فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

5/1 - خواص پنیر

1634 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
پنیر بخورد، چرا که خواب می آورد(2004) و غذا را هضم می کند.(2005)
1635 - امام صادق (علیه السلام):
چه نیکو لقمه ای است پنیر! دهان را تر و تازه می کند، بوی دهان را خوش می سازد، غذای پیشین را هضم می کند و برای پس از خود، اشتهاآور است. هر کس آن را سر هر ماه بخورد، نزدیک است که هیچ حاجت او بی پاسخ نماند.(2006)
1636 - امام صادق (علیه السلام):
پنیر، چه نیکو لقمه ای است! نوشیدن(2007) انسان را خوش بو می سازد، آنچه را پیش از آن هست، هضم می کند و آنچه را پس از آن باشد، دوست داشتنی می سازد.(2008)
1637 - امام صادق (علیه السلام):
پنیر، غذاهای پیش از خود را گوارش می دهد و برای پس از خود، اشتها می آورد.(2009)

15/2 - خوردن پنیر با گردو

1638 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
پنیر، درد است؛ اما چون با گردو خورده شود، درمان است.(2010)
1639 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
پنیر، درد است، گردو هم درد است؛ اما چون با هم در یک جا جمع گردند، درمان می شوند.(2011)
1940 - امام صادق (علیه السلام):
گردو و پنیر، چون با هم یک جا جمع شوند، در هر یک از آنها درمان است؛ اما اگر از هم جدا شوند، در هر یک از آنها درد است.(2012)
1641 - امام صادق (علیه السلام):
پنیر و گردو، چون با هم یک جا جمع شوند، در هر یک از آنها درمان است؛ اما اگر از هم جدا شوند، در هر یک از آنها درد است.(2013)
بیان
علامه مجلسی می گوید:
شاید این نهی، به پنیر تازه نمک نازده اختصاص داشته باشد که در آن سرزمین ها رواج داشته و دارای طبعی سرد است، که گردو با حرارت خویش، آن را تعدیل می کند.(2014)

15/3 - خوردن پنیر با خربزه

1642 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هیچ زن بارداری نیست که خربزه با پنیر بخورد، مگر آن که کودکش خوش روی و خوش خوی شود.(2015)
1643 - طب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم):
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خیار را با نمک، و خربزه را با پنیر می خورد.(2016)