فهرست کتاب


آسانترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس (خلاصه ای از کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی)

خواجه نصیر الدین طوسی‏ باز نویس:سید محمد رضا غیاثی کرمانی

باب ششم: فنا

خدای تعالی در مورد فنا می فرماید:
کل شی ء هالک الا وجهه(166)
در مقام وحدت سالک، سلوک، سیر، مقصد، طلب، طالب و مطلوب همه از میان برمی خیزند. همه چیز جز ذات او نابود می شود.
و اثبات این سخن و بیان آن و نفی این سخن و بیان نفی هم نیست. چون اثبات و نفی مقابل یکدیگرند و دوگانگی مبدا کثرت است، و لذا نفی و اثبات در آنجا معنی ندارد، و نفی در نفی، و اثبات در اثبات و نفی اثبات و اثبات نفی نیز وجود ندارد.
این را فنا می خوانند که معاد مخلوقات به فنای آنها صورت می گیرد، چنان که آغاز آن هم عدم بوده:
کما بدأکم تعودون(167)
و معنی فنا یک طرف با کثرت دارد که:
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام(168)
فنای به این معنی هم نباشد هر چه که بتوان به زبان آورد یا در وهم گنجانید و یا به خاطر آورد در مورد فنا همه منتفی است:
الیه یرجع الامر کله
همه چیز به خداوند به طور کامل برمی گردد.
والسلام علی من اتبع الهدی. سبحان ربک رب العزه عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین، و الصلواة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین الطیبین الذین هم نقلوا من اصلاب الطاهرین الی ارحام المطهرات و الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا(169)

...................) Anotates (.................
1) حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: من هر کجا باشم خداوند مرا مایه برکت قرار داده است.
2) اشاره به این که: این سگ آستان مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که پای خود را دراز کرده است. این آیه درباره سگ اصحاب کهف می باشد که دو دست خود را در غار گسترانیده بود. سوره کهف (18)، آیه 18.
3) لازم به ذکر است که تدوین این کتاب بر اساس نسخه کتاب اوصاف الاشراف، با تصحیح مرحوم حاج سید نصرالله تقوی که همراه با ترجمه عربی آن توسط شیخ رکن الدین جرجانی - شاگرد علامه حلی -، و در سال 1345 با نظارت مرحوم علامه شعرانی، به سعی آقای محمد مدرسی اعراب گذاری شده و در سال 1362 توسط انجمن اسلامی الغدیر به طبع رسیده است می باشد.
4) ذاریات: سوره 51، آیه 56.
5) روم: سوره 30، آیه 8.
6) نازعات: سوره 79، آیه 41-40.
7) بحار الانوار: ج 71، ص 220، و در ص 173 به نقل از امام صادق علیه السلام آمده؛ و در کنز العمال: ج 16، ص 214 به نقل از امام حسن علیه السلام چنین ذکر شده: من کان یومه خیرا من غده فهو مغبون
8) تاریخ مغول (اقبال): ص 502.
9) روضات الجنات: ج 6، برگرفته از ص 302، 314، 315، 316، 319 - ریحانةالأدب: ج 2، برگرفته از ص 171، 176، 177 و 181.
10) أساس الاقتباس: (مقدمه) از صفحه 18 تا 31 نام 185، اثر خواجه ذکر شده.
11) اخلاق ناصری: ص 5 - 4.
12) عنکبوت: سوره 29، آیه 69.
13) نعت توصیف
14) معرا خالی.
15) تعطیل عدم شناخت عقلی.
16) بر ستایش تو قادر نیستم، تو همان هستی که خودت درباره خود تصیف کردی و تو برتر از آن هستی که گویندگان درباره تو می گویند.
17) سالکان طریقت اهل سیر و سلوک.
18) منبی گزارشگر.
19) خداوند مالک و پادشاه.
20) سیف شمشیر.
21) قدوه الگو و مقتدا.
22) نفاذ تحقیق.
23) عوایق موانع.
24) سوره فصلت: آیه 42. هیچ باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی آید
25) هفوات لغزشها.
26) خداوند لطیف و پاسخ دهنده است.
27) هر کس که دو روز او مساوی باشد ضرر کرده است.
28) کارهای پسندیده نیکان، کارهای ناپسند مقربان درگاه الهی محسوب می گردد.
