آئین زندگی

نویسنده : مرحوم آیة الله آقای حاج شیخ جواد تهرانی

سوءظن و تهمت به مؤمنین و تجسس از عیوب و لغزشهای آنان

از اموری که در اسلام منع شده است؛ بدبینی و بدگمان بودن نسبت به برادران ایمانی و نیز تجسس از عیوب و لغزشهای آنان است.
قرآن کریم :
(1) ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها دوری گزینید که برخی از گمانها گناه است و تجسّس و کاوش (از عیوب و لغزشهای دیگران) نکنید.
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسسوا.
(حجرات، 12)
روایات :
(1) از امیرالمومنین (علیه السلام): امر برادر ایمانیت را به بهترین وجه حمل نما تا این که از او تو را چیزی (به نظر) آید که بر تو غالب شود و تو را از آن وجه برگرداند، و به کلمه ای که از برادرت صادر شود با آنکه برای آن محمل خیری می توانی بیابی گمان بد مبر.
ضع امر اخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یغلبک منه(7) ولاتظنن بکلمة خرجت من اخیک سوءاً وانت تجدلها فی الخیر محملاً.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 240)
(2) از امیرالمؤمنین (علیه السلام): بدگمانی را از خودتان دور کنید که خداوند عزّوجلّ از آن نهی کرده است.
اطرحوا سوء الظن بینکم فان الله عزّوجلّ نهی عن ذلک.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 110؛ به نقل از خصال صدوق)
(3) از امام صادق (علیه السلام): چون مؤمن متهم نماید برادر ایمانیش را؛ یعنی در حق او گمان بد برد، ایمان در قلب او ذوب شود همچنانکه نمک در آب ذوب می شود.
اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 240)
(4) از امام رضا (علیه السلام): ملعون است ملعون، کسی که برادر ایمانش را متهم نماید؛ ملعون است ملعون، کسی که خیانت و تقلب نماید به برادر ایمانیش؛ ملعون است ملعون، کسی که نصیحت و خیرخواهی خالص به برادر ایمانیش نکند؛ ملعون است ملعون، کسی که خود را محتجب و پنهان از برادر ایمانیش کند؛ ملعون است ملعون، کسی که غیبت برادر ایمانیش را نماید.
ملعون ملعون من اتهم اخاه، ملعون ملعون من غش اخاه، ملعون ملعون من لم ینصح اخاه، ملعون ملعون من احتجب عن اخیه، ملعون ملعون من اغتاب اخاه.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 231)
(5) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): عیوب پوشیده مؤمنین را نجویید و لغزش های آنان را دنبال و پی گیری نکنید؛ که هر کس لغزش برادر ایمانیش را دنبال کند؛ خداوند نیز لغزش او را دنبال می کند و کسی که خداوند لغزشش را دنبال کند او را رسوا می کند، گرچه در داخل خانه اش باشد.
لاتطلبوا عورات المومنین ولاتتبعوا عثراتهم فان من اتبع عثرة اخیه اتبع الله عثرته ومن اتبع الله عثرته فضحه ولو فی جوف بیته.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 104؛ به نقل از حسین بن سعید الاهوازی در کتاب المومن)

سخن چینی

یکی از کارهای بسیار بد، سخن چینی است که در اسلام به شدت منع شده است، و گاه موجب برپا شدن فتنه و آشوبهای عظیمی میان مردم گردد.
روایات :
(1) از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): آیا خبر دهم شما را به بدترین شما؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمود: کسانی هستند که به سخن چینی می روند و میان دوستان جدایی می افکنند و عیبجوی پاکانند.
الاانبئکم بشرارکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: المشائون بالنمیمة المفرقون بین الاحبة الباغون للبرآء المعائب.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 241)
(2) از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): بدترین مردم کسانی هستند که مومنان را دشمن دارند و دشمن دارد آنان را دلهای مؤمنان؛ به سخن چینی می روند و میان دوستان جدایی می افکنند، و عیبجوی پاکان باشند. روز قیامت خداوند به آنان نظر (رحمت) نیندازد و ایشان را پاکیزه نکند.
شرار الناس من یبغض المومنین وتبغضه قلوبهم المشائون بالنمیمة المفرقون بین الاحبة الباغون للبرآء الغیب اولئک لاینظر الله الیهم یوم القیمة ولایزکیهم.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 111؛ به نقل از مجالس شیخ طوسی)
(3) از امام صادق (علیه السلام): خونریز و شرابخوار و سخن چین، وارد بهشت نمی شوند.
لایدخل الجنة سفاک الدم ولامدمن الخمر ولامشاء بنمیمة. (وسائل الشیعه، ج 2، ص 241)
(4) از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): سخن چین به بهشت نمی رود. سخن چین در آخرت از عذاب خدا آسایش نمی یابد.
لایدخل الجنة القتات صاحب النمیمة لایستریح من عذاب الله فی الاخرة.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 241)
(5) از امام صادق (علیه السلام): بر سه طایفه بهشت حرام شده است: سخن چین و شرابخوار و دیوث.
حرمت الجنة علی ثلاثة: النمام ومدمن الخمر والدیوث وهو الفاجر.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 241)
(6) از امام صادق (علیه السلام): چهار صنف از مردم داخل بهشت نمی شوند: کاهن و دورو و دائم الخمر و سخن چین.
اربعة لایدخلون الجنة: الکاهن والمنافق ومدمن الخمر والقتات وهو النمام.
(سفینة البحار)
(7) از امام صادق (علیه السلام): به راستی سخن چین، گواه کاذب و باطل و همکار شیطان است در تحریک (فساد) بین مردم.
ان النمام شاهد زور وشریک ابلیس فی الاغراء بین الناس.
(سفینة البحار)
(8) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): نقل شده که آن حضرت نهی فرموده از سخن چینی و گوش دادن به آن.
وعن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، انه نهی عن النمیمة والاستماع الیها.
(سفینة البحار)

