فهرست کتاب


آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)

محمد حسین الجلالی‏ جواد بیات و محمد آذربایجانی‏

دوم - طلاق خلع:

آن طلاقی است که زن از مرد بدش بیاید و با دادن فدیه (پول یا هر چیزی که با دست خود می دهد) به شوهر، از وی طلاق بگیرد.
چه فدیه به مقدار مهریه باشد یا بیشتر و هنگامی که زن رجوع نموده و فدیه را بازپس گرفت، برای مرد نیز رجوع جایز است، که در این صورت بدون عقد جدید، زن مجددا عیال وی می شود.

سوم - طلاق مبارات:

آن طلاقی است که زن و مرد هر دو از یکدیگر ناراضی باشند، و زن به مرد فدیه بدهد و مقدار فدیه همان مهریه اوست نه بیشتر از آن. و هرگاه زن به فدیه مراجعه نماید، برای مرد نیز جایز است که بدون عقد جدید رجوع نماید.

چهارم - طلاق بائن:

این نوع طلاق خصوصیتش این است که در آن رجوعی وجود ندارد و هرگاه زن و مرد بخواهند همسر یکدیگر شوند، لازم است عقد جدید خوانده شود. طلاق بائن در سه مورد است: زنی که کمتر از سن بلوغ باشد، زنی که به وی دخول نشده باشد، و زن یائسه ای که حیض نمی بیند زیرا که احتمال حاملگی در این سه مورد وجود ندارد.
پس طلاق در اسلام آخرین راه حل مشکل خانوادگی است که نباید نسبت به آن تمایل نمود، مگر بعد از همه راه حل ها، از قبیل صلح بین طرفین (زن و مرد) بوسیله داور، و موعظه و مانند آن. با توجه به اینکه قانون، رجوع و برگشت را آسان و قطع رابطه همسری را سخت نموده است، این نیز به حل مشکلات خانوادگی بین آنان کمک می کند. اگر با این همه راه حل، تلاش ها به شکست انجامد، در آن هنگام رابطه خانوادگی به جهنمی تبدیل می شود که در آن هیچگونه آزادی نیست.
لذا می بینیم که اسلام در بوجود آوردن هسته های صالح جامعه این چنین جدیت می کند و بین افراد جامعه براساس بررسی دقیق، رابطه خانوادگی برقرار می سازد. با تمام توصیه های اخلاقی که به زن و مرد ارائه می دهد، مانند حسن معاشرت در رفتار خانوادگی و تضمین سعادت آن دو با احترام متقابل نسبت به یکدیگر، و در عین حال با طلاق، و راههای غیر مشروع جنسی (زنا - لواط - استمناء) مبارزه می کند، ولی برای حالات ضروری، با شرایط عادلانه، روابط جنسی مشروعی را وضع می نماید، و این مسأله عبارت از قانون ازدواج دائم و تعدد همسران و متعه (ازدواج موقت) می باشد. چنانکه برای حل مشکلات خانوادگی، راه حل هائی قرار داده است که از صلح بین آندو بواسطه حکمین (دو داور تعیین شده از طرف زن و مرد) آغاز می شود، و آخرین راه حل ها طلاق است، زیرا که آزادی هر یک از زوجین بوسیله طلاق تأمین می گردد، و این کار در ضمن شرطهای عادلانه انسانی انجام می پذیرد.