29) سوره انعام: آیه 82. آنان که ایمان آورده و ایمان خود را به ستم نیامیخته اند دارای امنیت هستند و هدایت یافته اند.
30) سوره عصر: آیه 3. مگر آنانکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند (در خسران و زیان نیستند)
31) سوره نساء: آیه 136. ای مومنان، به خدا و پیامبر و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده ایمان بیاورید
32) سوره حجرات: آیه 14. اعراب گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاوردید بلکه بگویید تسلیم شدیم و ایمان در قلب شما وارد نشده است
33) سوره حجرات: آیه ی 15. مومنان کسانی هستند که ایمان به خدا و پیامبرش داشته و دچار تردید نشده و جهاد کردند
34) سوره بقره: آیه 5. آنانکه ایمان به غیب دارند
35) سوره انفال: آیه 2. مومنان کسانی هستند که وقتی که نام خدا را می شنوند قلبهایشان می لرزد و وقتی که آیات الهی برای آنها خوانده می شود ایمان آنها افزوده می گردد
36) آنها به راستی و حقیقتا اهل ایمانند
37) سوره یوسف: آیه 106. اکثر آنها ایمان به خدا نیاوردند مگر آنکه مشرک هستند
38) سوره ابراهیم: آیه 27. خداوند مؤمنان را با قول ثابت در زندگی دنیا و آخرت تثبیت می کند
39) سوره انعام: آیه 71. مانند کسی است که شیاطین او را در زمین افکنده و حیران است
40) ملکه در مقابل حال است. حال آن حالتی است که زود از بین می رود مثل زردی رنگ انسان ترسیده و سرخی رنگ انسان خجالت زده، ولی ملکه حالتی است که به زودی زوال نمی پذیرد مثل شجاعت و حسادت و سایر ملکات اخلاقی.
41) سوره انعام: آیه 162. بگو به درستی که نماز و اعمال و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند جهانیان است
42) بحار: ج 70، ص 210، باب 53، روایت 32. نیت انسان مومن بهتر از عمل اوست
43) بحار: ج 67، ص 111، باب 30، روایت 21. اعمال با نیت شکل می گیرند
44) بحار: ج 67، ص 111، باب 30، روایت 21. هر کسی در هر کاری هر نیتی که بکند به آن دست خواهد یافت، و هر کسی که به سوی خدا و پیامبرش هجرت کند هجرتش به سوی خدا و پیامبرش صورت می گیرد، و هر کس که به سوی دنیا هجرت کند که بخواهد به آن دست یابد و یا بخواهد با زنی ازدواج کند هجرت او به سمت همان چیزی است که به آن هجرت نموده است
45) سوره نساء: آیه 14. در بسیاری از نجواهای شما خیری نیست مگر آن کس که فرمان به صدقه ای و یا کار پسندیده ای و یا اصلاح بین مردم بدهد و اگر کسی اینها را به قصد به دست آوردن رضای الهی انجام بدهد به زودی اجر عظیمی به او خواهیم داد
46) سوره توبه: آیه 119. ای مومنان تقوای الهی پیشه کنید و با راستگویان باشید
47) سوره احزاب: آیه 23. آنان مردانی هستند که عهد و پیمانی را که با خدا بسته اند به مرحله صدق رسانیدند
48) سوره نساء: آیه 69. پس آنان با کسانی که خداوند به آنها نعمت داده یعنی انبیاء و صدیقان و شهیدان و صالحان هستند
49) سوره مریم: آیه 41. آن بزرگوار پیامبری صدیق بود. این تعریف درباره دو پیامبر یعنی ابراهیم علیه السلام و ادریس علیه السلام آمده است
50) سوره مریم: آیه 50. و ما قرار دادیم برای آنها زبانی راست گو و بلندمرتبه
51) سوره زمر: آیه 54. و به سوی خدایتان انابه کنید و تسلیم او باشید
52) سوره ص: آیه 33. او با قلبی متوجه به خدا آمد
53) سوره مومن: آیه 13. کسی جز اهل انابه متذکر نیست
54) سوره ق: آیه 35-31. بهشت برای متقیان نزدیک می گردد و (زمان آن) دور نیست. این وعده ای است که به شما داده شده است و برای تمامی درها محافظانی وجود دارد. کسانی که در پنهان از خدا بترسند و با قلب متوجه به خدا بیایند (به آنها گفته می شود) وارد بهشت شوید با امنیت و سلامت. این روز جاودانگی است و هر چه بخواهد در آنجا وجود دارد و نزد ما بیشتر از آن نیز هست
55) سوره بینه: آیه 5. آنها، مامور نشدند مگر آنکه خدای را بپرستند در حالی که دین را خالص برای او می دانند
56) سوره زمر: آیه 3. آگاه باشید که دین خالص از برای خداوند است.
