فهرست کتاب


آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)

محمد حسین الجلالی‏ جواد بیات و محمد آذربایجانی‏

(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. (تفسیر نمونه / ج 20، 287).

44) حرب به معنی جنگ است.
45) سلم به معنی صلح و سلامتی است.
46) نسخه بدل) جذاوی - مترجم.
47) این جمله قسمتی از حدیث شریف است و معنای آن این است که خداوند مانع می شود که کاری انجام پذیرد مگر با اسباب و علل آن - مترجم.