فهرست کتاب


آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)

محمد حسین الجلالی‏ جواد بیات و محمد آذربایجانی‏

حقوق بشر در اسلام

اسلام حقوق انسانی را برای هر بشری بطور واضح و همه جانبه بیان کرده و همه را از نظر حقوقی مساوات دانسته بدون اینکه در میان نژاد و نژادی دیگر و قبیله ای و قبیله دیگر و یا رنگی و رنگی دیگر فرقی بگذارد بدون اینکه آنان را بر یکدیگر برتر بداند و با صدای بلند اعلان می دارد که معیار بزرگی و برتری تقواست و هیچ عربی بر عجم و نه هیچ سفید پوستی بر سیاه پوست برتری ندارد جز به شایستگی و پرهیزکاری زیرا همه افراد بشر در انسانیت یکسانند لذا از نظر حقوق هم باید یکسان باشند.
جهان امروز، در هر سال دهم دسامبر را به عنوان خاطره و یادبود اعلام منشور حقوق بشر، جشن می گیرد که سازمان ملل متحد در همان روز از سال 1948. آنرا صادر نمود و به عنوان سند جدیدی که حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بشر را محترم می شمارد، شناخته شده که دارای ضمانت اجرای اجتماعی در مسائل بهداشت و آموزش و وظایف فردی و مسئولیتهای اجتماعی است. مهمترین بخش آن ماده اول و دوم است که متن آن چنین است:

ماده اول:

تمام افراد بشر، آزاد به دنیا آمده و دارای عقل و وجدان بوده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند.

ماده دوم:

همگان می توانند بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ثروت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر، ذکر شده است، بهره مند گردند.
از هنگامی که این اعلامیه در جهان منتشر گردید، هر سال دولتهای جهان به این منظور جشن می گیرند، در حالی که می دانیم، نژاد پرستی در بسیاری از مناطق جهان، هنوز حکمفرماست و همان دولتهائی که برای آن جشن می گرفتند، نژادپرستی را با مال و تبلیغات خود تأیید می کنند. دولتهائی که بر پایه خونریزی و آدمکشی بوجود آمده اند، روز بروز بر تعداد آنها افزوده می گردد، قربانیان اختلاف نظرهای سیاسی، از حد شمارش بیرون می روند. منشور حقوق بشر مرکبی است بر روی کاغذ که هیچ خاصیتی ندارد و تنها بعضی کشورها به نفع خود از آن استفاده می برند (و برای کوبیدن کشورهای ضعیف آن را مستمسک خود قرار می دهند). دین اسلام حق مساوات و برابری بشر را با یک کلمه مختصر چنین بیان می فرماید:
ان اکرمکم عندالله اتقیکم.
(حجرات / 12)
گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکاران شما است.
دین اسلام در طی قرنهای متمادی تا به امروز عملا در میان گروههای گوناگون از ترک و فارس و عرب این آیه شریفه را به عنوان سند حقوق بشر انتشار داده است تا اینکه تمام امت مسلمان یک امت واحده شده و استقلال و رسالت دائمی خود را حفظ کرده است، تا جائی که امروزه دین اسلام گشته حتی کسانی که مسلمان نیستند آن را به عنوان ین مساوات و برابری قبول دارند.