فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

1/5 - آنچه ترنج را هضم می کند

1491 - امام باقر (علیه السلام):
ترنج، سنگین است. چون خورده شود، نان خشک، آن را در معده هضم می کند.(1829)
1492 - امام رضا (علیه السلام):
نان(1830) خشک، ترنج را هضم می کند.(1831)
1493 - الکافی:
- به نقل از ابو بصیر -: میهمانی داشتم که به ترنج همراه با عسل، اظهار تمایل کرد. آن را به او دادم و خود نیز با وی خوردم. سپس نزد امام صادق (علیه السلام) رفتیم و دیدیم که سفره ای نزد ایشان گشوده است. به من فرمود: پیش آی و بخور.
گفتم: پیش از آن که نزد شما بیایم، ترنج و عسل خورده ام و اکنون سنگینی آن را احساس می کنم؛ زیرا زیاد خورده ام.
(ایشان به یکی از غلامان خود) فرمود: ای غلام! نزد کنیز برو و به او بگو: "برایمان یک کناره نان خشک، از آنچه در تنور خشک می کنی، بفرست".
آن نان، آورده شد. پس به من فرمود: از این نان خشک بخور؛ چرا که ترنج را هضم می کند.
من آن را خوردم و سپس از جای برخاستم، گویا که هیچ چیز نخورده ام.(1832)

1/6 - مربای ترنج

1494 - طب الائمة (علیهم السلام):
- به نقل از ابراهیم بن حسن جعفری -: امام صادق (علیه السلام) به یاران خویش فرمود: به من بگویید که پزشکانتان درباره ترنج به شما چه دستور می دهند.
(یکی) گفت: ای پسر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! ما را به خوردن آن، پیش از غذا، سفارش می کنند.
فرمود: هیچ چیز، از آن، در حالتی که پیش از غذا خورده شود، بدتر نیست و هیچ چیز، از آن، در حالتی که پس از غذا خورده شود، سودمندتر نیست. بر شما باد مربای آن، که در درون انسان، بویی چون بوی مشک دارد.(1833)

1/7 - نگاه کردن به ترنج

1495 - المعجم الکبیر:
- به نقل از ابو کبشه انصاری -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نگریستن به ترنج را دوست داشت و به نگریستن به حمام احمر(1834) نیز علاقه مند بود.(1835)
1496 - امام رضا (علیه السلام):
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به نگریستن به ترنج سبز و سیب سرخ، علاقه داشت.(1836)