57) بحارالانوار، ج 72، ص 96، باب 98، روایت 8. نیت شرک در میان امت من از حرکت یک مورچه سیاه بر روی یک سنگ در دل شب سیاه مخفی تر است.
58) سوره کفه: آیه 110. هر کس که طالب لقای پروردگارش می باشد باید عمل صالح انجام دهد و به عبادت پروردگارش هیچ کس را شریک نگرداند.
59) بحارالانوار، ج 70، ص 249، باب 54، روایت 25. هر کس که برای خداوند چهل روز اخلاص ورزد چشمه های حکمت از قلبش جوشیده و بر زبانش جاری می شوند.
60) سوره نور: آیه 31. ای مؤمنان همگی به سوی خداوند توبه کنید تا شاید رستگار شوید.
61) بحارالانوار، ج 63، ص 183. به درستی که بر قلب من زنگاری می نشیند و من هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کنم.
62) بحارالانوار، ج 8، ص 34، باب 21، روایت 5. پشیمانی توبه است.
63) بحارالانوار، ج 6، ص 21، روایت 16. کسی که از گناه توبه کند، مانند کسی است که اصلا گناه نداشته است.
64) سوره تحریم: آیه 8. ای مومنان، توبه کنید به سوی خداوند توبه ای نصیحت کننده، چه بسا خداوند گناهان شما را بپوشاند.
65) سوره نساء: آیه 17. توبه بر خداوند است برای کسانی که از روی نادانی گناه می کنند و به زودی توبه می کنند پس خداوند بر آنها توبه می کند.
66) سوره توبه: آیه 117. به تحقیق خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجر و انصار که از او در دوران سختی پیروی کردند توبه کرد.
67) بحارالانوار، ج 35، ص 366باب 16، روایت 6. البته بحار از نهج البلاغه نقل می کند و در هر دو ماخذ مضلة به صورت مفرد آمده، و شاید مرحوم خواجه به عنوان یک نکته ذکر کرده اند نه به عنوان روایت. و معنی آن چنین است: راست و چپ هر دو گمراهی هستند.
68) این عبارت عربی، تلفیقی از گفته های معصومین و قرآن است، نه اینکه آیه و یا روایتی مستقل باشد.
69) سوره طه: آیه 131. چشم خود را میفکن به آنچه که، افرادی را به وسیله آن بهره مند ساختیم تا آنها را بیازماییم و آن شکوفه ای از زندگی دنیاست در حالی که رزق خدایت بهتر و ماندگارتر است
70) ممکن است انسان به واسطه آن که دسترسی؛ به امور مذکور ندارد نسبت به آنها بی اعتنا و بی رغبت باشد.
71) ممکن است انسان بی واسطه آن که راههای به دست آوردن موارد مذکور را نمی داند و یا لذتهای ظاهری آنها را ندیده است نسبت به آنها میل و رغبتی نداشته باشد.
72) ممکن است که انسان به خاطر اینکه او را زاهد بنامند، یا از سرزنش مردم در امان باشد، و یا به جهت بهداشت تن و روان از امور مذکور اجتناب بنماید.
73) ممکن است که کسی برای رسیدن به مقاماتی دنیوی یا اخروی از این امور یاد شده خودداری ورزد.
74) ناگفته پیداست که منظور از این مباحث تشویق به عدم بهرگیری ازنعمتهای الهی نیست بلکه همانطور که مرحوم خواجه فرموده اند ساختن خنجری از فولاد تصمیم، و زدن بر دیده هوس است تا دل خداجوی آزاد گردد.
75) سوره توبه: آیه 91.بر کسانی که ضعیف هستند و یا بیمارند و یا چیزی برای انفاق ندارند خرجی نیست.
76) بحار: ج 77، ص 3ت روایت 2. آیا شما را به فرمانروایان اهل بهشت آگاه نکنم؟ گفتند: آری. فرمود: آن ضعیف و مستضعفی کهمویش آشفته و رنگش غبار آلود است و مردم به او اعتنا ننمایند، اگر خدا را سوگند دهد، خداوند دعایش را بپذیرد.
