فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

5/11 - دست کشیدن از غذا پیش از سیری

1328 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
زمانی بخور که میل به خوردن داری و در حالی خوردن را واگذار که هنوز اشتهایت هست.(1644)
1329 - امام علی (علیه السلام):
هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیان نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او (از خوراک پیشین،) پاک شده باشد. پس چون خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالی از غذا خوردن دست بکشد که هنوز میل به خوردن دارد و به آن، احساس نیاز می کند.(1645)
1330 - امام علی (علیه السلام):
- در سفارش به کمیل بن زیاد -: ای کمیل! مبادآخوراکی، معده ات را سنگین کند. در آن، جایی برای آب و جایی برای هوا واگذار و هنگامی که هنوز میل به خوردن داری، از غذا خوردن دست بکش، که اگر چنین کنی، غذا را گوارا خواهی یافت؛ چرا که تن درستی، از کم خوردن و کم آشامیدن است.(1646)
1331 - امام رضا (علیه السلام):
هر کس غذای افزون از اندازه بخورد، این غذا او را سودی نمی رساند، و هر کس به اندازه (نه بیشتر و نه کمتر) بردارد، این غذا او را تغذیه می کند و سود می رساند. آب نیز چنین است. روش پسندیده برای تو، آن است که از هر یک از انواع غذا، در فصل ویژه آن، بهره بگیری.
در حالی که هنوز مقداری میل داری، از غذا دست بکش؛ چرا که این کارت به خواست خداوند، برای بدن سلامت آورتر، برای عقل ذکاوت بخش تر، و برای خود انسان مایه سبکی افزون تر است.(1647)
ر. ک: ص 61 (آنچه انسان را از پزشک، بی نیاز می کند).
ر. ک: و ص 396 ح 1322.

5/12 - دست کشیدن برچهره و دعا کردن پس از شستن دستان

1332 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
چون پس از غذا خوردن، دست خویش را شستی، پیش از این که آن را با دستمال، خشک کنی، بر صورت و چشمانت نیز دست بکش و بگو:
خداوندا! من از تو آراستگی و دوستی مسئلت دارم و از دشمنی و کینه ورزی، به تو پناه می جویم.(1648)
1333 - مکارم الاخلاق:
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، چون پس از غذا، شستن دست را به پایان می برد، با باقی مانده آبی که بر دستانش بود، بر صورت خویش دست می کشید و سپس می گفت:
ستایش، خدایی را که ما را راه نمود و خوردنی و نوشیدنی داد و به ما هر نعمت نیکویی عنایت کرد.(1649)
1334 - الکافی:
- به نقل از مفضل -: بر امام صادق (علیه السلام) وارد شدم و نزد او از چشم درد، اظهار ناراحتی کردم. به من فرمود: آیا نکته ای تازه می خواهی؟.
سپس به من فرمود: چون پس از غذا خوردن، دست خویش را شستی، بر ابروهایت دست بکش و سه بار بگو: سپاس، خداوند نیکوکار زیباکردار بهره رسان فضیلت بخش را.
من این کار را انجام دادم و از آن پس، چشمانم درد نگرفت. سپاس، خداوند جهانیان راست.(1650)
1335 - امام صادق (علیه السلام):
دست کشیدن بر چهره پس از وضو. کنجدک (کک مک) را از میان می برد و روزی را افزون می کند.(1651)
1336 - امام صادق (علیه السلام):
چون پس از غذا دستانت را شستی، با باقی مانده آب، دستی بر چشمان خود بکش؛ چرا که مایه ایمنی از چشم درد است.(1652)
1337 کشف الغمة:
- به نقل از جمیل بن دراج -: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم، بکر بن اعین، در حالی که چشم درد داشت، واد شد. امام (علیه السلام) به او گفت: انسان زیرک هم چشم درد می کشد؟!.
(کسی) پرسید: چه کند؟
فرمود: هنگامی که چربی را از دستان خود شست، دستی بر چشمانش بکشد.
من این کار را انجام دادم و چشم درد ندیدم.(1653)

5/13 - به پشت دراز کشیدن پس از غذا

1338 - امام صادق (علیه السلام):
دراز کشیدن پس از غذا، بدن را چاق می کند، غذا را هضم می نماید و درد را (از درون انسان،) بیرون می کشد.(1654)
1339 - امام رضا (علیه السلام):
هرگاه چیزی خوردی، به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ بگذار.(1655)
1340 - المحاسن:
- به نقل از احمد بن محمد بن ابی نصر، از راوی دیگر -: امام رضا (علیه السلام) را دیدم که چون غذا می خورد، به پشت دراز می کشد و پای راست خود را روی پای چپ می انداخت.(1656)