فهرست کتاب


روایتی از سرگذشت انسان در هماوردی با ابلیس (ترجمه خطبه قاصعه)

, گروه ترجمه بنیاد نهج البلاغه

دامچاله های خواری در انتظار گناهکاران

12 - فَأَقْحَمُوکُمْ وَلَجَاتِ الذُّلِّ وَ أَحَلُّوکُمْ وَرَطَاتِ الْقَتْلِ وَ أَوْطَئُوکُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعْناً فِی عُیُونِکُمْ وَ حَزّاً فِی حُلُوقِکُمْ وَ دَقّاً لِمَنَاخِرِکُمْ وَ قَصْداً لِمَقَاتِلِکُمْ وَ سَوْقاً بِخَزَائِمِ الْقَهْرِ إِلَی النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَکُمْ

پس لشگریان شیطان، شما را در دامچاله های خواری و گردابهای هلاکت در افکندند و پایمال زخمهای جانکاهتان کردند، تا در چشمتان سر نیزه گناه بر کوبند و در گلویتان فریاد حق را بخشکانند و بینی تان را خرد کنند و در نهایت قصد قتل و نابودی شما نمایند و سرانجام، با ذلت قهرآمیز به سوی دوزخی که محصول عملکردتان است رانده شوید.

بسیج علیه شیطان

13 - فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِی دِینِکُمْ حَرْجاً وَ أَوْرَی فِی دُنْیَاکُمْ قَدْحاً مِنَ الَّذِینَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِینَ وَ عَلَیْهِمْ مُتَأَلِّبِینَ فَاجْعَلُوا عَلَیْهِ حَدَّکُمْ وَ لَهُ جِدَّکُمْ

بدین ترتیب، شیطان در ضربه زدن به دینتان بزرگتر و در انگیزش دنیا پرستی تان آتش افروزتر از کسانی شد که شما علیه آنان قیام کرده و بر ضدشان همراه و هماهنگ گردیده اند. پس همه یارایی و توانائیتان را علیه شیطان بکار گیرید.

نخجیر گاه شیطان

14 - فَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ فَخَرَ عَلَی أَصْلِکُمْ وَ وَقَعَ فِی حَسَبِکُمْ وَ دَفَعَ فِی نَسَبِکُمْ وَ أَجْلَبَ بِخَیْلِهِ عَلَیْکُمْ وَ قَصَدَ بِرَجِلِهِ سَبِیلَکُمْ یَقْتَنِصُونَکُمْ بِکُلِّ مَکَانٍ وَ یَضْرِبُونَ مِنْکُمْ کُلَّ بَنَانٍ لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِیلَةٍ وَ لَا تَدْفَعُونَ بِعَزِیمَةٍ فِی حَوْمَةِ ذُلٍّ وَ حَلْقَةِ ضِیقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتٍ وَ جَوْلَةِ بَلَاءٍ

به خدا سوگند، شیطان به اصل شما که از خاک است و پدرتان آدم (ع) از آن آفریده شد فخر فروخت و شرافت شما را ناچیز انگاشت و بر تبارتان بر تاخت و سواره نظام خود را بر ضد شما بر انگیخت و با پیادگان، سر راهتان را گرفت، آنک او در هر کوی و برزن، شما را به نخجیر می کشد و تمام توانتان را می گیرد و قدرت رویارویی شما را در هم می شکند، تا شمایان نتوانید با هیچ نیرنگی از دام او بگریزید و با مشت پولادین اراده بر فرق او بر کوبید، چرا که در چنبر خفت و خواری و تنگنای تنگ نظری و در کوران سختی و بلا در افتاده اید.