فهرست کتاب


روایتی از سرگذشت انسان در هماوردی با ابلیس (ترجمه خطبه قاصعه)

, گروه ترجمه بنیاد نهج البلاغه

بسیج علیه شیطان

13 - فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِی دِینِکُمْ حَرْجاً وَ أَوْرَی فِی دُنْیَاکُمْ قَدْحاً مِنَ الَّذِینَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِینَ وَ عَلَیْهِمْ مُتَأَلِّبِینَ فَاجْعَلُوا عَلَیْهِ حَدَّکُمْ وَ لَهُ جِدَّکُمْ

بدین ترتیب، شیطان در ضربه زدن به دینتان بزرگتر و در انگیزش دنیا پرستی تان آتش افروزتر از کسانی شد که شما علیه آنان قیام کرده و بر ضدشان همراه و هماهنگ گردیده اند. پس همه یارایی و توانائیتان را علیه شیطان بکار گیرید.

نخجیر گاه شیطان

14 - فَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَی أَصْلِکُمْ وَ وَقَعَ فِی حَسَبِکُمْ وَ دَفَعَ فِی نَسَبِکُمْ وَ أَجْلَبَ بِخَیْلِهِ عَلَیْکُمْ وَ قَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِیلَکُمْ یَقْتَنِصُونَکُمْ بِکُلِّ مَکَانٍ وَ یَضْرِبُونَ مِنْکُمْ کُلَّ بَنَانٍ لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِیلَةٍ وَ لَا تَدْفَعُونَ بِعَزِیمَةٍ فِی حَوْمَةِ ذُلٍّ وَ حَلْقَةِ ضِیقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتٍ وَ جَوْلَةِ بَلَاءٍ

به خدا سوگند، شیطان به اصل شما که از خاک است و پدرتان آدم (ع) از آن آفریده شد فخر فروخت و شرافت شما را ناچیز انگاشت و بر تبارتان بر تاخت و سواره نظام خود را بر ضد شما بر انگیخت و با پیادگان، سر راهتان را گرفت، آنک او در هر کوی و برزن، شما را به نخجیر می کشد و تمام توانتان را می گیرد و قدرت رویارویی شما را در هم می شکند، تا شمایان نتوانید با هیچ نیرنگی از دام او بگریزید و با مشت پولادین اراده بر فرق او بر کوبید، چرا که در چنبر خفت و خواری و تنگنای تنگ نظری و در کوران سختی و بلا در افتاده اید.

کینه توزی و عصبیت، موجب تیرگی دلهاست

15 - فَأَطْفِئُوا مَا کَمَنَ فِی قُلُوبِکُمْ مِنْ نِیرَانِ الْعَصَبِیَّةِ وَ أَحْقَادِ الْجَاهِلِیَّةِ فَإِنَّمَا تِلْکَ الْحَمِیَّةُ تَکُونُ فِی الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّیْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ وَ نَزَغَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ

پس، بیایید و آتش عصبیت و کینه های جاهلی را که در دلهاتان نهفته است خاموش کنید که بی تردید، این ننگ و عار برای مسلمان از خطرهای شیطان و خودستایی ها و تباهی ها و وسوسه های اوست. بر آن شوید که فروتنی را چون افسری بر سر نهید و خود پسندی را در زیر گامهایتان پایمال کنید و خوار شمارید و قلاده تکبر را و خود برتر بینی را از گردن بر کنید