بهتان

از اموری که در اسلام منع شدید شده است (چنانکه در فصل بعد می آید) غیبت مؤمن است؛ و آن گفتن و اظهار نمودن عیب و لغزشی از شخص با ایمان است که در او مستور باشد و او به اظهار و نقل آن راضی نباشد. و بدتر از غیبت بهتان است؛ و آن نسبت دادن عیب و لغزشی است به شخص با ایمان به دروغ و افتراء. و واضح است که به غیبت نمودن از مؤمن یا به بهتان به او، هتک آبرو و احترام مؤمن می شود و او از آن آزار و اذیت می کشد و این ستم بزرگی به او خواهد بود که از نظر اشخاص عاقل شرافتمند، ستم مالی کمتر از آن می باشد؛ چرا که مردم حاضرند مال را در راه حفظ آبروی خود صرف کنند.
قرآن کریم :
(1) کسی که خود مرتکب خطایی یا گناهی شود و به کسی که بری ء از آن باشد، نسبت دهد، حتماً بهتانی و گناهی آشکار را به دوش گرفته است.
ومن یکسب خطیئة او اثماًثم یرم به بریئاً فقد احتمل بهتاناً واثماً مبیناً.
(نساء، 112)
(2) آنانکه مردان و زنان با ایمان را به غیر آنچه اکتساب نموده اند (یعنی به نسبت دادن به آنان امری را که نکرده و نگفته باشند) بیازارند، حتماً بهتانی و گناهی آشکار را به دوش گرفته اند.
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً واثما مبینا.
(احزاب، 58)
روایات :
(1) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): غیبت آن است که یاد کنی برادر ایمانیت را به آنچه او کراهت دارد. (سپس فرمود:) بدان که چون یاد کنی برادر ایمانیت را به آنچه در اوست، حتماً از او غیبت کرده ای، و چون یاد کنی او را به آنچه در او نباشد حتماً بهتان و افتراء به او زده ای.
الغیبة ذکرک اخاک بما یکره (ثم قال) اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته واذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 238)
(2) از امام صادق (علیه السلام): غیبت آن است که درباره برادر ایمانیت آنچه را که خدا از او بر دیگران مستور کرده است بگویی، و اما چیزی را که آشکار است؛ مانند تندی و عجولی او را بگویی؛ پس غیبت (حرام) نخواهد بود، و بهتان این است که درباره او چیزی را که در او نیست بگویی.
الغیبة ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه واما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان ان تقول فیه ما لیس فیه.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 239)
(3) از امام صادق (علیه السلام): کسی که مرد یا زن با ایمانی را بهتان زند به چیزی که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت برانگیزاند در (مانند) چرک و خونی که از فرج زنان تبه کار بیرون آید، تا این که از آنچه گفته خارج شود.
من بهت مؤمناً او مؤمنة بما لیس فیه بعثه الله فی طینة خبال حتی یخرج مما قال. قال الراوی قلت: وما طینة خبال؟ قال (علیه السلام): صدید یخرج من فروج المومسات.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 238)
(4) از امام صادق (علیه السلام): کسی که درباره مؤمنی چیزی که در او نیست بگوید، خداوند او را در (مانند) چرک و خونی که از فرج زنان تبه کار بیرون آید حبس کند تا این که از آنچه درباره او گفته خارج شود. (ولی) غیبت جز این نیست که درباره برادر ایمانیت بگویی آنچه را در او باشد و خداوند آن را از دیگران مستور نموده باشد، و چون درباره او چیزی که در او نباشد بگویی؛ پس این قول خداوند عزّوجلّ در قرآن خواهد بود که فرموده است: فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبیناً.
من قال فی مؤمن ما لیس فیه حبسه الله فی طینة خبال حتی یخرج مما قال فیه (وقال) انما الغیبة ان تقول فی اخیک ما هو فیه مما قد سترة الله عزوجل فاذا قلت فیه ما لیس فیه فذلک قول الله عزوجل فی کتابه: فقد احتمل بهتاناً واثماً مبیناً.
(مستدرک الوسائل، ج 2، ص 107؛ به نقل از حسین بن سعید الاهوازی در کتاب المومن)