فتنه را با همان اوصاف فتنه غربی و شرقی توصیف می کند که داخل هر خانه ای از خانه های عربها و مسلمانان خواهد شد و اینکه هرگاه آن را از سوئی اصلاح کنند از سوی دیگر گسیخته می شود و یا از جانب دیگر آشوب برخیزد.(102)
اینها ویژگیهای طبیعی این فتنه است، مادامیکه ثمرده ای از ثمرات فتنه بزرگ خارجی باشد.. بلکه پاره ای از روایات بطور صریح آن را فتنه فلسطین می نامد، چنانکه قبلاً از نسخه خطی ابن حماد ص 63 گذشت.
برخی از احادیث مدت آن را 12 و 18 سال تعیین کرده است و ممکن است این مدت مربوط به مرحله پایانی آن باشد نه تمام مدت آن.. و ما امیدواریم این آخرین زمان مرحله جنگ داخلی لبنان باشد.
.. از سعید بن مسیب روایت شده که گفت:
فتنه ای در سرزمین شام پدید می آید که ابتدای آن همچون بازی کودکان است و پس از آن دیگر کارشان سامان نپذیرد و دیگر نیرویی نخواهند داشت تا آنکه ندا کننده ای از آسمان فریاد سردهد، بر شما باد، به فلانی روی آورید و در آنحال دستی بر آید و اشاره کند.(103)
و بانگ آسمانی یاد شده نام مهدی(ع) را می خواند همچنین دستی که از آسمان اشاره می کند نیز جزء نشانه های ظهور آمده است.
در روایتی دیگر از پیامبر(ص) رسیده است که فرمود:
فتنه چهارم 18 سال طول می کشد و بهنگام خود پایان می پذیرد و نهر فرات از کوهی از طلا بیرون می آید و مردم به گونه بر آن هجوم می آورد که از هر نه نفر هفت نفر بهلاکت می رسند.(104) و بزودی گفتگو پیرامون درگیری قرقیسیا بر سر گنج فرات خواهد آمد.