فهرست کتاب


آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)

محمد حسین الجلالی‏ جواد بیات و محمد آذربایجانی‏

1 - مسئولیت در مقابل افراد جامعه

دین اسلام نسبت به امر به معروف و نهی از منکر، بسیار اهمیت داده و سفارش کرده است، زیرا که ایندو در برگیرنده مسئولیت در زندگی انسان است، و مسئولیت پذیری، هر فرد مسلمان را در زندگی موفق، و در پیشگاه خالق و وجدان و جامعه خود سربلند می کند، که خداوند متعال می فرماید:
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا.
(اسراء / 36)
(... و بدون تحقیق در پس سخن نرو و کسی را نیک و بد مخوان و از احدی نکوهش و ستایش نکن و به کسی گمان بد نبر) زیرا که چشم و گوش و دل در پیشگاه خداوند مسئول اند.
و در سوره نور آیه 24 می فرماید:
یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یعملون.
بترسید از روزی که زبان و دست و پایتان بر اعمال (ناشایست) شما گواهی دهند.

2 - مسئولیت در مقابل پروردگار

مسئولیت انسان در مقابل پروردگارش، التزام قلبی به دستورات خدا و عمل به شریعت و قوانین او است؛ از قبیل عبادات و مسائل اخلاقی و اقتصادی و معاملات که بجا آوردن حق خدا نسبت به ما، همان اعتراف و اقرار به فضل خالق و شکر و سپاسگزاری به نعمتهای بیکران او است.

3 - مسئولیت در مقابل وجدان

مسئولیت انسان در مقابل وجدان، مراقبت بر حسن سلوک و رفتار و پاکسازی نهان خود از صفات رذیله مانند تکبر و خود بزرگ بینی و نیت بد و مسخره کردن دیگران است.