شکی نیست که پیشوایان دینی ما که خود مظهر پاکی و نظافت و زیبایی بودند مردمرا تشویق به آشفتگی و بی مبالاتی نمی کردند. بلکه منظور آن بزرگواران این بوده که مردم به آراستگی های ناشی از خودخواهی و غرور نپردازند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله این مطلب را به مختصر تفاوتی در آخرین وصایای جامع خود به ابوذر غفاری فرموده اند که در کتاب صحیفه اسلام (تألیف ویراستار این کتاب) ص 501 تا 503 شرح داده شده است.
77) بحار: ج 72، ص 64، روایت 13. خیر، بلکه یک روز گرسنه می مانم و دست نیاز به سوی تو دراز می کنم و یک روز سیر می شوم و تو را سپاس می گویم.
78) سوره نازعات: آیه 40 و 41. و اما هر کس که از مقام خدایش بترسد و خود را از هوس باز بدارد پس بدارد پس بهشت جایگاه او خواهد بود.
79) در سوره یوسف: آیه 51 می فرماید: ان النفس لاماره باسوء نفس آدمی انسان را به بدی بسیار فرمان می دهد.
80) در سوره قیامت: آیه 2 می فرماید: و لا اقسم بالنفس اللوامة یعنی سوگند به نفس لوامه.
81) در سوره فجر، آیه 27 می فرماید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضید ای نفس مطمئنه به خدایت بر گرد در حالی که از او راضی و مرضی هستی.
82) سوره بقره: آیه 284. اگر چیزی را در جان خود آشکار یا پنهان کنید خداوند به وسیله آن شما را محاسبه خواهد کرد.
83) سوره ابراهیم: آیه 34. اگر بخواهید نعمتهای الهی را شمارش کنید نمی توانید.
84) بحار: ج 70، ص 73، روایت 26. قبل از آنکه شمار را محاسبه کنند خویشتن را محاسبه کنید.
85) سوره نساء: آیه 47. اگر به اندازه یک حبه خردل باشد آن را آورده و، خود آن را محاسبه می کنیم.
86) سوره بقره: آیه 48. نه چیزی در مقابل می گیرند و نه از آنها شفاعتی می پذیرند.
87) سوره بقره: آیه 235. بدانید که خدا می داند آنچه را که در درون شماست پس از او بر حذر باشید.
88) سوره حجرات: آیه 17. بدرستی که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوی ترین شماست.
89) سوره طلاق: آیه 2 و 3. هر کس که تقوای الهی پیشه کند خداوند برای او راه خروجی قرار داده و او را از جایی که گمان نمی برد روزی خواهد داد.
90) سوره آل عمران: آیه 76. آری، هر کس به عهد خود وفا کند و تقوای الهی پیشه خود بنماید خداوند تقوا پیشگان را دوست می دارد.
91) سوره انعام: آیه 70. و رها کن کسانی را که دین خود را مسخره و بازی و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریفته ساخت.
92) سوره روم: آیه 8. با خود نمی اندیشند که خداوند که خلق نکرده است آسمان و زمین را و آنچه که ین این دو است مگر به حق.
93) سوره روم: آیه 21. در این آیاتی است برای آن گروهی که اهل تفکر باشند.
94) بحارالانوار، ج 69، ص 293، باب 37، روایت 23. یک ساعت اندیشه و تفکر از هفتاد سال عبادت برتر است.
95) سوره فصلت: آیه 53. ما به زودی آیات خود را در آفاق (هستی) و انفس (وجود) به آنان نشان می دهیم تا برای آنها روشن شود که خداوند حق است.
96) سوره فصلت: آیه 53. آیا کافی نیست که خدای تو بر هر چیز: شهید و شاهد است.
97) سوره آل عمران: آیه 170. از من بترسید اگر اهل ایمان هستید.
98) سوره زمر: آیه 16. این همان است که خداوند بندگان خود را با آن می ترساند.
99) سوره زمر: آیه 22. پس وای بر انسانهایی که قلب آنها سخت گشته و یاد خدا نمی کنند آنان در گمراهی آشکار بسر می برند.
100) سوره اعراف: آیه 99. آیا از مکر الهی ایمن گشتند؟ از مکر الهی ایمن نمی گردد مگر زیانکاران.
