فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

54/3 - شیر شتر

1971 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
در شیر شتر... دمان بیماری ذرب(2420) است.(2421)
1972 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
شیر شتر... برای کسانی که به ناراحتی معده (سوء هاضمه) مبتلا هستند، درمان است.(2422)

54/4 - ماست چکیده ماده الاغ

1973 - الکافی:
به نقل از عیص بن قاسم -: همراه با امام صادق (علیه السلام) ناهار خوردم. به من فرمود: آیا می دانی این چیست؟.
گفتم: نه.
فرمود: این، ماست چکیده ماده الاغ است. آن را برای یکی از بیماران خود، فراهم ساخته ایم. اگر دوست داری از آن بخوری، بخور.(2423)
1974 - الکافی:
به نقل از یحیی بن عبدالله -: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که چند پیاله برایمان آوردند. ایشان با دست، به یکی از آنها اشاره کرد و فرمود: این، ماست چکیده ماده الاغ است. آن را برای یکی از بیماران خود، فراهم ساخته ایم. هر کس می خواهد، بخورد و هر کس هم نمی خواهد، واگذارد.(2424)

54/5 - شیر با عسل

1975 - امام کاظم (علیه السلام):
هر کس که آب کمرش دیگرگون می شود، شیر تازه همراه با عسل برایش سودمند است(2425).(2426)