فهرست کتاب


روایتی از سرگذشت انسان در هماوردی با ابلیس (ترجمه خطبه قاصعه)

, گروه ترجمه بنیاد نهج البلاغه

بترسید از اطاعت گردنکشان فرومایه

20 - أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِکُمْ وَ کُبَرَائِکُمْ الَّذِینَ تَکَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الْهَجِینَةَ عَلَی رَبِّهِمْ وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَی مَا صَنَعَ بِهِمْ مُکَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِ آلَائِهِ فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِیَّةِ وَ دَعَائِمُ أَرْکَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُیُوفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ

هان!آگاه باشید و بپرهیزید، بپرهیزید از فرمانبری مهتران و بزرگان متکبر که به حسب خود نازیدند و بر پلکان تبار خویش فراز آمدند و زشتی ها و پلشتی ها را به پروردگارشان نسبت دادند و آنچه خداوند بدانان از سر لطف بخشیده بود انکار کردند، انکاری آگاهانه و از سرستیز با قضاء الهی و چیرگی بر نعمتهای وی،(5) زیرا اینان پایه های تعصب و ستونهای اصلی فتنه و شمشیرهای آهیخته از پیوندهای جاهلی هستند.

ناسپاسی به بخششها

21 - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَکُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَیْکُمْ أَضْدَاداً وَ لَا لِفَضْلِهِ عِنْدَکُمْ حُسَّاداً وَ لَا تُطِیعُوا الْأَدْعِیَاءَ الَّذِینَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِکُمْ کَدَرَهُمْ وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِکُمْ مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فِی حَقِّکُمْ بَاطِلَهُمْ

پس، از خدا پروا کنید و در برابر نعمتهایی که به شما عنایت فرموده ناسپاسی مکنید و نسبت به احسان الهی که به شما ارزانی فرموده رشک نبرید و موجبات زوال آن را فراهم نسازید و از نابکاران بی ریشه، فرمانبرداری نکنید، همانا که آب پاک و زلال خود را وانهاده و گنداب تیره آنان را نوشیده اید و بیماری آنان را با سلامت خویش در هم آمیخته اید و باطل آنها را به حق خود راه داده اید.

گمراهان، مرکب شیطانند

22 - وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ اتَّخَذَهُمْ إِبْلِیسُ مَطَایَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ یَصُولُ عَلَی النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً یَنْطِقُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِکُمْ وَ دُخُولًا فِی عُیُونِکُمْ وَ نَفْثاً فِی أَسْمَاعِکُمْ فَجَعَلَکُمْ مَرْمَی نَبْلِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ یَدِهِ

و اینان، بنیادهای فسق و خروج از اطاعت خداوند و ملازمان و همپیمانان عصیان اند، شیطان بر آنان در جاده گمراهی سوار گردیده و از ایشان لشگریانی فراهم آورده که به پشتیبانی آن بر مردم می تازد و از زبان آنان سخن می گوید، تا بتواند عقلتان را بدزدد و در چشم شما بنشیند و در گوشتان بدمد و در نتیجه، هدف تیرهای او قرار گیرید و جای پا و دستاویز وی گردید.