101) سوره یونس: آیه 62. اولیاء الهی خوف و خزنی ندارند.
102) سوره فاطر: آیه 28. تنها عالمان از خداوند پروا دارند.
103) سوره بینه: آیه 8. بهشت مخصوص کسی است که از خدا خشیت داشته باشد.
104) سوره یونس: آیه 62. خوف و اندوهی ندارند.
105) سوره رعد: آیه 21. از خداوند خشیت دارند و از عذابهای ناگوار می ترسند.
106) سوره اعراف: آیه 154. این هدایت و رحمت است برای کسانی که رهبت از خدا دارند.
107) سوره انعام: آیه 82. برای آنان امنیت است و آنان هدایت یافته گانند.
108) سوره بقره: آیه 218. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت و جهاد فی سبیل الله نمودند آنان امید به رحمت الهی دارند.
109) سوره فاطر: آیه 29. آنان تجارتی را می طلبند که پر سود است برای آنکه اجر آنها را بدهد و از فضل خود برای آنها بیافزاید.
110) سوره بقره: آیه 218. آنان امید به رحمت الهی دارند.
111) بحارالانوار، ج 70، ص 389، باب 59، روایت 56. (خطاب به حضرت موسی علیه السلام)
112) سوره یوسف: آیه 87. به درستی که از رحمت الهی جز کافران، نا امید نیستند.
113) سوره زمر: آیه 53. از رحمت الهی ناامید نباشید.
114) سوره سجده: آیه 16. آنان خدایشان را هم از روی خوف و هم طمع می خوانند.
115) اگر خوف و رجای مومن را بسنجند یکسان خواهند بود.
116) سوره انفال: آیه 46. آیا از مکر الهی ایمن گردیدند؟.
117) سوره یوسف: آیه 87. جز کافران کسی از رحمت الهی ناامید نخواهد بود.
118) سوره انفال: آیه 46. بردباری داشته باشید.
119) سوره بقره: آیه 153. خداوند با صابران است.
120) سوره روم: آیه 7. ظاهری از زندگی دنیا را می بینند ولی از آخرت غافلند.
121) سوره زمر: آیه 10. به تحقیق که بردباران اجر خود را بدون حساب دریافت می کنند.
122) سوره بقره: آیه 156. بشارت بده صابران را، آنان که وقتی که مصیبتی به آنها می رسد می گویند، ما ملک خدا خداییم و به سوی خدا بر می گردیم. صلوات و رحمت الهی بر آنان باد..
123) سوره آل عمران: آیه 145. ما شاکران را پاداش خواهیم داد.
124) سوره ابراهیم: آیه 7. اگر سپاسگزاری کنید هر آینه نعمتها را افزونی خواهم بخشید.
125) سوره ابراهیم: آیه 7. اگر کفران کنید عذاب من شدید است.
126) بحارالانوار، ج 97، ص 87، روایت 13. نمی توان ستایش بر تو را احصاء نمود. تو آنی که خود ستایش از خود نمودی و فوق آنچه که گویندگان می گویند هستی. بخشی از فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم خواجه آن را با سخنی از خود تلفیق نموده است.
127) سوره کهف: آیه 28. با کسانی که خداوند را بامدادان و شامگاهان می خوانند و رضایت او را می طلبند بردبار باش.
128) سوره حج: آیه 54. عالمان باید بدانند که حق از جانب خدای تو است، پس ایمان بیاورند و دلهای آنها خاضع گردد.
129) سوره بقره: آیه 165. برخی از مردم شرکانی برای خدا گرفته و آنها را مانند خدا دوست دارند در حالی که مومنان (عشق) نسبت به خداوند دارند.
130) این سخن بر اساس هیئت قدیم است که معتقد به فلک بودند
131) سوره بقره: آیه 165. مومنان محبت بسیار شدیدی نسبت به خداوند دارند.
132) سوره هود: آیه 123. به سوی خداوند همه چیز برمی گردد.
133) سوره آل عمران: آیه 18. در حالی که قائم به قسط و عدل است، جز او خدایی نیست و او عزیزی حکیم است.
134) سوره بقره: آیه 4. آنان به آخرت یقین دارند.
135) به هر کس که یقین و بهره آن را داده باشند به کمی نماز و روزه اش نمی اندیشد.
136) سوره تکاثر: آیه 5. هر آینه اگر علم الیقین داشتید می توانستید جهنم را ببینید و سپس آن را به صورت عین الیقین مشاهده کنید.
