فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

6/2 - شستن گوشت پیش از پختن آن

1371 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
برادر عیسی، از شهری گذر کرد و دید که مردمش رنگ چهره هایشان زرد و چشم هایشان کبود است. آنان از بیماری هایی که داشتند، نزد وی اظهار ناراحتی کردند.
گفت: درمانتان همراهتان است. شما هنگامی که گوشت می خورید، آن را ناشسته می پزید، در حالی که هیچ چیزی بدون نوعی جنابت، از دنیا نمی رود.
از آن پس، گوشت های مصرفی خود را شستند و در نتیجه بیماری هایشان از میان رفت.(1695)

6/3 - گرفتن گوشت با نوک دندان ها

1372 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
گوشت را کاملا با نوک دندان ها بدرید؛ چرا که این، گواراتر خوش مزه تر است.(1696)
1373 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
گوشت را به دهان، نزدیک کن؛ چرا که این، گواراتر و خوش مزه تر است.(1697)
1374 - سنن أبی داوود:
- به نقل از صفوان بن امیه -: همراه با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (غذایی) می خورم. من با دستم پاره های گوشت را از استخوان، جدا می کردم. فرمود: استخوان را به دهان نزدیک کن؛ چرا که این، گواراتر و خوش مزه تر است.(1698)
1375 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
گوشت را با چاقو نبرید؛ چرا که این کار، کار عجم هاست. آن را به نرمی بدرید؛ چرا که گواراتر و خوش مزه تر است.(1699)
1376 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر گاه کسی از شما بخواهد گوشت بخورد، آن را با چاقو نبرد؛ بلکه با دست بگیرد و با دندان بدرد و جدا کند؛ چرا که این، گواراتر و خوش مزه تر است.(1700)

6/4 - پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمکسود

1377 - امام صادق (علیه السلام):
چهار چیز، (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیری، پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن از پلکان، و آمیزش با پیرزنان.(1701)
1378 - امام صادق (علیه السلام):
سه چیز، بدن را فرسوده می کند و شاید هم بکشد: خوردن گوشت خشکیده فاسد، حمام رفتن با شکم پر، و همبستری با پیرزنان.(1702)
1379 - امام صادق (علیه السلام):
سه نوع از خوردنی ها، موجب لاغری است: گوشت خشک شده، پنیر، و شکوفه خرما.(1703)
1380 - امام صادق (علیه السلام):
دو چیز است که از هر جهت، زیان دارد و برای هیچ چیز، فایده ای ندارد...: گوشت خشک شده و پنیر.(1704)
1381 - امام هادی (علیه السلام):
گوشت خشکیده نمک سود، بد چیزی است؛ زیرا در معده شل می شود، هر بیماری ای را تحریک می کند و برای هیچ چیزی سودمند نیست؛ بلکه زیان هم دارد.(1705)
1382 - الکافی:
- به نقل از محمد بن عیسی، از امام هادی (علیه السلام) -: هیچ خوراکی را سنگین تر و بیماری آورتر از گوشت خشک شده نخورده ام.(1706)
ر. ک: ص 68 ح 107.