فهرست کتاب


روایتی از سرگذشت انسان در هماوردی با ابلیس (ترجمه خطبه قاصعه)

, گروه ترجمه بنیاد نهج البلاغه

تباهی زمین، محصول ستیز با خدا و مومنان

18 - أَلَا وَ قَدْ أَمْعَنْتُمْ فِی الْبَغْیِ وَ أَفْسَدْتُمْ فِی الْأَرْضِ مُصَارَحَةً لِلَّهِ بِالْمُنَاصَبَةِ وَ مُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِینَ بِالْمُحَارَبَةِ

هان!بدانید که نافرمانی و ستمگری را به نهایت رساندید و زمین را در اثر دشمنی آشکار با خدا و ستیز با مومنان به تباهی کشانده اید.

تعصب، گذرگاه نفوذ شیطان

19 - فَاللَّهَ اللَّهَ فِی کِبْرِ الْحَمِیَّةِ وَ فَخْرِ الْجَاهِلِیَّةِ فَإِنَّهُ مَلَاقِحُ الشَّنَئَانِ وَ مَنَافِخُ الشَّیْطَانِ الَّتِی خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِیَةَ وَ الْقُرُونَ الْخَالِیَةَ حَتَّی أَعْنَقُوا فِی حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ وَ مَهَاوِی ضَلَالَتِهِ ذُلُلًا عَنْ سِیَاقِهِ سُلُساً فِی قِیَادِهِ أَمْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِیهِ وَ تَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَیْهِ وَ کِبْراً تَضَایَقَتِ الصُّدُورُ بِهِ

پس، از خدا بهراسید، از خدا بهراسید در مورد نخوت، تعصب و فخر فروشی جاهلی، زیرا نخوت رویشگاه بذر دشمنی ها و راه نفوذ شیطان است که وی با همان، امت های گذشته و پیشینیان را فریفت، بگونه یی که در ظلمات نادانی و دامهای گمراهی او فرو رفتند، در حالی که چون می راندشان رام و چون می کشیدشان آرام بودند. وه! که این حمیت جاهلی و بلای کبر و خود بزرگی بینی که سینه ها راسخت در فشار و تنگنا قرار داده است، چه ویرانگر و شکننده است و افسوس که همه دلها به یکسان گرفتار آنند و در همه عصرها و نسلها جاری بوده است.

بترسید از اطاعت گردنکشان فرومایه

20 - أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِکُمْ وَ کُبَرَائِکُمْ الَّذِینَ تَکَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الْهَجِینَةَ عَلَی رَبِّهِمْ وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَی مَا صَنَعَ بِهِمْ مُکَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِ آلَائِهِ فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِیَّةِ وَ دَعَائِمُ أَرْکَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُیُوفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ

هان!آگاه باشید و بپرهیزید، بپرهیزید از فرمانبری مهتران و بزرگان متکبر که به حسب خود نازیدند و بر پلکان تبار خویش فراز آمدند و زشتی ها و پلشتی ها را به پروردگارشان نسبت دادند و آنچه خداوند بدانان از سر لطف بخشیده بود انکار کردند، انکاری آگاهانه و از سرستیز با قضاء الهی و چیرگی بر نعمتهای وی،(5) زیرا اینان پایه های تعصب و ستونهای اصلی فتنه و شمشیرهای آهیخته از پیوندهای جاهلی هستند.