137) سوره واقعه: آیه 94. کشیده شدن به آتش جهنم این همان حق الیقین است.
138) سوره رعد: آیه 28. و آنان که ایمان آورده و قلبهای آنها به ذکر الهی اطمینان و آرامش یافته است آگاه باشید که دلها به یاد خدا آرام می گیرند.
139) سوره مائده: آیه 23. بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.
140) سوره طلاق: آیه 3. هرکس که بر خدا توکل کند او را کفایت می کند بدرستی که خداوند کار را به پایان می رساند.
141) اگر کسی انقطاع الی الله پیدا کند خداوند تمام نیازهای زندگی او را تامین نموده و به او از راهی که گمان ندارد روزی می رساند.
142) بحارالانوار، ج 4، ص 197. نه جبر و نه تفویض است بلکه مسئله بین این دو است.
143) سوره زمر: آیه 36. آیا خداوند بنده اش را کفایت نمی کند.
144) سوره آل عمران: آیه 154وقتی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خداوند متوکلان را دوست دارد.
145) سوره حدید: آیه 23. تا بر آنچه که از دستتان رفت تاسف نخورید و بر آنچه که به دستتان می رسد فرحناک و شادمان نشوید.
146) سوره مائده: آیه 119. خدا از آنان راضی و آنان از خدا راضی اند.
147) سوره توبه: آیه 72. و رضایت الهی از همه چیز برتر و والاتر است.
148) رضا باب اعظم الهی است.
149) بحارالانوار، ج 32، ص 238، باب 4، روایت 190. مومن به نور الهی می نگرد.
150) سوره لقمان: آیه 17. این از کارهای مهم است.
151) سوره نساء: آیه 65. نه به خدایت سوگند، اینان ایمان نمی آورند تا آنگاه که در مشاجرات بین خود، تو را حاکم کرده و سپس هیچ گونه ناراحتی در درون خود نسبت به قضاوت تو احساس نمی کنند و تسلیم کامل فرمان تو هستند.
152) سوره نساء: آیه 65. در دلهایشان ناراحتی از آنچه بر آن حکم کردی نمی باشد.
153) همان؛ و تسلیم کامل تو خواهند بود.
154) سوره اسراء: آیه 22. همراه خداوند خدای دیگری را قرار مده.
155) سوره نساء: آیه 171. به تحقیق خداوند خدایی یگانه است.
156) خداوند در اولوهیت شریکی ندارد و یکتاست.
157) خداوند در وجود شریکی ندارد و یکتاست.
158) سوره انعام: آیه 79. من به سوی خدایی که خالق آسمان و زمین است رو می کنم در حالی که حنیف و مسلمانم و از مشرکان نیستم.
159) سوره قصص: آیه 88. همراه خداوند خدای دیگری را مخوان، جز خداوند، خدایی نیست.
160) سوره اسراء: آیه 39. قرار مده با خداوند، خدایی دیگر را.
161) بین من و تو انیت من به نبرد و نزاع با من پرداخته است. ای خدا به فضل خودت این انیت من را از میان بردار.
162) منم که می خواهم و آنچه را که می خواهم منم.
163) منزه هستم من، چقدر شأن من والاست.
164) سوره غافر: آیه 16. ملک از آن کیست امروز؟، از آن خدای واحد قهار.
165) بحارالانوار، ج 91، ص 68، باب 3، روایت 2. وقتی که بحث به خدا منتهی می شود ساکت شوید.
166) سوره قصص: آیه 88. همه چیز هالک و فانی است جز وحه الهی.
167) سوره اعراف: آیه 29. چنانکه شما را ایجاد کرد همانگونه برخواهید گشت.
168) سوره الرحمن: آیه 29. هر چه که بر روی زمین است نابود خواهد شد و وجه با جلالت و با کرامت پروردگار باقی خواهد ماند.
169) درود بر کسانی که تابع هدایت شدند. منزه است خدای تو که خدایی است برتر از آنچه که او را توصیف می کنند و درود بر پیامبران و حمد و ستایش مخصوص خداوند عالمیان است، و درود و سلام بر سرور ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و پاکیزه اش که از اصلاب پاک به ارحام پاکیزه منتقل شدند، و خداوند آنها را از پلیدی دور کرده و به طور کامل تطهیر نموده است.