فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

10/9 - دفن موهای زاید

932 - دعائم الاسلام:
از امام علی (علیه السلام) روایت شده که به دفن کردن موهای فرمان داد و فرمود: هر چه از آدمیزاد جدا می شود، مردار است.(1185)
933 - الخصال:
- به نقل از عایشه -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به دفن هفت چیز از انسان، امر می فرمود: مو، ناخن، خون، حیض، جفت جنین، دندان، و خون بسته.(1186)
همچنین، ر. ک: ص 291 (دفن ناخن های گرفته شده).

10/10 - آنچه برای درمان کم مویی سودمند است

934 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به حنا خضاب بندید؛ چرا که دیده را جلا می دهد، مو بر می رویاند، بو را خوش می سازد و همسر مرد را آرامش می بخشد.(1187)
935 - امام هادی (علیه السلام):
شانه کردن با شانه عاج، مو را بر سر می رویاند، کرم ها را از مغز، دور می سازد، تلخه را فرو می نشاند، و لثه و گوشت میان دندان ها را پاک و تمیز می کند.(1188)
936 - امام صادق (علیه السلام):
سرمه، مو بر می رویاند، دیده را تیزی می بخشد و انسان را بر طولانی ساختن سجده، یاری می رساند.(1189)
937 - امام صادق (علیه السلام):
سرمه اثمد، چشم را جلا می دهد، موبر می رویاند و اشک را می برد.(1190)
938 - امام رضا (علیه السلام):
مسواک زدن، دیده را جلا می دهد، موبر می رویاند و آبریزش چشم را از میان می برد.(1191)
939 - امام رضا (علیه السلام):
انجیر، بوی بد دهان را می برد، دهان و استخوان ها را استحکام می بخشد، مو بر می رویاند، درد را می برد و با وجود آن، دیگر به دارویی نیاز نیست.(1192)
همچنین، ر. ک: (آنچه دیده را جلا می دهد / سرمه) ص 170 و 171 ح 466 تا 469 و ح 473.

فصل یازدهم: ناخن