فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

55/9 - گوشت مرغ

2010 - امام علی (علیه السلام):
غاز، گاومیش پرندگان است و مرغ، خوک پرندگان است و کبکنجیر، بوقلمون پرندگان است. چرا تو از دو جوجه نوپایی که زنی را ربیعه آنها را با زیادی غذای خویش پرورانده است،(2466) استفاده نمی کنی؟(2467)
2011 - الکافی:
به نقل از سیاری، در حدیثی که سند آن را به معصوم رسانده است -: در حضور عمر، از گوشت، یاد شد. عمر گفت: خوش ترین گوشت، گوشت مرغ است.
امیرمومنان (علیه السلام) فرمود: نه؛ مرغ ها خوک های پرندگان هستند. اما بهترین گوشت، گوشت جوجه(2468) تازه از تخم در آمده ای است که تازه برخاسته یا نزدیک است که برخیزد.(2469)

55/10 - گوشت کبکنجیر

2012 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس دوست دارد خشمش کاستی بگیرد، گوشت کبکنجیر (کبک انجیر) بخورد.(2470)
2013 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس از بیماری روحی، رنج می برد و اندوهش بسیار است، گوشت کبکنجیر بخورد.(2471)
2014 - امام صادق (علیه السلام):
هر گاه کسی از شما، اندوه یا گرفتاری ای دارد و نمی داند علتش چیست، گوشت کبکنجیر بخورد. در این صورت، به خواست خداوند متعال، این اندوه و گرفتاری، فرو خواهد نشست.(2472)

55/11 - گوشت سنگخوارک

2015 - الکافی:
به نقل از علی بن مهزیار -: همراه با امام جواد (علیه السلام) ناهار خوردم. ایشان مرغ سنگخواری آورد و فرمود: این، مبارک است. پدرم به آن علاقه داشت و می فرمود: هر کس یرقان دارد، برایش از گوشت این مرغ، کباب کنند. او را سودمند خواهد افتاد.(2473)