فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

13/9 - 2 - خوردن خرمای برنی

1068 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
درباره خواص خرمای برنی -: اینک این جبرئیل است که به من خبر می دهد که در این خرمایتان، نه ویژگی است. (از آن جمله) شیطان را سرگشته می کند، پشت را قوی می سازد و بر توان نزدیکی می افزاید(1349).(1350)
1069 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
جبرئیل می گوید: خرمای برنی... بر آب ستون فقرات می افزاید.(1351)

13/9 - 3 - خوردن انجیر

1070 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
انجیر، تازه و خشک، بخورید؛ چرا که بر قدرت همبستری می افزاید، بواسیر را ریشه کن می کند و برای درمان نقرس و سردی مزاج، سودمند است.(1352)

13/9 - 4 - خوردن خربزه

1071 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد خربزه؛ چرا که در آن، ده ویژگی است: خوردنی است؛ آشامیدنی است، شستشو دهنده است؛ خوش بوکننده است؛ مثانه را می شوید؛ شکم را می شوید؛ آب امر را فراوان می سازد؛ نیروی همبستری را می افزاید؛ سردی مزاج را از میان بر می دارد؛ و پوست را تمیز می کند.(1353)